×

MU60 AE

YXLON MU60 AE je kompaktný priemyselný inšpekčný systém pre rtg a počítačovú tomografiu (CT) určený pre široké aplikácie v oblasti letectva a zlievárenstva (automobilový priemysel). Flexibilná 2D a 3D kontrola defektov odliatkov a výrobných nedostatkov poskytuje spoľahlivú bezpečnú analýzu.

Kompaktný röntgenový systém pre vysokokvalitné, spoľahlivé výsledky kontroly
Voliteľná funkcia CT analýza pre 3D analýzu
Manuálna a automatická röntgenová a počítačová tomografia

ADR (automatické rozpoznanie defektov) pre zlievárenské aplikácie
Zákaznícke riešenie, ktoré môže byť prispôsobené vašim špeciálnym požiadavkám na aplikáciu
Systém je vyrobený súlade s platnými leteckými normami (DICONDE, ASTM, MAI, Nadcap)