×
 • TOPAZ
 • TOPAZ Slovcert
 • TOPAZ ZETEC
 • TOPAZ
 • TOPAZ Slovcert
 • TOPAZ ZETEC

TOPAZ

 

Výkonný Phased Array UT/TOFD systém pripravený na prácu .....

TOPAZ je samostatný, kompaktný Phased Array defektoskop, ktorý možno ale riadiť aj softwarom UltraVision 3. V takomto prípade vzniká jedinečný prenosný systém pre zber UT dát  pri manuálnom, poloautomatickom alebo automatizovanom skúšaní zvarov, komponentov turbín, odliatkov, potrubí a dielov pre letectvo. TOPAZ je vysoko kvalitný prístroj navrhnutý pre náročné skúšky a reálne prevádzkové podmienky. TOPAZ má automatickú detekciu sond, zabudovanú diagnostiku svojej elektroniky pri štarte, vysokú rýchlosť prenosu dát, schopnosť spracovať až 1024 fokusačných zákonov a robustnú skrinku s ventilátorom, ktorý je ale možné deaktivovať (pre prípad možnej kontaminácie v atómovom priemysle). S TOPAZom získate výhody Phased Array techniky od popredného výrobcu.

Najvyšší model TOPAZ 64 má navyše FMC (Full Matrix Capture) a TFM) Totoal Focusing Method)

 

Dlhá história kvalitných výrobkov ZETEC pokračuje prístrojmi čoraz menšími a ľahšie prenosnými.
Dnešná generácia prístrojov pre techniku Phased Array je najkompaktnejšia, akú sme kedy navrhli a to bez kompromisu vzhľadom na kvalitu signálu. Rodina modelov TOPAZ so svojimi rozmermi a výkonom je toho dôkazom. Je to odolný Phased Array prístroj s 16,32 alebo 64/128 PR Phased Array kanálmi a dvoma UT kanálmi budenými pre klasickú techniku a metódu TOFD.
TOPAZ pôvodne navrhnutý pre požiadavky jadrového priemyslu, je správnou voľbou pre každú náročnú ultrazvukovú úlohu.


 • Charakteristika a výhody
   
  • Vynikajúca manipulácia, prenositeľnosť a pripojenie
  TOPAZ je plne integrovaný, batériami napájaný Phased Array UT systém, takže si ho možno vziať kamkoľvek!
  • Napájanie z batérie
  Topaz a notebook tvoria perfektný pár, batérie s výdržou až 8 hodín vám umožnia prácu urobiť naraz
  • Odolnosť a žiaden chladiaci ventilátor
  Kompaktný a robustný systém vhodný aj na prácu v kontaminovanom prostredí
  • 16, 32 alebo 64/128 PR + 2UT                     
  Až 128 kanálov celkom s 16, 32 alebo 64 aktívnymi elementmi. Okrem PR modulu má 2 konvenčné UT kanály (4 x "malé" Lemo)
  • Veľ mi dobrá kvalita signálu
  Najmodernejšia elektronika - pretože Zetec je známy prístrojmi s mimoriadne dobrým pomerom signálu k šumu
  • Ovládanie prostredníctvom Ultra Vision® 3
  Prístroj možno používať samostatne  alebo ho možno ovládať pomocou software Ultra Vision® 3 alebo software Ultra Vision® Touch
  • Multi-touch Screen
  Vylepšené používateľské rozhranie, ktoré vám umožní prístroj ovládať dotykom cez obrazovku!

   

  Najvyšší model TOPAZ 64 má navyše FMC (Full Matrix Capture) a TFM) Totoal Focusing Method)

   

  Pre viac informácii môžete navštíviť taktiež stránku produktu: http://topaz.zetec.com/

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.

