NDT zákaznícke Sympózium SlovCert sa uskutoční v poslednom májovom týždni 2019, miestom konania je zámocký hotel The Grand Vígľaš****

Srdečne Vás pozývame na naše odborné sympózium!

Srdečne Vás pozývame na NDT zákaznícke Sympózium SlovCert, ktoré sa uskutoční v v termíne 29. až 30. Máj 2019, miestom konania je zámocký hotel The Grand Vígľaš****

 

Sledujte nás, ďalšie informácie čoskoro. Tešíme sa na Vašu účasť!

 

NDT zákaznícke Sympózium SlovCert  - toto 2 dňové podujatie je zamerané na prezentáciu riešení vhodných pre Vaše aplikácie v oblasti nedeštruktívneho testovania materiálov. Účelom Sympózia je upozorniť na existujúce inovatívne riešenia a  spoľahlivé a efektívne postupy skúšania NDT.

V rámci odborných prezentácií Vám prinášame aj informácie a aktuality z medzinárodných fór. Zároveň chceme prezentovať súčasný vývoj najnovších techník NDT, aktuálnych noriem, ale aj umožniť odbornú konzultáciu s mnohými našimi špecialistami a prakticky predviesť najnovšiu techniku,  ktorú máme v našom dodávateľskom programe.

 

Pripravujeme: aplikačné prednášky a prezentácie prístrojovej techniky v oblasi NDT, ale aj na spektrálnu analýzu  materiálov (technológia LIBZ, SciAps) a meranie tvrdosti (Equotip, Proseq).

 

Pre metódu prežarovania a digitálnej rádiografie okrem iného pripravujeme praktické ukážky využitia digitálneho skeneru filmov Pacsess (Lariviere)a IP platní (DURR).  Metódy ultrazvuk a vizuálna technika budú zastúpené novinkami výrobcu Olympus (PAUT defektoskop OmniScan3 a flexibilný skener na monitorovanie úbytkov materiálu FlexoFORM™).

V oblasti AUTOMOTIVE je to sonda na kontrolu lepených spojov EdgeFORM™. Nezabudneme ani na metódy magnetickej a kapilárnej kontroly a na metódu kontroly pomocou vírivých prúdov.


 

Ubytovanie si zabezpečuje a hradí každý účastník sám. V prípade záujmu o ubytovanie môžete na rezerváciu ubytovania využiť priložený objednávkový formulár hotela s promokódom na zvýhodnenú cenu (platí v čase sympózia).