×
 • 38DL Plus
 • 38DL Plus

38DL Plus

 

38DL PLUS je nový prístroj predznamenajúci novú éru v ultrazvukových hrúbkomeroch. Je vhodný takmer na každú aplikáciu merania hrúbky pričom je plne zlučiteľný s celou radou dvojitých a jednomeničových sond. Jeho všestrannosť umožňuje nasadiť ho v rôznych aplikáciách, od merania korózie na vnútornom povrchu rúr dvojitými sondami až po veľmi presné meranie hrúbky vo výrobe viacvrstvových dielov alebo veľmi tenkých materiálov jednomeničovými sondami. 38DL PLUS prichádza s mnohými výkonnými, ale pritom jednoducho použiteľnými prvkami. Jeho puzdro je tesné a spĺňa požiadavky IP67, vydrží drsné podmienky, vlhké i prašné prostredie. Farebný transflektívny display zaručuje vynikajúcu čitateľnosť zobrazených údajov na priamom slnečnom svetle i v tmavom vnútornom prostredí. Prístroj má jednoduchú ergonomicky usporiadanú klávesnicu, ktorú možno ovládať pravou i ľavou rukou.

Jednou z hlavných aplikácií hrúbkomera 38DL PLUS je meranie zostatkovej hrúbky steny na rúrach, nádržiach tlakových nádobách, zásobníkoch a pod. poškodzovaných koróziou alebo eróziou. V týchto prípadoch sa najčastejšie používajú dvojité sondy

Ultrazvukové meranie hrúbky je presné, spoľahlivé, opakovateľné a okamžité. Na meranie postačuje prístup z jednej strany materiálu, meranie je nedeštruktívne, meraný diel netreba rozrezať.

 • Charakteristika:

  • Pracuje s dvojitými i jednomeničovými sondami
  • Veľký rozsah merania hrúbok: 0,08 mm – 635 mm v závislosti na materiáli a použitej sonde
  • Zisťovanie zostatkovej hrúbky steny dvojitými sondami pri koróznom napadnutí materiálu
  • Meranie hrúbky steny bez nutnosti odstrániť náter na povrchu dielu
  • Software pre meranie hrúbky oxidov na vnútornom povrchu rúrok
  • Štandardná rozlišovacia schopnosť 0,01 mm pre všetky sondy
  • Software pre meranie hrúbky s vysokým rozlíšením 0,001 mm pomocou jednomeničových sond
  • Software pre súčasné meranie až štyroch vrstiev
  • Software pre meranie hrúbky materiálov s vysokým útlmom ultrazvuku (guma, sklolaminát, liatina)
  • Meranie hrúbky, času prechodu ultrazvuku materiálom alebo meranie rýchlosti ultrazvuku v materiáli
  • Mód merania rozdielov hrúbky steny a úbytku hrúbky steny
  • Časom synchronizovaný (voľnobežný) B–scan zobrazujúci hrúbkový profil obsahujúci až 10 000 nameraných hodnôt hrúbky
  • Technológia High Dynamic Gain firmy Olympus s digitálnymi filtrami
  • V-Path Builder – softwarová korekcia chyby spôsobenej V - dráhou ultrazvuku
  • Riešenie zodpovedajúce norme EN15317 

   

  38DL PLUS: Čím sa tento hrúbkomer líši od ostatných?
  38DL PLUS je navrhnutý pre náročné aplikácie a tvrdé pracovné podmienky. Bez ohľadu na to, či pracujete v klimaticky extrémnom prostredí, na priamom slnku, mraze, tme, vo vlhkom prostredí 38DL PLUS si spoľahlivo odvedie svoju prácu. Ak potrebujete hrúbkomer odolný nárazom, schopný prežiť pád a hrubé zaobchádzanie, potom je pre Vás 38DL PLUS s ochranným gumovým puzdrom ten správny hrúbkomer.

