×
 • EPOCH 650
 • EPOCH 650 Slovcert
 • EPOCH 650
 • EPOCH 650 Slovcert

EPOCH 650

 

V digitálnom ultrazvukovom defektoskope EPOCH 650 sa kombinujú popredné technické schopnosti firmy Olympus v priemyselných konvenčných ultrazvukových defektoskopoch s efektívnosťou ľahko prenosného prístroja s intuitívnym ovládaním. Štruktúra ovládacieho menu a tlačidlá priameho prístupu k funkciám a parametrom prístroja umožňujú využívať výhody platformy najvyššej kvality ultrazvukovej detekcie chýb s jednoduchosťou ovládania. Veľký transflektívny displej spolu s patentovaným digitálnym prijímačom poskytuje stabilný, jasný A–scan pri každých svetelných podmienkach. Prístroj je dostupný v dvoch prevedeniach: s otočným gombíkom alebo s navigačným tlačidlovým panelom, čo umožňuje zvoliť si spôsob ovládania funkcií a parametrov prístroja, ktorý Vám viac vyhovuje. EPOCH 650 je navrhnutý v súlade s požiadavkami normy EN12668-1 a umožňuje využívať plný rozsah štandardného i voliteľného vybavenia. Presne obdĺžnikový a pritom nastaviteľný vysielací impulz a digitálne filtre dovoľujú prispôsobiť sa takmer každej skúšobnej úlohe. Odolný a ergonomický design prístroja dovoľuje, aby bol používaný takmer v každom prostredí.
 
 

 • ÚSPORNOSŤ A KVALITA
  EPOCH 650 kombinuje jednoduchosť základného ultrazvukového defektoskopu s kvalitou najvýkonnejších digitálnych ultrazvukových prístrojov firmy Olympus. EPOCH 650 napriek neveľkým rozmerom a jednoduchosti používania obsahuje celý balík užitočných a spoľahlivých funkcií, ktorých výber je vyvážený tak, aby vyhovoval ultrazvukárovi každej úrovne.
   
  JEDNODUCHÉ OVLÁDANIE A DLHÁ VÝDRŽ
  EPOCH 650 je navrhnutý tak, aby bol ergonomický, jeho ovládanie intuitívne a aby bol praktický z pohľadu nováčika i skúseného ultrazvukára.
   
  INTUÍTÍVNE OVLÁDANIE
  Spôsob ovládania prístroja EPOCH 650 vychádza z praxe overeného EPOCH-u 1000.  EPOCH 650 má jednoduchú štruktúru menu s funkciami pre nastavenie skúšobných parametrov, kalibrovanie a pre nastavenie softwarových prvkov, pritom však poskytuje priamy prístup (pomocou tlačidiel) k základným funkciám ako sú nastavenie zosilnenia, zmrazenie obrazu a ovládanie brány a vyvolanie kalibrácie. Menu je intuitívne a zrozumiteľné pre ultrazvukára každej úrovne a je k dispozícii vo viacerých jazykoch.
   
  ĽAHKÝ PRENOSNÝ PRÍSTROJ DO KAŽDÉHO PROSTREDIA
  EPOCH 650 je navrhnutý na prácu takmer v akýchkoľvek podmienkach, počnúc skúšaním v laboratóriu, až po skúšanie v drsnom vonkajšom prostredí. Obe prevedenia – s otočným gombíkom i s navigačným panelom spĺňajú podmienky IP67 a boli testované podľa najprísnejších environmentálnych  a spoľahlivostných noriem. Prístroj bol testovaný na odolnosť voči vibráciám, nárazom, výbušnej atmosfére a pri veľkom rozsahu teplôt okolia. Pri svojej výdrži, ktorá presahuje 12 hodín práce na jedno nabitie je EPOCH 650 perfektným riešením aj pre prácu v najodľahlejších lokalitách.
   
  PLNOHODNOTNÝ VGA DISPLEJ
  Obrazovka prístroja EPOCH 650 má rozlíšenie VGA 640 x 480 pixelov.  Horizontálna orientácia obrazu umožňuje optimálne zobraziť A-scan a poskytuje dobrú čitateľnosť. Displej vyrobený transflektívnou technológiou dáva obrazu vynikajúcu čistotu, a to pri práci v tmavom prostredí, kedy využíva podsvietenie, ako aj  pri práci na priamom slnečnom svetle, kedy využíva rozptýlené svetlo ako tzv. pseudo podsvietenie. 

   

  OPTIMALIZOVANÝ PRÍSTUP

  Ultrazvukové vlastnosti prístroja EPOCH 650 sú vynikajúce. Je založený na rovnakej digitálnej architektúre ako EPOCH XT, EPOCH LTCa EPOCH 1000, ktorá zaručuje flexibilné vlastnosti vysielača i prijímača, tým umožňuje prispôsobenie ich parametrov potrebám veľkej väčšiny skúšobných úloh.

