×

Referenčný blok №2 (EN ISO 9934-2)

 

Referenčný blok nevyžaduje externé magnetické pole. Je určený na stanovenie kvality magnetickej suspenzie alebo prášku. Blok sa skladá z dvoch jemných železných platní, oddelených hliníkovou fóliou (15µm), ktorá predstavuje umelú chybu. Permanentné magnety sú na koncoch bloku. Pretože permanentné magnetické pole magnetizuje platne, vytvára sa lokálne pole v oblasti umelej chyby. Kvalita suspenzie alebo prášku sa overuje na celkovej dĺžke línií umelých chýb.

  • Rozmery: 155х40х12 mm
    Tangenciálna sila magnetického poľa v mieste chyby je v bode G (-4): -1А/сm a v bode В (4): 1А/cm
slovcert logo