×
 • 45MG
 • 45MG

45MG

 

Tento malý ultrazvukový prístroj je predovšetkým určený pre inšpektorov a technikov zodpovedných za meranie zostatkovej hrúbky steny potrubí, nádrží a iných častí korodujúcich z vnútorného povrchu. Ľahká váha, ergonomický dizajn a ovládanie jednou rukou z neho robia cenovo výhodné riešenie pre mnohé aplikácie vyžadujúce rýchlu kontrolu materiálu podliehajúcemu koróznemu úbytku hrúbky steny. 

Okrem využitia hrúbkomeru na meranie úbytku korózie, možno model 45MG použiť v kombinácii s jednomeničovými sondami ako precízny hrúbkomer (predchádzajúci model 35). Presné meranie hrúbky kovu, plastu, kompozitu, skla, keramiky a iných materiálov možno dosiahnuť iba použitím jednomeničovej sondy. Jednomeničové sondy sú k dispozícii v širokom rozmedzí frekvencií, priemerov a s rôznymi typmi konektora. Softwarová opcia High Resolution umožňuje vykonať veľmi presné merania s rozlíšením až 0,001 mm.

 

 • Model 45MG - od základného hrúbkomeru až po vysokosofistikovaný hrúbkomer

   

  Meranie z jednej strany
  Ultrazvukové hrúbkomery merajú hrúbku vysielaním ultrazvuku do materiálu, pričom stačí aby bol prístupný jeden povrch, takže nie je potrebné skorodovanú časť rozrezať.

  Malá váha a "vreckové" rozmery
  Tieto prístroje veľkosti "do ruky" sú dostatočne malé na to, aby sa zmestili do brašne s nástrojmi alebo do vášho vrecka. Sú ideálne na rýchlu kontrolu hrúbky steny v ťažko prístupných miestach.


  Veľký LCD display s podsvietením
  Display s veľkými číslicami je dobre čitateľný aj na ostrom slnečnom svetle a pri podsvietení aj za úplnej tmy.

  Vyrobený tak, aby dlho vydržal
  Prístroj je odolný voči postreku vodou, nárazom a má tesnú membránovú klávesnicou, čo ho robí odolným a má veľkú životnosť aj v tých najtvrdších podmienkach. Doba záruky je u všetkých hrúbkomerov tohto radu 2 roky.

   

  Štandardné funkcie
  - Kompatibilný so všetkými sondami Olympus
  - Mód zobrazenia Minima alebo Maxima
  - Diferenciálny mód
  - B-scan (beží s časom)
  - Gain Adjust (nastavenie zosilnenia: nízke, štandard, vysoké) 

  45MG- základ ponúka mnoho základných prvkov ako je Min/Max mód, ktorý meria a pamätá si minimálnu alebo maximálnu hrúbku pri rýchlom meraní (20 meraní za sek.), ďalej mód "zmrazenia" na okamžité zachytenie kritickej hrúbky, kompenzácia nuly na zaistenie optimálneho nastavenia sondy a rôzne ďalšie prvky robia tento malý prístroj výhodným na rýchle bodové merania hrúbky.


  45MG-viac môže podľa vášho priania mať navyše mód Echo-Echo, mód merania cez náter, mód Thru-Coat, mód pripojenia jednomeničových sond pre meranie s vysokým rozlíšením, mód High Penetration pre využitie sond s malými frekvenciami a mód "živý" A-scan.


  45MG môže na vaše želanie mať aj univerzálny alfanumerický datalogger (pamäť) s interfeace programom do PC GageView.

   

  Funkcie modelu 45MG
  Jednotlivé softvérové opcie je možné si nechať aktivovať pri zakúpení prístroja, alebo kedykoľvek neskôr, keď budete niektorú z uvedených funkcií potrebovať. Prístroj nemusí ísť naspäť k výrobcovi, funkcia sa aktivuje zadaním príslušného aktivačného kódu.


  THRU-COAT (cez náter)
  Pomocou tejto patentovanej technológie prístroj simultánne zobrazuje hrúbku náteru a zároveň aj hrúbku kovu pričom využíva iba jedno koncové echo. Každé meranie je prispôsobené nastaveným rýchlostiam ultrazvuku v nátere a kovovom materiáli. Merania v móde Thru-coat (cez náter) sa vykonávajú sondami D7906-SM a D7908. Táto schopnosť prístroja vám ušetrí pri meraní veľa času.

  ECHO-ECHO  (cez náter)
  Prístroj ukazuje skutočnú hrúbku materiálu a ignoruje hrúbku náteru, pričom využíva viacnásobné koncové echá. Náter z povrchu materiálu nie je nutné odstrániť.
   

  Meranie hrúbky plastov, kovov, kompozitných materiálov, skla, gumy, keramiky (mód pripojenia jednomeničových sond)

  Presné meranie hrúbky kovu, plastu, kompozitu skla, keramiky a iných materiálov možno dosiahnuť iba použitím jednomeničovej sondy. Jednomeničové sondy sú k dispozícii v širokom rozmedzí frekvencií, priemerov a s rôznymi typmi konektora. Softwarová opcia High Resolution umožňuje vykonať veľmi presné merania s rozlíšením až 0,001 mm.

  S touto funkciou môže hrúbkomer používať sondy v rozsahu od 2,25 až do 30 Mhz, čo znamená, že sa pokryje takmer kompletný rozsah aplikácií, od merania na veľmi tenkých až po merania na veľmi hrubých materiáloch. Jednomeničové sondy s menšími priemermi dokážu merať na tenkých alebo zakrivených povrchoch s vysokou presnosťou.
   

