×
 • Y.Cougar
 • Y.Cougar

Y.Cougar


Y.Cougar SMT je prežarovací systém, ktorý je určený pre 2-rozmerovú kontrolu (rádioskopiu) ako aj 3D analýzu (počítačovú tomografiu).

 • Y.Cougar ponúka niekoľko výhod, ako:
  Najvyššie rozlíšenie zabezpečené RTG lampou s technológiou otvoreného mikrofokusu a plochým digitálnym panelovým detektorom. Oba sú jedinečné pre túto triedu priemyselných RTG systémov.
  Flexibilnú manipuláciu vzoriek a dielov v rámci kontroly - natáčanie detektora v rozmedzí 140° a rotácie vzorky na stole v rozsahu 360°.
  Systém Y.Cougar je možné upgradovať na CT-skúšanie, tzn. môže byť rozšírená funkčnosť pre 3-rozmernú počítačovú tomografiu bez nákladnej rekonštrukcie.

   

  Poskytuje možnosť kontroly pre:
  •     dosky s plošnými spojmi (PCB)
  •     polovodičové spoje a prepojenia
  •     elektroniku a mechanické zostavy
  •     elektromechanické súčiastky a konektory
  •     zapuzdrené komponenty a moduly
  •     zdravotnícke zariadenia, farmaceutické vzorky a fotoelektroniku
   

  VÝHODY SYSTÉMU
  Jednoduché použitie systému pre nedeštruktívne skúšanie, určené pre najvyššie rozlíšenie a zväčšenie
  Malý a kompaktný modulárny dizajn
  Manipulácia vzorky ovládaná CNC systémom
  Zoom + (zväčšenie) pre brilantný obraz a rýchlejšiu kontrolu bez nastavovania RTG lampy alebo softvérovej interpolácie
  +/- 70° naklonenie detektora pri najväčšom zväčšení
  Otáčanie vzorky o 360° (opcia pre CT aplikácie)
  Automatické sledovanie vzorky (AIM-technológie), kedy otočením detektora alebo otočením vzorky detail kontroly zostáva stále v strede obrazu
  Vytvorenie automatickej skúšobnej procedúry – intuitívny koncept postupu skúšobných krokov
  Najlepšie rozlíšenipri použití terčíka vyššieho výkonu (až do 15 W)

 • Kabína je vybavená tienením pre ochranu obsluhy pred nebezpečným RTG žiarením a veľkými posuvnými automaticky ovládanými dverami
  RTG lampa s otvoreným a demontovateľným mikrofokusom a vymeniteľným terčíkom
  Detailné rozlíšenie <1 µm (<0.5μm pri použití rtg lampy s viacnásobným ohniskom)
  25 - 160 kV, 0,01 - 1 mA, 10W výkonom terčíka (15W s možnosťou High Power Target)
  True-X-Ray kontrola intenzity žiarenia (TXI) pre stabilnú dlhodobú intenzitu žiarenia
  Vysoké rozlíšenie digitálneho plochého detektora CMOS s rozlíšením 1012 pixlov x 1032 pri 50 μm veľkosti pixlu, rýchlosť skenovania max 7-16 snímok / sekundu, zorné pole 42 mm x 42 mm
  5-ti osí manipulátor (X, Y, Z – rtg lampa (motorizované), Z - Detektor (motorizované), Natáčanie detektora (motorizované)) + / - 70 ° natočenie detektora
  min. vzdialenosť ohnisko rtg lampy-objekt (FOD): 0,55 mm
  min. vzdialenosť ohnisko - detektor (FDD): 50 mm
  max. geometrické / celkové zväčšenie cca. 2.000x / 10.000x
  Max. veľkosť vzorky: 440mm x 550mm (17
  Max. kontrolovaná plocha: 310 mm x 310 mm (12
  Max. hmotnosť vzorky: 5 kg (2 kg pri rotácii vzorky)

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.

