×

Demagnetizačné cievky

 

Sú zariadenia, ktoré odstraňujú zostatkový magnetizmus zo súčiastok skúšaných magnetickou metódou práškovou, prípadne zmagnetovaných aj inými zdrojmi magnetického poľa. Magnetické pole cievky je striedavé, takže podľa frekvencie prúdu mení svoj smer a vzďaľovaním predmetu zo stredu cievky von, klesá intenzita magnetického poľa po exponenciálnej krivke približne k nule. Tieto dve podmienky pre odmagnetovanie postačujú.