  VYSIELAČ – PRIJÍMAČ

  EPOCH 650 má štandardne tieto prvky:

  • Laditeľný impulzný vysielač presného obdĺžnikového impulzu
  • Digitálny prijímač s veľkým dynamickým rozsahom
  • Sadu digitálnych filtrov
  • Opakovaciu frekvenciu nastaviteľnú automaticky alebo manuálne v rozsahu 10Hz – 2kHz
  • Nastaviteľné napätie impulzu od 100V do 400V
  • Rozlišovaciu schopnosť amplitúdy signálu ± 0,25%
  • Päť polí pre zobrazenie číselných  údajov z A-scanu (užívateľom definovaných) 

   

   

  ŠTANDARDNÉ SOFTWAROVÉ FUNKCIE
  Dynamické DAC a TVG krivky: Amplitúda signálu sa udáva buď ako percento z DAC krivky alebo ako decibelový rozdiel vrcholu echa a DAC krivky v danom mieste. DAC krivky sú typu ASME, ASME3, JIS a zákaznícke. Sú dynamicky nastaviteľné, prepínateľné na TVG mód a zákaznícke DAC majú možnosť definovania varovnej úrovne.
  Korekcia zakrivenia povrchu: táto funkcia vypočítava hĺbkovú pozíciu chyby pri skúšaní uhlovou sondou na zakrivených povrchoch – napr. pri skúšaní pozdĺžnych zvarov na rúrach. 

   

   

   

  OTOČNÝ GOMBÍK

  Otočný gombík sa používa spolu s dvoma tlačidlami pod ním na výber parametra a nastavenie hodnoty vybratého parametra, a to s hrubým alebo jemným krokovaním. Aby sa zabránilo neúmyselnej zmene  zvoleného parametra, je možné gombík uzamknúť. Konfigurácia s gombíkom spĺňa požiadavky IP67.

    

   

  NAVIGAČNÝ PANEL        

  Navigačný panel so štyrmi tlačidlami so znakmi šípok je typický pre prístroje rady EPOCH a umožňuje hrubé nastavenie hodnoty zvoleného parametra pomocou „šípok hore a dole“ a jemné nastavenie pomocou „šípok doľava a doprava“. Navigačný panel ďalej obsahuje tlačidlá pre ovládanie funkcií ako je zosilnenie, zmrazenie obrazu, uloženie záznamu do pamäti, tlačidlo „Enter“ a tlačidlo ESC. Navigačný panel spĺňa požiadavky IP67. 

   

  VŠESTRANNOSŤ PROSTREDNÍCTVOM VOLITEĽNÉHO SOFTVÉROVÉHO VYBAVENIA

  VOLITEĽNÝ SOFTWARE

  DGS/AVG: Pri tejto technike hodnotenia signálov chýb prístroj zobrazuje AVG diagram pre príslušný materiál a sondu. AVG diagram udáva závislosť medzi veľkosťou echa, veľkosťou chyby a vzdialenosťou chyby od sondy. Prístroj buď zobrazí náhradnú veľkosť chyby, alebo presah echa chyby voči krivke AVG vyjadrený v dB.
  AWS D1.1 a D1.5: Prístroj vypočítava tzv. rating chyby podľa typu namáhania zvaru a predpisu AWS a odľahčuje ultrazvukára od manuálnych výpočtov.

   

   

   

   

  DOČASNÁ ÚSCHOVA A-SCANU: 

  Tento software umožňuje porovnanie aktuálneho, „živého“ A-scanu s referenčným A-scanom z dočasnej pamäti. Prepínanie zobrazenia referenčného  A-scanu a „živého“ A-scanu sa vykonáva jediným tlačidlom, takže porovnanie priebehu ech je veľmi rýchle. Zosilnenie je možno meniť aj po uložení A-scanu do dočasnej pamäti, čo spolu s možnosťou porovnania priebehu ech je veľkou výhodou v aplikáciách, ako je skúšanie bodových zvarov.
  API 5UE: Umožňuje hodnotiť veľkosť defektov podľa predpisu API Recommended Practice 5UE. Na meranie veľkosti defektov používa techniku ADDT (Amplitude Distance Differential Technique). Proces merania je jednoduchý, pretože všetky potrebné údaje prístroj zistí z obalovej krivky výšky ech, t.j. z krivky echodynamiky.

  SPRIEMEROVANIE SIGNÁLU: 

  Tento software umožňuje potlačiť šum technikou spriemerovania niekoľkých po sebe nasnímaných A-scanov. Tým sa zlepší pomer signálu k šumu a detekcia určitých chýb. Software umožňuje spriemerovať 2, 4, 8, 16 a 32 A-scanov.

