×

UT Mate SpotWeld Inspector

 

UT/Mate SpotWeld inšpektor sa používa na nedeštruktívne hodnotenie kvality bodových zvarov pomocou ultrazvuku. UT/Mate výrazne znižuje čas kontroly, poskytuje úspory materiálov a pracovných síl, ponúka rýchlu spätnú väzbu procesu zvárania a prináša rýchlu návratnosť investícií.

 

• Ultrazvuková jednotka UT/Mate SpotWeld inšpektor sa jednoducho pripojí k existujúcim počítačom, prenosným počítačom, priemyselným prenosným počítačom alebo tabletom

• Integrácia so štandardnými operačnými prostrediami, ako sú Windows XP, Win7 a Win10 (32/64 bit)

• Automatické rozhodovanie VYHOVUJÚCI / NEVYHOVUJÚCI

• Automatická klasifikácia kvality bodového zvaru

• Podpora kombinácií 2, 3 a 4 plechov

• Široký výber priemerov sondy ScanMaster

• Automatické generovanie protokolov z meraní s možnosťou prispôsobenia

 

Automatické rozhodovanie VYHOVUJÚCI / NEVYHOVUJÚCI a automatická klasifikácia kvality bodového zvaru… to znamená že vyhodnocovacie kritéria spolu sú:

•Počet koncových ech

•Počet ech medzi koncovými echami

•Hrúbka steny (vzdialenosť koncového echa)

•Rýchlosť poklesu signálu

•Forma a dynamika koncových ech a medzi-ech