×
 • IPLEX G Lite
 • IPLEX G Lite

IPLEX G Lite

 

Iplex G Lite zlúčil vlastnosti malých videoskopov s výkonnými konvenčnými endoskopmi. Vďaka nízkej hmotnosti a malým rozmerom nebudete obmedzovaný pri vykonávaní vizuálnej kontroly v akýchkoľvek stiesnených podmienkach. 4,3“ dotyková obrazovka zaistí dostatočne kvalitné zobrazenie aj pri skúmaní malých detailov. Samozrejmosťou je stereo meranie a rôzne druhy optických adaptérov, kt. pokryjú väčšinu aplikácii vizuálnej kontroly.

 

Novinkou sú aj dva druhy zdrojov svetla – UV a IR. Či už pracujete v nedostatočne osvetlenom priestore alebo potrebujete vidieť veľmi malé chyby, pomocou ultrafialového alebo infračerveného svetla úlohu zvládnete bez problémov.

 

Iplex G Lite sa dodáva so sondami v priemere 4 alebo 6mm, s dĺžkou 2, 3,5 a 10m*

* 10m sonda sa dodáva iba v priemere 6mm

 

Jedno video za 1000 slov :) ... pozrite si videoprezentáciu nového videoskopu iplex G Lite

 

Máte všetko na vykonanie vizuálnej kontroly ? Navštívte náš e-shop !

 

 • Veľmi obľúbený model rady Iplex – UltraLite bol vylepšený o niekoľko funkcii a dostal pomenovanie Ipelx G Lite. Sú to hlavne 4,3“ dotyková obrazovka, ultrafialové a infračervené svetlo, nové optické adaptéry a variant s 10m dlhou sondou. Podarilo sa zachovať nízku hmotnosť a zlepšiť (už aj tak kvalitné) zobrazenie, ktoré ponúkal Iplex UltraLite.

  Stereo meranie je vďaka dotykovej obrazovke oveľa jednoduchšie . Iplex G Lite ponúka dostatočné možnosti stereo merania: vzdialenosť medzi dvoma bodmi, vzdialenosť medzi bodom a užívateľom definovanou priamkou, vzdialenosť medzi bodom a užívateľom definovanou rovinou a meranie obvodu plochy.

   

   

  Ďalšie podrobnosti sú uvedené v prospekte alebo na stránke výrobcu OLYMPUS

   

  Máte záujem o predvedenie techniky u Vás v podniku alebo ste na našej stránke nenašli dostatočné informácie o produkte ? Prosím kontaktujte nás.

 • * špecifikácie v súvisiacich dokumentoch

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.

Cookies

 • Uvedené informácie poskytujú návštevníkovi webovej stránky www.slovcert.sk (ďalej len „webová stránka“) bližší prehľad o využívaných cookies.
 • Prevádzkovateľ webovej stránky si prostredníctvom tohto dokumentu a nastavením webovej stránky plní zákonné povinnosti, ktoré mu vyplývajú z § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • Na tejto webovej stránke dochádza k využívaniu základných a funkčných cookies, zaisťujú najmä výkon základných funkcií webovej stránky a jej samotné fungovanie. Účelom využívania cookies je aj možnosť uskutočniť analýzu návštevnosti webovej stránky a určiť správanie návštevníka.
 • Súbory cookies, ktoré sú na webovej stránke používané nepredstavujú spracúvanie osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
 • Cookies predstavujú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do zvoleného zariadenia návštevníka. Ich uloženie sa realizuje do prehliadača návštevníka webovej stránky. Ich význam spočíva v tom, že pri ďalšej návšteve webovej stránky umožní webový prehliadač znovu načítať súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila.
 • Návštevníkovi je po načítaní webovej stránky oznámené, že táto používa súbory cookies. Prehliadaním webovej stránky návštevník používanie súborov cookies akceptuje a vyjadruje svoje súhlas. Takéto vyjadrenie súhlasu je spĺňa požiadavku udelenia súhlasu prostredníctvom použitia príslušného nastavenia webového prehliadača. Návšteva webovej stránky a poskytnutie informácií o využívaní súborov cookies na webovej stráne bez toho, aby návštevník uskutočnil zmeny vo využívaní cookies v rámci svojho prehliadača, je považované za takéto akceptovanie cookies a vyjadrenie súhlasu s podmienkami ich využívania
 • Návštevník webovej stránky je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu jej prehliadania zmeniť nastavenia využívania cookies a tieto v celom rozsahu alebo v časti zmeniť zablokovať. Takéto opatrenia návštevník webovej stránky realizuje prostredníctvom svojho prehliadača, kde je mu zároveň umožnené získať bližšie informácie o využívaných cookies. Návštevník však v zmysle týchto informácií berie na vedomie, že blokovaním cookies môže dôjsť k zníženiu funkčnosti webovej stránky, čo môže návštevníkovi webovej stránky spôsobiť komplikácie pri prehliadaní webovej stránky. Inštrukcie na zmenu cookies a ich prípadné blokovanie nájdete v časti „pomoc“ každého prehliadača. Pri využívaní rozličných zariadení návštevníka webovej stánky sa odporúča nastaviť každý prehliadač v rámci týchto zariadení osobitne, a tým prispôsobiť prezeranie webových stránok preferenciám návštevníka.
 • Webová stránka obsahuje a/alebo môže obsahovať aj pluginy jednotlivých sietí tretích subjektov. Pokiaľ na logá nekliknete nebudú prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto logá akceptujete komunikáciu so servermi sociálnej siete. Bližšie informácie o následnom využívaní cookies poskytujú tieto tretie subjekty osobitne, a to najmä informácie o účeloch využívania cookies, rozsahu údajov zhromažďovaných prostredníctvom týchto sietí tretích subjektov, ako aj informácie o ich ďalšom spracúvaní a využívaní údajov takouto sieťou tretieho subjektu.
 • Webová stránka využíva cookies potrebné pre zaistenie funkčnosti služieb Google Analytics, ktoré umožňujú získavať štatistické údaje najmä o návštevnosti webovej stránky a správaní návštevníka na webovej stránke. Prostredníctvom služieb Google Analytics nedochádza k spracúvaniu osobných údajov návštevníka webovej stránky. Návštevník môže zamedziť tomu, aby jeho prehliadanie internetových stránok bolo ukladané do analytických súborov cookies. (Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=sk).
 • Cookies využívané na webovej stránke nezhromažďujú o návštevníkovi webovej stránky žiadne informácie, ktoré by mali charakter osobných údajov, a ktoré by sa dali využiť v rámci marketingovej činnosti alebo pre využitie behaviorálnej reklamy. Webová stránka nespracúva a nearchivuje IP adresu návštevníka, prípadne ju nespracúva tak, aby bola umožnená identifikácia návštevníka webovej stránky.
 • Tieto informácie o využívaní súborov cookies je prevádzkovateľ webovej stránky oprávnený kedykoľvek meniť, a to v súvislosti so zmenami prijatými pri používaní cookies.