×

Y.MU2000-D

Y.MU2000-D je riešenie prežarovacej kabíny, ktoré sa osvedčilo v dlhodobej praxi. Kabína je vybavená moderným  digitálnym  panelovým  detektorom  a Y.HDR-Inspect technológiou, ktorá poskytuje vynikajúcu kvalitu obrazu,  vysoký kontrast a naviac kabína môže byť jednoducho doplnená aj počítačovou tomografiou .

Robustná konštrukcia a osvedčená technológia
Po celom svete inštalovaných viac ako 490 systémov
Vysoko dynamická rádioskopia (HDR)
Manuálny a poloautomatický režim
NOVINKA! Rýchla počítačová tomografia len jednoduchým stlačením tlačidla
Možnosť dobudovania CT u existujúcich systémov

Koncept oddelených manipulátorov, pri ktorých sa rtg lampa a detektor posúvajú nezávisle na polohe kontrolovanej vzorky, zabezpečuje optimálne využitie kabíny Y.MU2000-D. To umožňuje kontrolovať aj veľké časti, ktoré sú kontrolované v malých prežarovacích priestoroch. Vertikálny pohyb a zmena uhla smerovania rtg zväzku, bez zmeny fokusačnej vzdialenosti medzi rtg lampou a detektorom (FDD), je možné vďaka tomu, že rtg lampa a detektor sú vzájomne namontované na jednom U-ramene.

Manipulátor pre posuv vzorky je motorizovaný, umiestnený priamo v kabíne. Posuvné dvere kabíny zaisťujú ľahkú výmenu testovaných vzoriek.

Použitím technológie  Y.HDR, skenovanie vzorky predstavuje  digitálnu "vysoko dynamickú rádioskopiu", kde vzorka je skenovaná v pohybe - obraz je zaznamenávaný plochým panelovým detektorom a je následne spracovávaný zobrazovacím SW Y.IMAGE x500. Výsledkom sú mimoriadne kontrastné snímky v 3D zobrazení vhodné pre detailnú analýzu  (viac informácií nájdete v popise technológie  Y.HDR).

Paralelne k prežarovacím funkciám, Y.MU2000-D doplnené počítačovou tomografiou môže poskytnúť používateľovi podrobnejšie informácie o umiestnení a ploche chýb v odliatkoch.

Y.MU2000-D možno rovnako dobre používať pre občasnú kontrolu vzoriek a takisto aj pre sériovú kontrolu. Systém ponúka možnosť kontroly odlišných materiálov ako sú oceľ, hliník, keramika, umelé hmoty alebo guma.