   

  NAVRHNUTÝ S OHĽADOM NA JEDNODUCHÚ OBSLUHU

  • Jednoduchá klávesnica vhodná pre pravákov aj ľavákov

  • Jednoduché ovládanie s priamym prístupom ku všetkým funkciám

  • Interná a externá Micro SD karta na úschovu dát

  • Rozhranie USB a RS232

  • Výstup VGA pre externý monitor

  • Predvolené/Zákaznícke nastavenia pre dvojité sondy

  • Predvolené/Zákaznícke nastavenia pre jednomeničové sondy

  • Ochrana heslom pri uzamknutí funkcií prístroja

   

   

  38DL PLUS: Meranie hrúbky stien pri korózii zo strany vnútorného povrchu

  • Automatické rozpoznane dvojitých sond série D79X

  • Zákaznícke nastavenie pre dvojité sondy

  • Optimalizácia zosilnenia pri kalibrácii dvojitých sond

  • Zákaznícka korekcia chyby V - dráhy prostredníctvom tzv. V - path Builder.

  • Korekcia kalibrácie v prípade možnosti výskytu efektu nazývaného doubling

  • Možnosť merania cez náter a v móde Echo – Echo

  • Merania za vyšších teplôt – až do 500° Celzia za predpokladu vhodnej sondy a väzby

  • Meranie hrúbky oxidických vrstiev na vnútornom povrchu kotlových rúrok (voliteľná výbava so sondami M2017 alebo M2019)

  • Možnosť pripojenia sond EMAT (E110-SB) pre meranie bez väzby na povrchoch s okujami

   

  TECHNOLÓGIA Thru-Coat 
  Ide o meranie hrúbky cez náter, pričom sa na odmeranie hrúbky steny kovu využíva koncové echo. Možno zobraziť zostatkovú hrúbku kovu i hrúbku náteru na jeho povrchu za predpokladu zadania správnej hodnoty rýchlosti ultrazvuku ako v kovovom materiáli, tak v nátere. Náter z povrchu netreba odstraňovať. V  Móde Thru-Coat sa používajú dvojité sondy D7906-SM alebo D7906-RM a D7908

   

  TEPLOTNÁ KOMPENZÁCIA
  Zmena teploty má vplyv na presnosť merania hrúbky. Funkcia teplotnej kompenzácie umožňuje manuálne zadať teplotu kalibračnej mierky a teplotu meranej časti, pričom hrúbkomer 38 DL PLUS automaticky vykoná príslušné korekcie.

   

  MERANIE OXIDICKÝCH VRSTIEV NA VNÚTORNOM POVRCHU KOTLOVÝCH RÚROK   
  Pri tejto aplikácii sa používa špeciálny algoritmus, ktorý rozpozná echo od rozhrania oxid - základný materiál. Prístroj potom súčasne zobrazí hrúbku nezoxidovaného materiálu i hrúbku vrstvy vytvorených oxidov. Znalosť rýchlosti tvorby oxidickej vrstvy pomáha odhadnúť zostatkovú životnosť rúrky. Na meranie oxidickej vrstvy odporúčame sondy M2017 alebo M2091.

   

   

  AUTOMATICKÉ ROZPOZNANIE PRIPOJENEJ SONDY

  Všetky naše štandardné dvojité sondy (pozri tabuľku) majú prvok pre ich automatické rozpoznanie po pripojení k hrúbkomeru, čím sa automaticky vyvolajú aj príslušné korekcie V - dráhy pre danú sondu.

   

  V-PATH BUILDER

  Táto nová patentovaná funkcia dovoľuje zákazníkovi vytvoriť krivku kompenzujúcu chyby merania dvojitými sondami spôsobené rozdielnymi V - dráhami ultrazvuku pri rôznych hrúbkach. Zákazník si môže vytvoriť a uložiť kompenzačné krivky pre takmer všetky typy dvojitých sond a vyvolať ich spolu s nastavením parametrov pre meranie hrúbky. Na kompenzáciu efektu V - dráhe jednoducho zadáte správne hodnoty minimálne pre tri a maximálne pre 10 kalibračných bodov a o ostatné sa postará prístroj.

