Náš tím

Vedenie spoločnosti SlovCert s.r.o.

Predaj techniky v oblasti nedeštruktívneho testovania

Kvalita od roku 1995

V roku 1995 založil SlovCert s.r.o. prvé školiace stredisko personálu NDT podľa vtedajšej novo zavedenej normy STN EN 473. Neostalo však iba pri školeniach. Skúsenosti Ing. Kučíka v predchádzajúcej obchodnej spoločnosti a odborná činnosť vo VÚZ Bratislava predurčovali SlovCert s.r.o. stať sa aktívnym aj ako dodávateľ techniky a príslušenstiev v tejto oblasti.

Naša história

SlovCert s.r.o. pôsobí na našom trhu už viac ako dvadsaťpäť rokov. Spoločnosť vždy bola a je prvá pri zavádzaní mnohých neštandardných metodík skúšania materiálov na Slovensku. Pozrime sa na niektoré významné míľniky spoločnosti podrobnejšie:
1995 Vznik spoločnosti

Spoločnosť bola založená 6.7.1995 so zámerom vybudovať školiace a skúšobné stredisko pre personál NDT. Počas 8 nasledujúcich rokov sa stala nielen najväčším strediskom pre školenie personálu NDT vo všetkých skúšobných metódach, ale aj aktívnym dodávateľom techniky a príslušenstiev v tejto oblasti.

2001 Získanie certifikátu kvality

V roku 2001 firma získava certifikát systému kvality podľa ISO 9002 a neskôr ISO 9001.

2005 Zameranie sa na predaj techniky pre NDT

V roku 2005 spoločnosť uzatvára školiace stredisko. Začína sa venovať výhradne dodávkam techniky a riešení pre nedeštruktívne testovanie materiálov.

2006 Uzatvorenie významných partnerstiev

Od roku 2006 sa SlovCert s.r.o. stáva partnerom veľmi významných firiem v oblasti NDT – Olympus a ZETEC. Je jedným z päťdesiatich TOP dodávateľov prístrojovej techniky pre Slovenské Elektrárne, a.s. a ostatnú oblasť jadrovej energetiky.

2009 Organizovanie konferencie DEFEKTOSKOPIA

V roku 2009 firma preberá funkciu hlavného organizátora konferencie DEFEKTOSKOPIA. Má zásluhu na zavedení vyššieho štandardu odbornej konferencie. Je ocenená výborom EF NDT.

2011 Uvedenie webovej stránky a e-shopu

Spoločnosť rozbieha predaj spotrebného materiálu prostredníctvom vlastného e-shopu. Neustále sa snaží aktualizovať a inovovať informácie na vlastnej webovej stránke.

Predaj techniky v oblasti nedeštruktívneho testovania Slovcert s.r.o.
Predaj kontrolnej techniky v oblasti NDT
Predaj techniky v oblasti nedeštruktívneho testovania Slovcert s.r.o.

Certifikáty a ocenenia

Sme držiteľmi certifikátu kvality a niekoľkých lokálnych aj medzinárodných ocenení.

 • Certifikácia ISO 14001: 2016

  Certifikácia ISO 14001

  Od roku 2001 sme držiteľmi certifikátu kvality.

 • Medzinárodné ocenenie Slovcert spol. s.r.o.

  Medzinárodné ocenenie

  Celosvetové ocenenie najlepšieho predajcu v sektore malých a stredných firiem<

 • Pamätná plaketa

  Pamätná plaketa

  Pamätná plaketa za prínos v oblasti NDT (defektoskopia) na Slovensku

 • Ocenenie v oblasti NDT

  Ocenenie v oblasti NDT

  Ocenenie od Slovenskej zváračskej spoločnosti za dlhoročnú prácu a prínos v oblasti nedeštruktívneho skúšania

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.

