×

Y.CT Precision

 

Y.CT Precision je určený pre skúmanie malých a stredne veľkých častí (plastové komponenty, malé hliníkové odliatky, archeologické nálezy), štrukturálnu analýzu a analýzu kompozitných materiálov. Taktiež pre meranie rozmerov komponentov a kontrolu hrúbok stien. Skúmanie laminografiou alebo metódou Helix-CT.