×

WI26G


Systém bol navrhnutý pre maximálnu vyťaženosť v prevádzke 24 hodín denne a 7 dní v týždni s minimálnymi prevádzkovými nákladmi.

Krátke časy kontrolného cyklu :

Menej ako 20s pracovný cyklus na kontrolu 7x17 " kolesa s piatimi lúčmi (to je takmer 1,5 milióna kolies za rok) alebo
Pracovný cyklus menej ako 22s potrebný na kontrolu 8x19 " kolesa so siedmimi lúčmi.

Spoľahlivé výsledky a informácie o kontrole výrobkov založené na vynikajúcej kvalite obrazu
Vysoká rýchlosť kontroly kolies veľkých rozmerov a váh, čo umožňuje prepracovaný manipulátor
Automatická kontrola pomocou softvéru, ktorý zaručuje spoľahlivé, objektívne výsledky kontroly a minimálne irelevantné indikácie
Rotačné vstupné / výstupné dvere zaručujú minimum prestojov a vysoký výkon kontroly pri maximálne využitom čase a minimálnych nákladov na údržbu
Automatická kalibrácia systému, ktorá eliminuje potrebu častých požiadaviek na údržbu
Úplná integrácia do zariadeniami na efektívne a pohodlné riadenie procesov výroby