Analýza prvkov

Výpočet uhlíkového ekvivalentu pomocou analyzátora LIBS

Uhlíkový ekvivalent je počítaný podľa dvoch metód IIW a AWS. Najnovšie bude možnosť výpočtu aj podľa Canadian Welding Standard

Meranie obsahu lítia prenosným ručným analyzátorom Z-300

Merania obsahu lítia v horninách a pôde nie je ľahká úloha pre prenosné analyzátory. Predovšetkým pre metódu XRF. Avšak, použitie techniky LIBS tento problém rieši.