Cookies

 • Uvedené informácie poskytujú návštevníkovi webovej stránky www.slovcert.sk (ďalej len „webová stránka“) bližší prehľad o využívaných cookies.
 • Prevádzkovateľ webovej stránky si prostredníctvom tohto dokumentu a nastavením webovej stránky plní zákonné povinnosti, ktoré mu vyplývajú z § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • Na tejto webovej stránke dochádza k využívaniu základných a funkčných cookies, zaisťujú najmä výkon základných funkcií webovej stránky a jej samotné fungovanie. Účelom využívania cookies je aj možnosť uskutočniť analýzu návštevnosti webovej stránky a určiť správanie návštevníka.
 • Súbory cookies, ktoré sú na webovej stránke používané nepredstavujú spracúvanie osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
 • Cookies predstavujú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do zvoleného zariadenia návštevníka. Ich uloženie sa realizuje do prehliadača návštevníka webovej stránky. Ich význam spočíva v tom, že pri ďalšej návšteve webovej stránky umožní webový prehliadač znovu načítať súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila.
 • Návštevníkovi je po načítaní webovej stránky oznámené, že táto používa súbory cookies. Prehliadaním webovej stránky návštevník používanie súborov cookies akceptuje a vyjadruje svoje súhlas. Takéto vyjadrenie súhlasu je spĺňa požiadavku udelenia súhlasu prostredníctvom použitia príslušného nastavenia webového prehliadača. Návšteva webovej stránky a poskytnutie informácií o využívaní súborov cookies na webovej stráne bez toho, aby návštevník uskutočnil zmeny vo využívaní cookies v rámci svojho prehliadača, je považované za takéto akceptovanie cookies a vyjadrenie súhlasu s podmienkami ich využívania
 • Návštevník webovej stránky je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu jej prehliadania zmeniť nastavenia využívania cookies a tieto v celom rozsahu alebo v časti zmeniť zablokovať. Takéto opatrenia návštevník webovej stránky realizuje prostredníctvom svojho prehliadača, kde je mu zároveň umožnené získať bližšie informácie o využívaných cookies. Návštevník však v zmysle týchto informácií berie na vedomie, že blokovaním cookies môže dôjsť k zníženiu funkčnosti webovej stránky, čo môže návštevníkovi webovej stránky spôsobiť komplikácie pri prehliadaní webovej stránky. Inštrukcie na zmenu cookies a ich prípadné blokovanie nájdete v časti „pomoc“ každého prehliadača. Pri využívaní rozličných zariadení návštevníka webovej stánky sa odporúča nastaviť každý prehliadač v rámci týchto zariadení osobitne, a tým prispôsobiť prezeranie webových stránok preferenciám návštevníka.
 • Webová stránka obsahuje a/alebo môže obsahovať aj pluginy jednotlivých sietí tretích subjektov. Pokiaľ na logá nekliknete nebudú prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto logá akceptujete komunikáciu so servermi sociálnej siete. Bližšie informácie o následnom využívaní cookies poskytujú tieto tretie subjekty osobitne, a to najmä informácie o účeloch využívania cookies, rozsahu údajov zhromažďovaných prostredníctvom týchto sietí tretích subjektov, ako aj informácie o ich ďalšom spracúvaní a využívaní údajov takouto sieťou tretieho subjektu.
 • Webová stránka využíva cookies potrebné pre zaistenie funkčnosti služieb Google Analytics, ktoré umožňujú získavať štatistické údaje najmä o návštevnosti webovej stránky a správaní návštevníka na webovej stránke. Prostredníctvom služieb Google Analytics nedochádza k spracúvaniu osobných údajov návštevníka webovej stránky. Návštevník môže zamedziť tomu, aby jeho prehliadanie internetových stránok bolo ukladané do analytických súborov cookies. (Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=sk).
 • Cookies využívané na webovej stránke nezhromažďujú o návštevníkovi webovej stránky žiadne informácie, ktoré by mali charakter osobných údajov, a ktoré by sa dali využiť v rámci marketingovej činnosti alebo pre využitie behaviorálnej reklamy. Webová stránka nespracúva a nearchivuje IP adresu návštevníka, prípadne ju nespracúva tak, aby bola umožnená identifikácia návštevníka webovej stránky.
 • Tieto informácie o využívaní súborov cookies je prevádzkovateľ webovej stránky oprávnený kedykoľvek meniť, a to v súvislosti so zmenami prijatými pri používaní cookies.