Potreba digitálnych metód na bezpečnú archiváciu, zdieľanie snímkov a protokolov o NDT skúškach sa vyznačuje tým, že dokumentuje na jednej platforme všetky relevantné údaje, aby bola informácia rýchlo dostupná.

Digitalizácia rádiogramov

Systémy PACSESS NDT - digitalizácia analógových NDT röntgenových filmov pre optimalizovanú vizualizáciu rádiogramov nedeštruktívneho testovania. Systémy PACSESS NDT pomáhajú dáta analyzovať, archivovať a komunikovať s ďalšími zariadeniami. S hardvérovými systémami pre digitalizáciu rádiogramov sa poskytuje  riešenie pre nízko nákladovú a dlhodobú archiváciu.

Riadenie kvality a najmä nedeštruktívne testovanie (NDT) definuje potrebu rýchlejších, jednoduchších a nákladovo optimalizovaných pracovných tokov.
Kľúčové slová ako digitalizácia, priemyselný internet vecí (IIoT) by mali poskytovať digitálne pripojenia k už modernizovanému výrobnému procesu. Cieľom je nepretržitý digitálny tok informácií a jednotná dokumentácia všetkých údajov, ktorá zahŕňa aj výsledky povinného testovania materiálov.
Novo vyvinutá platforma AcuScreen Enterprise Platform je prvým kompletným riešením na správu všetkých obrázkov a správ NDT spolu so všetkými materiálovými certifikátmi.