  Aplikácie:
  Plastové ľaše, rúry, kovové nádoby, lopatky turbíny, sklenené banky, sklenené fľaše, tenká sklená vata, guma, keramika a kompozitné materiály, zakrivené povrchy alebo nádoby s malými priemermi - presnosť až 0,001 mm.

   

  SOFTVÉR PRE MERANIE MATERIÁLOV S VEĽKÝM ÚTLMOM

  Táto softwarová opcia dovoľuje použiť jednomeničové sondy nízkej frekvencie (až do 0,5 MHz), ktoré sú vhodné na ťažko prezvučiteľné materiály ako sú guma, kompozitné materiály a liatina.

  S touto funkciou je hrúbkomer vybavený špeciálnym generátorom - prijímačom s veľmi nízkym kmitočtovým pásmom a preto je vhodný na meranie materiálov s vysokým útlmom ultrazvuku.

   

  Aplikácie:
  Väčšinou materiály s vysokým útlmom, ako veľké liatinové súčasti, gumové pneumatiky, pásy, sklená vata, lodné sťažne, zásobníky, kompozitné materiály - rozlíšenie 0,01 mm.

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.

Cookies

 • Uvedené informácie poskytujú návštevníkovi webovej stránky www.slovcert.sk (ďalej len „webová stránka“) bližší prehľad o využívaných cookies.
 • Prevádzkovateľ webovej stránky si prostredníctvom tohto dokumentu a nastavením webovej stránky plní zákonné povinnosti, ktoré mu vyplývajú z § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • Na tejto webovej stránke dochádza k využívaniu základných a funkčných cookies, zaisťujú najmä výkon základných funkcií webovej stránky a jej samotné fungovanie. Účelom využívania cookies je aj možnosť uskutočniť analýzu návštevnosti webovej stránky a určiť správanie návštevníka.
 • Súbory cookies, ktoré sú na webovej stránke používané nepredstavujú spracúvanie osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
 • Cookies predstavujú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do zvoleného zariadenia návštevníka. Ich uloženie sa realizuje do prehliadača návštevníka webovej stránky. Ich význam spočíva v tom, že pri ďalšej návšteve webovej stránky umožní webový prehliadač znovu načítať súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila.
 • Návštevníkovi je po načítaní webovej stránky oznámené, že táto používa súbory cookies. Prehliadaním webovej stránky návštevník používanie súborov cookies akceptuje a vyjadruje svoje súhlas. Takéto vyjadrenie súhlasu je spĺňa požiadavku udelenia súhlasu prostredníctvom použitia príslušného nastavenia webového prehliadača. Návšteva webovej stránky a poskytnutie informácií o využívaní súborov cookies na webovej stráne bez toho, aby návštevník uskutočnil zmeny vo využívaní cookies v rámci svojho prehliadača, je považované za takéto akceptovanie cookies a vyjadrenie súhlasu s podmienkami ich využívania
 • Návštevník webovej stránky je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu jej prehliadania zmeniť nastavenia využívania cookies a tieto v celom rozsahu alebo v časti zmeniť zablokovať. Takéto opatrenia návštevník webovej stránky realizuje prostredníctvom svojho prehliadača, kde je mu zároveň umožnené získať bližšie informácie o využívaných cookies. Návštevník však v zmysle týchto informácií berie na vedomie, že blokovaním cookies môže dôjsť k zníženiu funkčnosti webovej stránky, čo môže návštevníkovi webovej stránky spôsobiť komplikácie pri prehliadaní webovej stránky. Inštrukcie na zmenu cookies a ich prípadné blokovanie nájdete v časti „pomoc“ každého prehliadača. Pri využívaní rozličných zariadení návštevníka webovej stánky sa odporúča nastaviť každý prehliadač v rámci týchto zariadení osobitne, a tým prispôsobiť prezeranie webových stránok preferenciám návštevníka.
 • Webová stránka obsahuje a/alebo môže obsahovať aj pluginy jednotlivých sietí tretích subjektov. Pokiaľ na logá nekliknete nebudú prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto logá akceptujete komunikáciu so servermi sociálnej siete. Bližšie informácie o následnom využívaní cookies poskytujú tieto tretie subjekty osobitne, a to najmä informácie o účeloch využívania cookies, rozsahu údajov zhromažďovaných prostredníctvom týchto sietí tretích subjektov, ako aj informácie o ich ďalšom spracúvaní a využívaní údajov takouto sieťou tretieho subjektu.
 • Webová stránka využíva cookies potrebné pre zaistenie funkčnosti služieb Google Analytics, ktoré umožňujú získavať štatistické údaje najmä o návštevnosti webovej stránky a správaní návštevníka na webovej stránke. Prostredníctvom služieb Google Analytics nedochádza k spracúvaniu osobných údajov návštevníka webovej stránky. Návštevník môže zamedziť tomu, aby jeho prehliadanie internetových stránok bolo ukladané do analytických súborov cookies. (Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=sk).
 • Cookies využívané na webovej stránke nezhromažďujú o návštevníkovi webovej stránky žiadne informácie, ktoré by mali charakter osobných údajov, a ktoré by sa dali využiť v rámci marketingovej činnosti alebo pre využitie behaviorálnej reklamy. Webová stránka nespracúva a nearchivuje IP adresu návštevníka, prípadne ju nespracúva tak, aby bola umožnená identifikácia návštevníka webovej stránky.
 • Tieto informácie o využívaní súborov cookies je prevádzkovateľ webovej stránky oprávnený kedykoľvek meniť, a to v súvislosti so zmenami prijatými pri používaní cookies.