×

Phased Array sondy Olympus

 

Základom techniky Phased Array je sonda obsahujúca sústavu malých meničov. Každý z meničov je budený samostatným generátorom a signály – echá prijaté z materiálu každým z meničov sú tiež zosilované v samostatnom zosilovači. Šírka jednotlivých meničov je malá, takže každý z nich vysiela do materiálu elementárnu valcovú vlnu. Podľa Huygensovho princípu sa z týchto elmentárnych vĺn vytvorí čelo výslednej vlny. Vzájomným časovým oneskorením budiacich impulzov sa dosiahne nasmerovanie výslednej vlny pod požadovaným uhlom, prípadne fokusácia. Prednosťou techniky Phased Array je obraz prezvučovaného prierezu v reálnom čase, v ktorom je možné ľahšie ako v klasickom A- zobrazení odlíšiť relevantné indikácie na pozadí šumu, čoho príkladom sú difrakčné signály vznikajúce na trhlinách. Technika Phased Array je v porovnaní s klasickou technikou úspešnejšia aj pri skúšaní častí so zložitou geometriou. Typickým príkladom je zisťovanie trhlín v zámkoch lopatiek turbín.

slovcert logo