Digitalizácia rádiogramov

Potreba digitálnych metód na bezpečnú archiváciu, zdieľanie snímkov a protokolov o NDT skúškach sa vyznačuje tým, že dokumentuje na jednej platforme všetky relevantné údaje, aby bola informácia rýchlo dostupná.


Srdečne Vás pozývame na naše odborné sympózium!

NDT zákaznícke Sympózium SlovCert sa uskutoční v poslednom májovom týždni 2019, miestom konania je zámocký hotel The Grand Vígľaš****


...nie je nám to jedno, myslíme na budúcnosť...

...nie je nám to jedno, myslíme na budúcnosť...


XRF alebo LIBS ... ?

V našej ponuke nájdete ručné analyzátory na báze dvoch metód. Najpoužívanejšia je bezpochyby metóda XRF – röntgen fluorescenčná spektrometria. Avšak, oproti nej stojí metóda LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy), ktorá svojím výkonom nastavuje latku o niečo vyššie. Ako si medzi nimi vybrať ?