Vyhľadať

Zoradiť podľa názvu


Meranie zvyškových napätí v ráfikoch železničných kolies

Ultrazvukové meranie zvyškových pnutí vyžaduje použitie poznatkov o šírení ultrazvukových vĺn a ich ...

Viac

Weld Crawler

Weld Crawler ...

Viac

PHAsis®

PHAsis® zariadenie na kontrolu bodových zvarov technológiou Phased Array ...

Viac

Phased Array sondy ZETEC

Phased Array sonda sa skladá zo sústavy malých meničov, prednosťou techniky Phased Array je obraz pr ...

Viac

Káble ku klasickým ultrazvukovým sondám

Káble a adaptéry na prepojenie UT prístrojov s klasickými sondami ...

Viac

Mierky pre kontrolu ultrazvukom

V závislosti od ich účelu majú mierky rôzny tvar, rôznu veľkosť a rôzne umelé defekty. ...

Viac

Väzobné prostriedky pre UT kontrolu

Mimo samotného prístroja a sondy sú najvýznamnejšie: akustická väzba, skúšobný povrch, skúšaný mater ...

Viac

PROlineUSB

Kompletné ultrazvukové kontrolné systémy na mechanizovanú alebo automatizovanú kontrolu výrobkov v ...

Viac

EPOCH 6LT

Bez kompromisov. Pracovníci, ktorí pracujú zavesení napríklad na lane alebo dávajú prednosť vysokej ...

Viac

Čerpadlá a pumpy

Jednotky na zabezpečenie distribúcie väzobného prostriedku elektrické resp. manuálne ...

Viac

TRPP 5810 Remote Pulser-Preamplifier

Vysielač / predzosilovač ultrazvukového signálu pre klasické UT sondy ...

Viac

UT Mate SpotWeld Inspector

UT/Mate SpotWeld inšpektor nahrádza tradičné metódy deštruktívnej kontroly kvality bodových zvarov. ...

Viac

NDT Sweeper - enkódovaný 2D skener

univerzálny manuálny enkódovaný 2D ...

Viac

SteerROVER - Skener pre kontrolu zvarov a korózne mapovanie.

SteerROVER ™ je prenosný motorizovaný skener  ovládaný na diaľku. ...

Viac

RollerFORM - C-Scan bez imerzie

. ...

Viac

45MG

Tento malý ultrazvukový prístroj je predovšetkým určený pre inšpektorov a technikov zodpovedných za ...

Viac

38DL Plus

38DL PLUS: pokroková technológia, jednoduchá obsluha, odolnosť, spoľahlivosť ...

Viac

Magna Mike

Je  ručný hrúbkomer pre neferomagnetické materiály, využívajúci magnetickú metódu na získanie spoľah ...

Viac

EPOCH 650

V digitálnom ultrazvukovom defektoskope EPOCH 650 sa kombinujú popredné technické schopnosti firmy O ...

Viac

OmniScan MX2

Omniscan MX je viac ako 10 rokov v čele Phased Array prístrojov postavených na modulárnej platforme ...

Viac

OmniScan SX

ULTRAZVUKOVÝ DEFEKTOSKOP OmniScan® MX ...

Viac

TOPAZ

Výkonný Phased Array UT/TOFD systém pripravený na prácu ..... ...

Viac

DYNARAY

DYNARAY - Inovatívny ultrazvukový systém pre techniku Phased Array. ...

Viac

27MG

Pulzný režim s použitím dvojitej meracej sondy ...

Viac

EMAT hrúbkomer NKD-019-E

EMAT technológia merania -  skutočne prenosný hrúbkomer, vhodný na meranie hrúbok ocelí, hliníka, zl ...

Viac

Zircon

Najmodernejšia elektronika - pretože Zetec je známy prístrojmi s mimoriadne dobrým pomerom signálu k ...

Viac

PaintBrush Scanner

PaintBrush ...

Viac

UltraVision 3

UltraVision 3 - Úplný balík programov pre techniku UT a Phased Array ...

Viac

Phased Array sondy Olympus

Phased Array sonda sa skladá zo sústavy malých meničov, prednosťou techniky Phased Array je obraz pr ...

Viac

ATLAS

Európska sada ultrazvukových sond z produkcie spoločnosti Olympus. Sondy sú navrhnuté tak, aby vyhov ...

Viac

Panametrics-NDT

Medzi sondami z produkcie Panametrics-NDT vždy nájdete kvalitnú sondu vhodnú pre vašu aplikáciu ...

Viac

Mini Encoder

Jednoosí encoder pre manuálne skúšanie. ...

Viac

CHAIN Skener

Dvojosí manuálny skener na skenovanie obvodových zvarov potrubí od 45 mm do 956 mm OD. ...

Viac

HST-X04

Jednoosí TOFD encoder určený pre skenovanie zvarov. ...