   

  ÚSCHOVA DÁT A ICH PRENOS DO POČÍTAČA
  DATA MANAGEMENT:  EPOCH 650 má niekoľko možností úschovy, archivácie a vytvárania protokolov zo skúšky a kalibrácie. Má k dispozícii 2GB pevne zabudovanej pamäte a ďalšie 2GB pamäte na externej vymeniteľnej karte. Je plne kompatibilný s PC interface programom GageViewPro. Pomocou funkcií pre správu datových súborov je vyvolávanie súborov z pamäti a vytváranie protokolov rýchle a efektívne.
   

  GageViewPro: EPOCH 650 je plne ovládateľný pomocou tohto programu. Dáta je možné preniesť z prístroja do PC, kde ich možno prezerať, exportovať do programov typu Excel, zálohovať kalibrácie i dáta zo skúšok. Ďalej je pomocou GageViewPro možné vykonať operácie, ako je upgrade firmware EPOCH-u 650 a zosnímanie aktuálneho A-scanu z obrazovky  EPOCH 650.

  DATALOGGER:  EPOCH 650 umožňuje uschovať dva typy dát: kalibračné a inšpekčné. Kalibračné súbory obsahujú všetky nastavené parametre prístroja, ktoré je možno veľmi jednoducho vyvolať a prístroj tak okamžite pripraviť na danú skúšobnú úlohu. Inšpekčné súbory sa používajú na úschovu dát z konkrétnych skúšok vrátane obrazu ech a nastavených parametrov. Jeden súbor môže obsahovať viac záznamov, takže je možné pre jednu skúšobnú úlohu  vyčleniť jeden súbor, z ktorého je potom následne možné vytvoriť protokol zo skúšky.
  Pomocou voliteľnej softwarovej funkcie tzv. Enhanced Datalogger je možné vytvárať dátové súbory typu  2D a 3D matíc, ktoré sa výhodne používajú pri koróznom mapovaní.

   

  MIKRO SD KARTY A TLAČIAREŇ: EPOCH 650 pracuje s dvoma 2GB SD kartami, z ktorých jedna je pevne zabudovaná do základnej dosky prístroja a druhá je vymeniteľná (externá, zasúvateľná do príslušného slotu). Prostredníctvom vymeniteľnej pamäťovej karty možno jednak ukladať A-scany z obrazovky vo formáte bitmapy a prenášať ich do PC a jednak ukladať a exportovať nastavenia prístroja a namerané číselné údaje vo formáte „.csv“. Zabudovaná SD karta môže byť v autorizovanom servise z EPOCHU 650 vyňatá, čo pri havárii a poškodení prístroja zabezpečí, že kritické dáta nebudú ani v takom prípade stratené a budú po oprave obnovené.
    

  Mimo prenosu dát prostredníctvom SD karty, EPOCH 650 disponuje kompatibilitou s PCL5 USB tlačiarňami. To umožňuje zákazníkovi priamo z prístroja vytlačiť príslušné dokumenty zo skúšky, bez nutnosti prístupu k počítaču a bez externej čítačky SD kariet.

  FYZICKÉ VLASTNOSTI

  EPOCH 650 je ľahký, prenosný prístroj postavený ako odolný a vhodný takmer pre každú ultrazvukovú defektoskopickú aplikáciu. Niektoré z jeho charakteristických fyzických vlastnosti sú:

  • Veľká obrazovka s rozlíšením VGA zhotovená transflektívnou technológiu, poskytujúca čistý a jasný obraz na priamom slnku i pri práci vo vnútri v tmavom prostredí
  • Gumené chrániče rohov prístrojovej skrinky chrániace prístroj pri nárazoch a otrasoch
  • Štyri úchytky pre hrudné popruhy
  • Prístup k batériám bez akýchkoľvek nástrojov, t.j. jednoduchá a rýchla výmena batérií
  • Nastaviteľná opierka s dobrou stabilitou
  • Krytka priestoru konektorov USB a vymeniteľnej SD karty
  • Štandardne nabíjateľná lítium – iónová batéria
  • Štandardné puzdro pre alkalické batérie, využiteľné v prípade potreby práce mimo dosahu siete 230 V
  • Ľahký ergonomický design a jednoduchosť obsluhy

   

  Obsah štandardného balenia

  • Prístroj EPOCH 650
  • Nabíjačka a sieťový adaptér (100V, 115V, 230 V, 50Hz alebo 60Hz)
  • Lítium – iónová nabíjateľná batéria
  • Puzdro pre alkalické batérie
  • Transportný kufrík
  • Základný užívateľský manuál
  • Referenčná karta pre rýchlu orientáciu v ovládaní prístroja
  • Podrobný operačný manuál (na CD)

   

  PRÍSTROJE RADY EPOCH:
  Rad prístrojov EPOCH obsahuje prístroje s horizontálou i vertikálnou orientáciou, a to od základných defektoskopov až po sofistikované modely. EPOCH 650 a EPOCH 1000 majú horizontálnu orientáciu, t.j. obrazovka a ovládacie prvky sú rozložené horizontálne, aby sa dosiahol väčší obraz A-scanu pri zachovaní prenosného formátu prístroja a najvyššej kvality technológie digitálnej ultrazvukovej defektoskopie.

