×

Ketos Ring (ASTM E 1444-01)

 

Mierka je určená na zistenie kvality magnetovania (hĺbky) a kvality magnetickej suspenzie alebo prášku. Mierka je oceľový disk so šírkou 22,2 mm, vonkajším priemerom 127 mm a vnútorným priemerom diery 31,75 mm. Po obvode je 12 vývrtov s priemerom 1,78 mm, ktoré sú v rôznych vzdialenostiach od vonkajšieho povrchu. Pokiaľ prestrčíme prúdový vodič (minimálna dĺžka 400 mm) cez mierku, magnetovací prúd vytvorí magnetické pole, ktoré pri dierach na povrchu mierky vytvorí lokálne polia. Po nanesení magnetickej suspenzie alebo prášku, sa na povrchu mierky vytvoria indikačné línie, kde ich šírka a viditeľnosť je závislá od vzdialenosti vývrtu od povrchu a mierka tým určuje optimálnu zistiteľnosť chýb.

slovcert logo