Viac

HSMT-Compact

HSMT-Compact je manuálny jednoosí skener. ...

Viac

WeldROVER

je jednoduchý,  jednoosí motorizovaný  skener, ktorý ponúka plne automatizovaný zber dát. ...

Viac

Máte problém? Nájdite riešenia v konkrétnom priemysle

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.

Cookies

 • Uvedené informácie poskytujú návštevníkovi webovej stránky www.slovcert.sk (ďalej len „webová stránka“) bližší prehľad o využívaných cookies.
 • Prevádzkovateľ webovej stránky si prostredníctvom tohto dokumentu a nastavením webovej stránky plní zákonné povinnosti, ktoré mu vyplývajú z § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • Na tejto webovej stránke dochádza k využívaniu základných a funkčných cookies, zaisťujú najmä výkon základných funkcií webovej stránky a jej samotné fungovanie. Účelom využívania cookies je aj možnosť uskutočniť analýzu návštevnosti webovej stránky a určiť správanie návštevníka.
 • Súbory cookies, ktoré sú na webovej stránke používané nepredstavujú spracúvanie osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
 • Cookies predstavujú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do zvoleného zariadenia návštevníka. Ich uloženie sa realizuje do prehliadača návštevníka webovej stránky. Ich význam spočíva v tom, že pri ďalšej návšteve webovej stránky umožní webový prehliadač znovu načítať súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila.
 • Návštevníkovi je po načítaní webovej stránky oznámené, že táto používa súbory cookies. Prehliadaním webovej stránky návštevník používanie súborov cookies akceptuje a vyjadruje svoje súhlas. Takéto vyjadrenie súhlasu je spĺňa požiadavku udelenia súhlasu prostredníctvom použitia príslušného nastavenia webového prehliadača. Návšteva webovej stránky a poskytnutie informácií o využívaní súborov cookies na webovej stráne bez toho, aby návštevník uskutočnil zmeny vo využívaní cookies v rámci svojho prehliadača, je považované za takéto akceptovanie cookies a vyjadrenie súhlasu s podmienkami ich využívania
 • Návštevník webovej stránky je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu jej prehliadania zmeniť nastavenia využívania cookies a tieto v celom rozsahu alebo v časti zmeniť zablokovať. Takéto opatrenia návštevník webovej stránky realizuje prostredníctvom svojho prehliadača, kde je mu zároveň umožnené získať bližšie informácie o využívaných cookies. Návštevník však v zmysle týchto informácií berie na vedomie, že blokovaním cookies môže dôjsť k zníženiu funkčnosti webovej stránky, čo môže návštevníkovi webovej stránky spôsobiť komplikácie pri prehliadaní webovej stránky. Inštrukcie na zmenu cookies a ich prípadné blokovanie nájdete v časti „pomoc“ každého prehliadača. Pri využívaní rozličných zariadení návštevníka webovej stánky sa odporúča nastaviť každý prehliadač v rámci týchto zariadení osobitne, a tým prispôsobiť prezeranie webových stránok preferenciám návštevníka.
 • Webová stránka obsahuje a/alebo môže obsahovať aj pluginy jednotlivých sietí tretích subjektov. Pokiaľ na logá nekliknete nebudú prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto logá akceptujete komunikáciu so servermi sociálnej siete. Bližšie informácie o následnom využívaní cookies poskytujú tieto tretie subjekty osobitne, a to najmä informácie o účeloch využívania cookies, rozsahu údajov zhromažďovaných prostredníctvom týchto sietí tretích subjektov, ako aj informácie o ich ďalšom spracúvaní a využívaní údajov takouto sieťou tretieho subjektu.
 • Webová stránka využíva cookies potrebné pre zaistenie funkčnosti služieb Google Analytics, ktoré umožňujú získavať štatistické údaje najmä o návštevnosti webovej stránky a správaní návštevníka na webovej stránke. Prostredníctvom služieb Google Analytics nedochádza k spracúvaniu osobných údajov návštevníka webovej stránky. Návštevník môže zamedziť tomu, aby jeho prehliadanie internetových stránok bolo ukladané do analytických súborov cookies. (Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=sk).
 • Cookies využívané na webovej stránke nezhromažďujú o návštevníkovi webovej stránky žiadne informácie, ktoré by mali charakter osobných údajov, a ktoré by sa dali využiť v rámci marketingovej činnosti alebo pre využitie behaviorálnej reklamy. Webová stránka nespracúva a nearchivuje IP adresu návštevníka, prípadne ju nespracúva tak, aby bola umožnená identifikácia návštevníka webovej stránky.
 • Tieto informácie o využívaní súborov cookies je prevádzkovateľ webovej stránky oprávnený kedykoľvek meniť, a to v súvislosti so zmenami prijatými pri používaní cookies.