Ponúkame riešenia

Ponúkame riešenia pre nedeštruktívne testovanie materiálov. Poskytujeme školenia, poradenstvo, aplikácie a servis pre:

 • Tlakové nádoby v oblasti energetiky

  Predaj techniky pre kontrolu kvality komponentov v oblasti energetiky, napríklad tepelných výmenníkov alebo tlakových nádob.

 • Nedeštruktívne testovanie v oblasti strojárenstva

  Kontrolná technika pre prehliadku konštrukčných a spojovacích prvkov, nosných konštrukcií, zvarov a iných komponentov v strojárenskom priemysle.

 • Predaj kontrolnej techniky v oblasti automobilového priemyslu

  Presná prístrojová technika pre odhaľovanie skrytých chýb, medzioperačnú kontrolu a kontrolu kvality komponentov v automobilovom priemysle.Železničný priemysel

Prístrojová technika pre kontrolu kvality komponentov, napríklad koľajníc alebo vagónov, v železničnom priemysle.

Letectvo

Moderná a presná prístrojová technika pre kontrolu kompozitov, komponentov a konštrukčných dielov v leteckom priemysle.

Výskum a vývoj

Spolupráca v oblasti vývoja prvkov a analýzy nových materiálov. Poradenstvo pri výskume, vývoji a zavádzaní nových metodík.

Chemický a petrochemický priemysel

Prístrojová technika pre odhaľovanie korózií a kontrolu potrubných systémov, zvarov a iných komponentov v chemickom a petrochemickom priemysle.

Stavebný priemysel

Predaj kontrolnej techniky pre skúmanie betónu a oceľových konštrukčných stavebných prvkov.

Elektronika

Predaj prístrojovej techniky pre kontrolu kvality plošných spojov a iných elektronických komponentov a mikrokomponentov.

Bezpečnosť/Security

Kontrolná technika pre odhalenie prítomnosti drog, skrytých a pašovaných objektov alebo nástražných výbušných systémov.

Geológia

Predaj prenosných expresných analyzátorov chemického zloženia materiálov, využívaných v oblasti geológie.

Farmaceutika

Predaj presných prenosných analyzátorov chemického zloženia a prístrojov pre kontrolu celistvosti a uzavretosti obalov.

Obrana

Predaj prístrojovej techniky pre bezpečnú kontrolu zbraní, munície a vojenskej techniky

Nedeštruktívne testovanie Slovcert spol. s.r.o.

Spoločnosť

SLOVCERT

SlovCert spol. s r.o. bola založená so zámerom vybudovať školiace a skúšobné stredisko pre personál NDT.

Spoločnosť neostala iba pri školeniach. Formovala sa ako aktívny dodávateľ techniky a príslušenstiev v oblasti NDT. Stala sa obchodným partnerom významných firiem a nadobudla líderské postavenie v predaji techniky pre nedeštruktívne skúšanie.

Náš tím

Vedenie spoločnosti SlovCert spol. s r.o.

 • Spoločnosť Slovcert, Ing. Júlia Kučíková

  Ing. Júlia Kučíková
  Konateľ spoločnosti

 • Spoločnosť Slovcert, Andrej Kučík

  Andrej Kučík
  Generálny riaditeľ

 • Spoločnosť Slovcert, Ing. Rastislav Hyža

  Ing. Rastislav Hyža
  Obchodný riaditeľ

 • Spoločnosť Slovcert, Ing. Daniela Žiačiková

  Ing. Daniela Žiačiková
  Logistika

 • Spoločnosť Slovcert, Tomáš Hladký

  Tomáš Hladký
  Produktový manažér

Máte problém? Nájdite riešenia v konkrétnom priemysle

Príklady použitia techniky pri odhaľovaní skrytých problémov v rôznych oblastiach priemyslu.

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.

