Srdečne Vás pozývame na naše odborné sympózium!

NDT zákaznícke Sympózium SlovCert sa uskutoční v poslednom májovom týždni 2019, miestom konania je zámocký hotel The Grand Vígľaš****


XRF alebo LIBS ... ?

V našej ponuke nájdete ručné analyzátory na báze dvoch metód. Najpoužívanejšia je bezpochyby metóda XRF – röntgen fluorescenčná spektrometria. Avšak, oproti nej stojí metóda LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy), ktorá svojím výkonom nastavuje latku o niečo vyššie. Ako si medzi nimi vybrať ?