Cookies

 • Uvedené informácie poskytujú návštevníkovi webovej stránky www.slovcert.sk (ďalej len „webová stránka“) bližší prehľad o využívaných cookies.
 • Prevádzkovateľ webovej stránky si prostredníctvom tohto dokumentu a nastavením webovej stránky plní zákonné povinnosti, ktoré mu vyplývajú z § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • Na tejto webovej stránke dochádza k využívaniu základných a funkčných cookies, zaisťujú najmä výkon základných funkcií webovej stránky a jej samotné fungovanie. Účelom využívania cookies je aj možnosť uskutočniť analýzu návštevnosti webovej stránky a určiť správanie návštevníka.
 • Súbory cookies, ktoré sú na webovej stránke používané nepredstavujú spracúvanie osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
 • Cookies predstavujú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do zvoleného zariadenia návštevníka. Ich uloženie sa realizuje do prehliadača návštevníka webovej stránky. Ich význam spočíva v tom, že pri ďalšej návšteve webovej stránky umožní webový prehliadač znovu načítať súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila.
 • Návštevníkovi je po načítaní webovej stránky oznámené, že táto používa súbory cookies. Prehliadaním webovej stránky návštevník používanie súborov cookies akceptuje a vyjadruje svoje súhlas. Takéto vyjadrenie súhlasu je spĺňa požiadavku udelenia súhlasu prostredníctvom použitia príslušného nastavenia webového prehliadača. Návšteva webovej stránky a poskytnutie informácií o využívaní súborov cookies na webovej stráne bez toho, aby návštevník uskutočnil zmeny vo využívaní cookies v rámci svojho prehliadača, je považované za takéto akceptovanie cookies a vyjadrenie súhlasu s podmienkami ich využívania
 • Návštevník webovej stránky je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu jej prehliadania zmeniť nastavenia využívania cookies a tieto v celom rozsahu alebo v časti zmeniť zablokovať. Takéto opatrenia návštevník webovej stránky realizuje prostredníctvom svojho prehliadača, kde je mu zároveň umožnené získať bližšie informácie o využívaných cookies. Návštevník však v zmysle týchto informácií berie na vedomie, že blokovaním cookies môže dôjsť k zníženiu funkčnosti webovej stránky, čo môže návštevníkovi webovej stránky spôsobiť komplikácie pri prehliadaní webovej stránky. Inštrukcie na zmenu cookies a ich prípadné blokovanie nájdete v časti „pomoc“ každého prehliadača. Pri využívaní rozličných zariadení návštevníka webovej stánky sa odporúča nastaviť každý prehliadač v rámci týchto zariadení osobitne, a tým prispôsobiť prezeranie webových stránok preferenciám návštevníka.
 • Webová stránka obsahuje a/alebo môže obsahovať aj pluginy jednotlivých sietí tretích subjektov. Pokiaľ na logá nekliknete nebudú prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto logá akceptujete komunikáciu so servermi sociálnej siete. Bližšie informácie o následnom využívaní cookies poskytujú tieto tretie subjekty osobitne, a to najmä informácie o účeloch využívania cookies, rozsahu údajov zhromažďovaných prostredníctvom týchto sietí tretích subjektov, ako aj informácie o ich ďalšom spracúvaní a využívaní údajov takouto sieťou tretieho subjektu.
 • Webová stránka využíva cookies potrebné pre zaistenie funkčnosti služieb Google Analytics, ktoré umožňujú získavať štatistické údaje najmä o návštevnosti webovej stránky a správaní návštevníka na webovej stránke. Prostredníctvom služieb Google Analytics nedochádza k spracúvaniu osobných údajov návštevníka webovej stránky. Návštevník môže zamedziť tomu, aby jeho prehliadanie internetových stránok bolo ukladané do analytických súborov cookies. (Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=sk).
 • Cookies využívané na webovej stránke nezhromažďujú o návštevníkovi webovej stránky žiadne informácie, ktoré by mali charakter osobných údajov, a ktoré by sa dali využiť v rámci marketingovej činnosti alebo pre využitie behaviorálnej reklamy. Webová stránka nespracúva a nearchivuje IP adresu návštevníka, prípadne ju nespracúva tak, aby bola umožnená identifikácia návštevníka webovej stránky.
 • Tieto informácie o využívaní súborov cookies je prevádzkovateľ webovej stránky oprávnený kedykoľvek meniť, a to v súvislosti so zmenami prijatými pri používaní cookies.