×

Penetračné prostriedky


Moderné kapilárne metódy sú samostatným odborom nedeštruktívneho skúšania materiálu. Využívajú kapilárne vlastnosti niektorých kvapalín, zvaných penetranty, na zistenie povrchových necelistvostí materiálu, ako napr. trhlín, studených spojov, porozity a pod. Zistenie vnútorných chýb, nemajúcich spojenie so skúšaným povrchom, nie je týmito metódami možné.

  • Hlavné prednosti kapilárnych metód spočívajú v ich principiálnej i aplikačnej jednoduchosti. Ďalšou výhodou je ich vysoká univerzálnosť, pretože tvarová zložitosť, rozmery i chemické zloženie skúšaných výrobkov nehrá takú úlohu ako u iných defektoskopických metód.

    Vlastný spôsob kapilárnych metód spočíva vo využití vzlínavosti a zmáčavosti vhodných kvapalín (penetrantov), ich farebnosti alebo fluorescencie. Týmito kvapalinami sa pokrýva skúšaný povrch tak, aby mohli vnikať do necelistvostí vychádzajúcich na tento povrch. Po odstránení zvyškov penetrantov zo skúšaného povrchu (po ukončenej penetrácie do chýb), vzlína penetrant usadený v chybách na povrch a za pomoci kontrastnej vývojky vytvára farebnú alebo fluoreskujúcu indikáciu chyby. Indikácie chýb sa hodnotia vizuálne.