Najvýkonnejší a najľahší XRF analyzátor zo série X

SciAps X -550