×

Väzobné prostriedky pre UT kontrolu

Na prenos ultrazvuku zo sondy do skúšaného materiálu nepostačuje priložiť sondu na suchý skúšobný povrch. Na rozhraní by bol prítomný vzduch a keďže koeficient odrazu na rozhraní tuhého a plynného média je blízky číslu 1, do skúšaného materiálu by prenikla iba nepatrná časť akustického tlaku vytvoreného meničom sondy. Iná je situácia ak sa na skúšobný povrch nanesie vrstva kvapaliny. 

Koeficient prechodu ultrazvuku na rozhraní napríklad vody a ocele je približne 0.12, takže asi 12% akustického tlaku prejde v tomto prípade do materiálu. Je to 1000 krát viac ako pri suchej väzbe. Z tohoto dôvodu sa pri skúšaní ultrazvukom používa kvapalná väzba. Ako väzbové médium sa používa voda, olej, špeciálny gel a pri hrubších povrchoch napr. vazelína alebo glycerín. 

Podľa hrúbky vrstvy väzbového média rozlišujeme :

- kontaktnú väzbu, kedy je hrúbka väzby oveľa menšia ako vlnová dĺžka

- medzerovú väzbu, ktorej hrúbka sa približne rovná vlnovej dĺžke

- imerznú väzbu, pri ktorej je hrúbka väzby oveľa väčšia ako vlnová dĺžka

slovcert logo