Vyhľadať

Zoradiť podľa názvu


Y.MU2000-D

Y.MU2000-D je riešenie prežarovacej kabíny, ktoré sa osvedčilo v dlhodobej praxi. ...

Viac

Y.Cheetah

Je kontrolný systém s mikrofokusom. ...

Viac

Y.Cougar

Y.Cougar – systém s mikrofokusom využívaný na kontrolu dosiek plošných spojov a polovodičových súčia ...

Viac

Y.Access100

Y.Access100 je všestranne použiteľný skenovací manipulátor, ktorý visí zo stropu prežarovacej miestn ...

Viac

Cougar EVO

Malé, cenovo dostupné zariadenie vhodné na kontrolu polovodičových súčiastok pre montážne a laborató ...

Viac

MU231

RTG systém YXLON MU231 na kontrolu Al zliatinových diskov ponúka vysokú rýchlosť a spoľahlivú kontr ...

Viac

WI26G

Najnovší online systém automatizovanej kontroly Al zliatinových kolies. Použitím nášho nového digitá ...

Viac

MU80 AE

Priemyselný röntgenový a CT inšpekčný systém pre veľké súčasti určené pre letecký priemysel ...

Viac

MU60 AE

Priemyselný RTG systém a CT inšpekčný systém špeciálne vyvinutý pre letecký a zlievarenský priemysel ...

Viac

MU2000-D Wheel

RTG systém na automatickú kontrolu diskov ...

Viac

MU56 TB

Priemyselný röntgenový systém vyvinutý pre nedeštruktívne skúšanie lopatiek turbín. Automatické spus ...

Viac

Cheetah EVO

Kompaktné zariadenie na kontrolu polovodičových súčiastok a osadených plošných spojov, zobrazenie 2D ...

Viac

Y.LDA líniové detektory

To z nich robí detektory  vhodné najmä pre vysoko kvalitnú CT (počítačová tomografia) hrubostenných ...

Viac

Y.HDR-Inspect

Využitie technológie Y.HDR "vysoko dynamická rádioskopia"  predstavuje značnú revolúciu pri prežarov ...

Viac
slovcert logo