   

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.

Cookies

 • Uvedené informácie poskytujú návštevníkovi webovej stránky www.slovcert.sk (ďalej len „webová stránka“) bližší prehľad o využívaných cookies.
 • Prevádzkovateľ webovej stránky si prostredníctvom tohto dokumentu a nastavením webovej stránky plní zákonné povinnosti, ktoré mu vyplývajú z § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • Na tejto webovej stránke dochádza k využívaniu základných a funkčných cookies, zaisťujú najmä výkon základných funkcií webovej stránky a jej samotné fungovanie. Účelom využívania cookies je aj možnosť uskutočniť analýzu návštevnosti webovej stránky a určiť správanie návštevníka.
 • Súbory cookies, ktoré sú na webovej stránke používané nepredstavujú spracúvanie osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
 • Cookies predstavujú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do zvoleného zariadenia návštevníka. Ich uloženie sa realizuje do prehliadača návštevníka webovej stránky. Ich význam spočíva v tom, že pri ďalšej návšteve webovej stránky umožní webový prehliadač znovu načítať súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila.
 • Návštevníkovi je po načítaní webovej stránky oznámené, že táto používa súbory cookies. Prehliadaním webovej stránky návštevník používanie súborov cookies akceptuje a vyjadruje svoje súhlas. Takéto vyjadrenie súhlasu je spĺňa požiadavku udelenia súhlasu prostredníctvom použitia príslušného nastavenia webového prehliadača. Návšteva webovej stránky a poskytnutie informácií o využívaní súborov cookies na webovej stráne bez toho, aby návštevník uskutočnil zmeny vo využívaní cookies v rámci svojho prehliadača, je považované za takéto akceptovanie cookies a vyjadrenie súhlasu s podmienkami ich využívania
 • Návštevník webovej stránky je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu jej prehliadania zmeniť nastavenia využívania cookies a tieto v celom rozsahu alebo v časti zmeniť zablokovať. Takéto opatrenia návštevník webovej stránky realizuje prostredníctvom svojho prehliadača, kde je mu zároveň umožnené získať bližšie informácie o využívaných cookies. Návštevník však v zmysle týchto informácií berie na vedomie, že blokovaním cookies môže dôjsť k zníženiu funkčnosti webovej stránky, čo môže návštevníkovi webovej stránky spôsobiť komplikácie pri prehliadaní webovej stránky. Inštrukcie na zmenu cookies a ich prípadné blokovanie nájdete v časti „pomoc“ každého prehliadača. Pri využívaní rozličných zariadení návštevníka webovej stánky sa odporúča nastaviť každý prehliadač v rámci týchto zariadení osobitne, a tým prispôsobiť prezeranie webových stránok preferenciám návštevníka.
 • Webová stránka obsahuje a/alebo môže obsahovať aj pluginy jednotlivých sietí tretích subjektov. Pokiaľ na logá nekliknete nebudú prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto logá akceptujete komunikáciu so servermi sociálnej siete. Bližšie informácie o následnom využívaní cookies poskytujú tieto tretie subjekty osobitne, a to najmä informácie o účeloch využívania cookies, rozsahu údajov zhromažďovaných prostredníctvom týchto sietí tretích subjektov, ako aj informácie o ich ďalšom spracúvaní a využívaní údajov takouto sieťou tretieho subjektu.
 • Webová stránka využíva cookies potrebné pre zaistenie funkčnosti služieb Google Analytics, ktoré umožňujú získavať štatistické údaje najmä o návštevnosti webovej stránky a správaní návštevníka na webovej stránke. Prostredníctvom služieb Google Analytics nedochádza k spracúvaniu osobných údajov návštevníka webovej stránky. Návštevník môže zamedziť tomu, aby jeho prehliadanie internetových stránok bolo ukladané do analytických súborov cookies. (Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=sk).
 • Cookies využívané na webovej stránke nezhromažďujú o návštevníkovi webovej stránky žiadne informácie, ktoré by mali charakter osobných údajov, a ktoré by sa dali využiť v rámci marketingovej činnosti alebo pre využitie behaviorálnej reklamy. Webová stránka nespracúva a nearchivuje IP adresu návštevníka, prípadne ju nespracúva tak, aby bola umožnená identifikácia návštevníka webovej stránky.
 • Tieto informácie o využívaní súborov cookies je prevádzkovateľ webovej stránky oprávnený kedykoľvek meniť, a to v súvislosti so zmenami prijatými pri používaní cookies.