   

  Meranie hrúbky plastov, kovov, kompozitných materiálov, skla, gumy, keramiky

  Presné meranie hrúbky kovu, plastu, kompozitu skla, keramiky a iných materiálov možno dosiahnuť iba použitím jednomeničovej sondy. Jednomeničové sondy sú k dispozícii v širokom rozmedzí frekvencií, priemerov a s rôznymi typmi konektora. Softwarová opcia High Resolution umožňuje vykonať veľmi presné merania s rozlíšením až 0,001 mm.

   

  • Štandardne pre všetky sondy je rozlíšenie 0,01 mm

  • High Resolution software môže zobraziť hrúbku s rozlíšením až 0,001 mm ak sa použijú jednomeničové sondy vhodnej frekvencie. Frekvencia sa volí podľa materiálu v rozpätí 2,25 – 30MHz

  • Softwarová opcia High Penetration umožní meranie hrúbky materiálov vyznačujúcich sa vysokým útlmom ultrazvuku (napr. guma, materiál so sklenými vláknami, liatina), ktoré sú z toho dôvodu bežnými hrúbkomermi nemerateľné.

  • Tzv. Multilayer softvér sa používa na merania viacvrstvových materiálov a umožňuje simultánne merať hrúbky až štyroch vrstiev

  • U všetkých materiálov možno prístroj použiť na meranie doby prechodu ultrazvuku, alebo rýchlosti šírenia ultrazvuku v danom materiáli, alebo na meranie hrúbky steny materiálu

  • Meranie zjednodušuje funkcia Application Auto-Recall s prednastavenými alebo zákazníckymi nastaveniami parametrov.

   

  SOFTVÉR PRE MERANIE MATERIÁLOV S VEĽKÝM ÚTLMOM

  Táto softwarová opcia dovoľuje použiť jednomeničové sondy nízkej frekvencie (až do 0,5 MHz), ktoré sú vhodné na ťažko prezvučiteľné materiály ako sú guma, kompozitné materiály a liatina.

   

  SOFTVEROVÁ OPCIA MULTILAYER

  Tento software vypočítava a simultánne zobrazuje údaje hrúbky až štyroch vrstiev a tiež celkovú hrúbku vrstiev dohromady. Typickými aplikáciami, kde sa táto opcia využíva sú meranie hrúbky bariérových vrstiev u plastických palivových nádrží, fliaš a kontaktných šošoviek.

   

   

   

  Úschova a prenos dát do počítača

  Hrúbkomer 38DL PLUS má zabudovaný interný alfanumerický datalogger, navrhnutý tak, aby bola úschova nameraných dát a obrazu priebehu ech a ich prenos do PC jednoduchá.

  • Vnútorná pamäť hrúbkomera má kapacitu 475 000 hodnôt hrúbky alebo 20 000 obrazov priebehu ech spolu s údajmi hrúbky

  • Názov dátového súboru môže byť dlhý až 32 znakov

  • ID (TML) čísla môžu mať až 20 znakov

  • Datalogger pracuje s 9 typmi formátov súborov: inkrementálnym, sekvenčným, sekvenčným so zákazníckymi bodmi, 2D maticami, 2D maticami so zákazníckym bodom, 3D maticami, zákazníckymi 3D, súbormi typu Boiler a Manual

  • K nameraným dátam je možné uložiť 4 poznámky pre každé ID (TML)

  • Poznámky možno napísať naraz k viacerým súborom

  • Interná a externá pamäťová Mikro SD karta

  • Štandardné USB a RS232 rozhranie pre komunikáciu s PC

  • Obojsmerný transfer parametrov nastavenia pre jedno i dvojmeničové sondy

  • Zabudovaný štatistický protokol

  • Zabudovaná funkcia DB GridView umožňujúca rýchle tabuľkové a farebné (tri farby) zobrazenie nameraných hodnôt

  • Zlučiteľnosť s PC programom GageView na prenos dát do počítača prostredníctvom RS232 alebo USB portu