Cookies

 • Uvedené informácie poskytujú návštevníkovi webovej stránky www.slovcert.sk (ďalej len „webová stránka“) bližší prehľad o využívaných cookies.
 • Prevádzkovateľ webovej stránky si prostredníctvom tohto dokumentu a nastavením webovej stránky plní zákonné povinnosti, ktoré mu vyplývajú z § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • Na tejto webovej stránke dochádza k využívaniu základných a funkčných cookies, zaisťujú najmä výkon základných funkcií webovej stránky a jej samotné fungovanie. Účelom využívania cookies je aj možnosť uskutočniť analýzu návštevnosti webovej stránky a určiť správanie návštevníka.
 • Súbory cookies, ktoré sú na webovej stránke používané nepredstavujú spracúvanie osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
 • Cookies predstavujú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do zvoleného zariadenia návštevníka. Ich uloženie sa realizuje do prehliadača návštevníka webovej stránky. Ich význam spočíva v tom, že pri ďalšej návšteve webovej stránky umožní webový prehliadač znovu načítať súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila.
 • Návštevníkovi je po načítaní webovej stránky oznámené, že táto používa súbory cookies. Prehliadaním webovej stránky návštevník používanie súborov cookies akceptuje a vyjadruje svoje súhlas. Takéto vyjadrenie súhlasu je spĺňa požiadavku udelenia súhlasu prostredníctvom použitia príslušného nastavenia webového prehliadača. Návšteva webovej stránky a poskytnutie informácií o využívaní súborov cookies na webovej stráne bez toho, aby návštevník uskutočnil zmeny vo využívaní cookies v rámci svojho prehliadača, je považované za takéto akceptovanie cookies a vyjadrenie súhlasu s podmienkami ich využívania
 • Návštevník webovej stránky je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu jej prehliadania zmeniť nastavenia využívania cookies a tieto v celom rozsahu alebo v časti zmeniť zablokovať. Takéto opatrenia návštevník webovej stránky realizuje prostredníctvom svojho prehliadača, kde je mu zároveň umožnené získať bližšie informácie o využívaných cookies. Návštevník však v zmysle týchto informácií berie na vedomie, že blokovaním cookies môže dôjsť k zníženiu funkčnosti webovej stránky, čo môže návštevníkovi webovej stránky spôsobiť komplikácie pri prehliadaní webovej stránky. Inštrukcie na zmenu cookies a ich prípadné blokovanie nájdete v časti „pomoc“ každého prehliadača. Pri využívaní rozličných zariadení návštevníka webovej stánky sa odporúča nastaviť každý prehliadač v rámci týchto zariadení osobitne, a tým prispôsobiť prezeranie webových stránok preferenciám návštevníka.
 • Webová stránka obsahuje a/alebo môže obsahovať aj pluginy jednotlivých sietí tretích subjektov. Pokiaľ na logá nekliknete nebudú prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto logá akceptujete komunikáciu so servermi sociálnej siete. Bližšie informácie o následnom využívaní cookies poskytujú tieto tretie subjekty osobitne, a to najmä informácie o účeloch využívania cookies, rozsahu údajov zhromažďovaných prostredníctvom týchto sietí tretích subjektov, ako aj informácie o ich ďalšom spracúvaní a využívaní údajov takouto sieťou tretieho subjektu.
 • Webová stránka využíva cookies potrebné pre zaistenie funkčnosti služieb Google Analytics, ktoré umožňujú získavať štatistické údaje najmä o návštevnosti webovej stránky a správaní návštevníka na webovej stránke. Prostredníctvom služieb Google Analytics nedochádza k spracúvaniu osobných údajov návštevníka webovej stránky. Návštevník môže zamedziť tomu, aby jeho prehliadanie internetových stránok bolo ukladané do analytických súborov cookies. (Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=sk).
 • Cookies využívané na webovej stránke nezhromažďujú o návštevníkovi webovej stránky žiadne informácie, ktoré by mali charakter osobných údajov, a ktoré by sa dali využiť v rámci marketingovej činnosti alebo pre využitie behaviorálnej reklamy. Webová stránka nespracúva a nearchivuje IP adresu návštevníka, prípadne ju nespracúva tak, aby bola umožnená identifikácia návštevníka webovej stránky.
 • Tieto informácie o využívaní súborov cookies je prevádzkovateľ webovej stránky oprávnený kedykoľvek meniť, a to v súvislosti so zmenami prijatými pri používaní cookies.