Funkcia 3D modelovania umožňuje sledovanie detailov kontrolovaného objektu pod rôznymi uhlami pohľadu, čím urýchľuje výber bodov merania.

Iplex NX 3D

 

  • Vďaka funkcii 3D môžete sledovať tvar a zložitosť cieľového objektu. Označovanie bodov je presnejšie a rýchlejšie.
  • 3D zobrazenie uľahčuje spoľahlivé vytváranie a sledovanie referenčných čiar na tvarovo komplikovanejších súčiastkach (napr. hrany lopatiek turbín).
  • Znižuje pravdepodobnosť nesprávneho vyrovnania.
  • Potvrdenie referenčnej roviny je intuitívne.

 

VIDEO