  • Priamy export súborov na Mikro SC kartu vo formáte “.csv” kompatibilnom s Excelom 

   

  GAGE VIEW

  • GageView je interface program pre počítače s operačným systémom Windows umožňujúci zber, tlač a správu dát z merania hrúbky stien

  • Umožňuje vytvárať dátové sety

  • Umožňuje upravovať uložené dáta

  • Umožňuje prezerať datasety vrátane nameraných hodnôt hrúbky a parametrov použitých pri meraní

  • Prenos dát oboma smermi z PC do hrúbkomeru i naopak

  • Export súborov do formátu dát programov typu  Excel

  • Umožňuje urobiť záznam obrazovky hrúbkomera (tzv. snapshot)

  • Umožňuje tlač rôznych protokolov ako nameraných hodnôt hrúbky, protokol nastavenia parametrov, štatistický protokol a tabuľku nameraných hodnôt s farebne odlíšenými poľami podľa hrúbky v danom poli tabuľky

  • Umožňuje upgradovať firmware hrúbkomera

  • Umožňuje obojsmerný prenos nastavenia parametrov pre jedno i dvojmeničové sondy

  • Umožňuje zobraziť B–scan (nameraný hrúbkový profil pri pohybe sondy na meranom diele)

   

  OBSAH ŠTANDARDNÉHO BALENIA

  • Hrúbkomer 38DL PLUS

  • Kit pre štandardné dvojité sondy

  • Nabíjačka (100V, 115V, 230V)

  • Interný datalogger

  • GageView interface program

  • Kalibračná mierka a väzbová kvapalina

  • USB kábel

  • Gumené puzdro s opierkou a popruhom

  • Užívateľský manuál

  • Dvojročná záruka

  • Meracie možnosti: THRU-COAT, ECHO-ECHO, Min, Max. mód, B-scan, Application Auto-Recal, teplotná kompenzácia, Priemer/Min Mód

   

  SOFTWAROVÉ OPCIE
  38DLP-OXIDE (U8147014): Kódom aktivovaný software na meranie vnútorných oxidických vrstiev
  38DLP-HR (U147015): Kódom aktivovaný software na meranie s vysokým rozlíšením
  38DLP-MM (U8147016): Kódom aktivovaný software pre meranie viacvrstvových materiálov
  38DL-HP (U814017): Kódom aktivovaný software pre meranie ťažko prezvučiteľných materiálov nízkymi frekvenciami

 • Kompaktný, hmotnosť iba 0,814 kg
  Odolný v zmysle IP67
  Bezpečný vo výbušnom prostredí (Trieda 1, Oddiel 2, Skupina D v zmysle National Fire Protection Association Code NFPA 70, článok 500) a testovaný podľa MIL-STD-810F, Metóda 511.4, Procedúra 1.
  Odolnosť voči nárazom testovaná podľa MIL-STD-810F, Metóda 516.5, Procedúra 1, 6 cyklov v každej osi, 15 g, 11ms polovičná sínusovka.
  Testovaný na odolnosť voči vibráciám podľa MIL-STD- 810F, Metóda 514.5, Procedúra 1, Annex C, Obr.6, Dĺžka testu: 1 hod pre každú os
  Široký rozsah pracovných teplôt
  Ochranné gumené púzdro s opierkou
  Farebný transflektívny VGA display s farbami nastavenými podľa vonkajších svetelných podmienok zabezpečujúci čistý a jasný obraz

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.