Cookies

 • Uvedené informácie poskytujú návštevníkovi webovej stránky www.slovcert.sk (ďalej len „webová stránka“) bližší prehľad o využívaných cookies.
 • Prevádzkovateľ webovej stránky si prostredníctvom tohto dokumentu a nastavením webovej stránky plní zákonné povinnosti, ktoré mu vyplývajú z § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • Na tejto webovej stránke dochádza k využívaniu základných a funkčných cookies, zaisťujú najmä výkon základných funkcií webovej stránky a jej samotné fungovanie. Účelom využívania cookies je aj možnosť uskutočniť analýzu návštevnosti webovej stránky a určiť správanie návštevníka.
 • Súbory cookies, ktoré sú na webovej stránke používané nepredstavujú spracúvanie osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
 • Cookies predstavujú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do zvoleného zariadenia návštevníka. Ich uloženie sa realizuje do prehliadača návštevníka webovej stránky. Ich význam spočíva v tom, že pri ďalšej návšteve webovej stránky umožní webový prehliadač znovu načítať súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila.
 • Návštevníkovi je po načítaní webovej stránky oznámené, že táto používa súbory cookies. Prehliadaním webovej stránky návštevník používanie súborov cookies akceptuje a vyjadruje svoje súhlas. Takéto vyjadrenie súhlasu je spĺňa požiadavku udelenia súhlasu prostredníctvom použitia príslušného nastavenia webového prehliadača. Návšteva webovej stránky a poskytnutie informácií o využívaní súborov cookies na webovej stráne bez toho, aby návštevník uskutočnil zmeny vo využívaní cookies v rámci svojho prehliadača, je považované za takéto akceptovanie cookies a vyjadrenie súhlasu s podmienkami ich využívania
 • Návštevník webovej stránky je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu jej prehliadania zmeniť nastavenia využívania cookies a tieto v celom rozsahu alebo v časti zmeniť zablokovať. Takéto opatrenia návštevník webovej stránky realizuje prostredníctvom svojho prehliadača, kde je mu zároveň umožnené získať bližšie informácie o využívaných cookies. Návštevník však v zmysle týchto informácií berie na vedomie, že blokovaním cookies môže dôjsť k zníženiu funkčnosti webovej stránky, čo môže návštevníkovi webovej stránky spôsobiť komplikácie pri prehliadaní webovej stránky. Inštrukcie na zmenu cookies a ich prípadné blokovanie nájdete v časti „pomoc“ každého prehliadača. Pri využívaní rozličných zariadení návštevníka webovej stánky sa odporúča nastaviť každý prehliadač v rámci týchto zariadení osobitne, a tým prispôsobiť prezeranie webových stránok preferenciám návštevníka.
 • Webová stránka obsahuje a/alebo môže obsahovať aj pluginy jednotlivých sietí tretích subjektov. Pokiaľ na logá nekliknete nebudú prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto logá akceptujete komunikáciu so servermi sociálnej siete. Bližšie informácie o následnom využívaní cookies poskytujú tieto tretie subjekty osobitne, a to najmä informácie o účeloch využívania cookies, rozsahu údajov zhromažďovaných prostredníctvom týchto sietí tretích subjektov, ako aj informácie o ich ďalšom spracúvaní a využívaní údajov takouto sieťou tretieho subjektu.
 • Webová stránka využíva cookies potrebné pre zaistenie funkčnosti služieb Google Analytics, ktoré umožňujú získavať štatistické údaje najmä o návštevnosti webovej stránky a správaní návštevníka na webovej stránke. Prostredníctvom služieb Google Analytics nedochádza k spracúvaniu osobných údajov návštevníka webovej stránky. Návštevník môže zamedziť tomu, aby jeho prehliadanie internetových stránok bolo ukladané do analytických súborov cookies. (Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=sk).
 • Cookies využívané na webovej stránke nezhromažďujú o návštevníkovi webovej stránky žiadne informácie, ktoré by mali charakter osobných údajov, a ktoré by sa dali využiť v rámci marketingovej činnosti alebo pre využitie behaviorálnej reklamy. Webová stránka nespracúva a nearchivuje IP adresu návštevníka, prípadne ju nespracúva tak, aby bola umožnená identifikácia návštevníka webovej stránky.
 • Tieto informácie o využívaní súborov cookies je prevádzkovateľ webovej stránky oprávnený kedykoľvek meniť, a to v súvislosti so zmenami prijatými pri používaní cookies.