Cookies

 • Uvedené informácie poskytujú návštevníkovi webovej stránky www.slovcert.sk (ďalej len „webová stránka“) bližší prehľad o využívaných cookies.
 • Prevádzkovateľ webovej stránky si prostredníctvom tohto dokumentu a nastavením webovej stránky plní zákonné povinnosti, ktoré mu vyplývajú z § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • Na tejto webovej stránke dochádza k využívaniu základných a funkčných cookies, zaisťujú najmä výkon základných funkcií webovej stránky a jej samotné fungovanie. Účelom využívania cookies je aj možnosť uskutočniť analýzu návštevnosti webovej stránky a určiť správanie návštevníka.
 • Súbory cookies, ktoré sú na webovej stránke používané nepredstavujú spracúvanie osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
 • Cookies predstavujú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do zvoleného zariadenia návštevníka. Ich uloženie sa realizuje do prehliadača návštevníka webovej stránky. Ich význam spočíva v tom, že pri ďalšej návšteve webovej stránky umožní webový prehliadač znovu načítať súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila.
 • Návštevníkovi je po načítaní webovej stránky oznámené, že táto používa súbory cookies. Prehliadaním webovej stránky návštevník používanie súborov cookies akceptuje a vyjadruje svoje súhlas. Takéto vyjadrenie súhlasu je spĺňa požiadavku udelenia súhlasu prostredníctvom použitia príslušného nastavenia webového prehliadača. Návšteva webovej stránky a poskytnutie informácií o využívaní súborov cookies na webovej stráne bez toho, aby návštevník uskutočnil zmeny vo využívaní cookies v rámci svojho prehliadača, je považované za takéto akceptovanie cookies a vyjadrenie súhlasu s podmienkami ich využívania
 • Návštevník webovej stránky je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu jej prehliadania zmeniť nastavenia využívania cookies a tieto v celom rozsahu alebo v časti zmeniť zablokovať. Takéto opatrenia návštevník webovej stránky realizuje prostredníctvom svojho prehliadača, kde je mu zároveň umožnené získať bližšie informácie o využívaných cookies. Návštevník však v zmysle týchto informácií berie na vedomie, že blokovaním cookies môže dôjsť k zníženiu funkčnosti webovej stránky, čo môže návštevníkovi webovej stránky spôsobiť komplikácie pri prehliadaní webovej stránky. Inštrukcie na zmenu cookies a ich prípadné blokovanie nájdete v časti „pomoc“ každého prehliadača. Pri využívaní rozličných zariadení návštevníka webovej stánky sa odporúča nastaviť každý prehliadač v rámci týchto zariadení osobitne, a tým prispôsobiť prezeranie webových stránok preferenciám návštevníka.
 • Webová stránka obsahuje a/alebo môže obsahovať aj pluginy jednotlivých sietí tretích subjektov. Pokiaľ na logá nekliknete nebudú prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto logá akceptujete komunikáciu so servermi sociálnej siete. Bližšie informácie o následnom využívaní cookies poskytujú tieto tretie subjekty osobitne, a to najmä informácie o účeloch využívania cookies, rozsahu údajov zhromažďovaných prostredníctvom týchto sietí tretích subjektov, ako aj informácie o ich ďalšom spracúvaní a využívaní údajov takouto sieťou tretieho subjektu.
 • Webová stránka využíva cookies potrebné pre zaistenie funkčnosti služieb Google Analytics, ktoré umožňujú získavať štatistické údaje najmä o návštevnosti webovej stránky a správaní návštevníka na webovej stránke. Prostredníctvom služieb Google Analytics nedochádza k spracúvaniu osobných údajov návštevníka webovej stránky. Návštevník môže zamedziť tomu, aby jeho prehliadanie internetových stránok bolo ukladané do analytických súborov cookies. (Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=sk).
 • Cookies využívané na webovej stránke nezhromažďujú o návštevníkovi webovej stránky žiadne informácie, ktoré by mali charakter osobných údajov, a ktoré by sa dali využiť v rámci marketingovej činnosti alebo pre využitie behaviorálnej reklamy. Webová stránka nespracúva a nearchivuje IP adresu návštevníka, prípadne ju nespracúva tak, aby bola umožnená identifikácia návštevníka webovej stránky.
 • Tieto informácie o využívaní súborov cookies je prevádzkovateľ webovej stránky oprávnený kedykoľvek meniť, a to v súvislosti so zmenami prijatými pri používaní cookies.