×
 • Zircon
 • Zircon

Zircon

 

Zircon je odolný Phased Array prístroj s 32/128 PR kanálmi budenými 75 V (do záťaže 50 ohm) a dvoma UT kanálmi budenými 200V (do záťaže 50 ohm) pre klasickú techniku a TOFD.

 

Charakteristika a výhody:

 •  Napájanie z batérie

ZIRCON a notebook tvoria perfektný pár, batérie s výdržou až 8 hodín vám umožnia prácu urobiť naraz

•  Odolnosť a žiadny chladiaci ventilátor

Kompaktný a robustný systém vhodný aj na prácu v kontaminovanom prostredí

•  32 / 128 PR + 2UT

Až 128 kanálov celkom s 32 aktívnymi elementami. Okrem PR modulu má 2 konvenčné UT kanály

•  Veľmi dobrá kvalita signálu

Najmodernejšia elektronika - pretože Zetec je známy prístrojmi s mimoriadne dobrým pomerom signálu k šumu

•  Ovládanie prostredníctvom Ultra Vision®3

 3D v malej skrinke: Software pre zber a analýzu dát od firmy Zetec je to najlepšie pre ZIRCON

 •  

  Prenosný Phased Array UT systém pre zber dát

  Dlhá história kvalitných výrobkov ZETEC pokračuje s prístrojmi čoraz menšími a ľahšie prenosnými.
  Dnešná generácia prístrojov pre techniku Phased Array je najkompaktnejšia, akú sme kedy navrhli a to bez kompromisu vzhľadom na kvalitu signálu. ZIRCON so svojimi rozmermi a výkonom je toho dôkazom. Je to odolný Phased Array prístroj s 32/128 PR kanálmi budenými 75 V (do záťaže 50 ohm) a dvoma UT kanálmi budenými 200V (do záťaže 50 ohm) pre klasickú techniku a TOFD.
  ZIRCON pôvodne navrhnutý pre požiadavky jadrového priemyslu, je správnou voľbou pre každú náročnú ultrazvukovú úlohu.

   

   

  ZIRCON riadený softwarom UltraVision 3 je najlepší prenosný prístroj pre zber UT dát pri automatizovanom alebo poloautomatickom skúšaní zvarov, komponentov turbín, odliatkov, potrubí a dielov pre letectvo. ZIRCON je vysoko kvalitný prístroj navrhnutý pre náročné skúšky a reálne prevádzkové podmienky. ZIRCON má automatickú detekciu sond, zabudovanú diagnostiku svojej elektroniky pri štarte, vysokú rýchlosť prenosu dát, schopnosť spracovať až 1024 fokusačných zákonov a robustnú skrinku bez ventilátora. So ZIRCONom získate výhody Phased Array techniky od popredného výrobcu.

   

  Charakteristika

  Z-Scan PA

  ZIRCON

  Rozmery (V × Š × H)

  11.4 × 31.3 × 37.7 cm

  11.0 × 29.0 × 32.2 cm

  Hmotnosť

  5 kg

  5.2 kg*

  Ventilátor

  Áno

  Nie

  Práca na batérie

  Nie

  Áno

  Phased Array konektor

  I-Pex

  zákaznícky ZIF konektor

  Phased Array kanály

  až 64/128 PR

  32/128PR

  UT Kanály

  4 PE alebo 2 P&C

  2 PE alebo 2 P&C

  Vzorkovacia frekvencia

  až 100 MHz

  až 100 MHz

  A/D prevod PA signálu

  8 alebo 10-bit

  16-bit

  Sieťové rozhranie

  100Base-T

  100Base-T, Gigabit ready

  Maximum PRF

  20 kHz

  12 kHz

  Global Data Throughput

  až 4 MB/sec

  až 10 MB/sec

  Max. napätie vysielača

  (50 Ohm záťaž)

  < 60 V PA UT

  <60 V UT

  75V PA UT

  200V UT

  Šírka pásma (-3 dB)

  od 0.75 do 18 MHz

  od 0.5 do 15 MHz

  Kompresia v reálnom čase

  Áno

  Áno

  Usmernenie signálu

  Digital

  Digital

  Filtrácia

  Analog/Digital (FIR)

  Analog/Digital (FIR)

  Smoothing (video filter)

  Digital

  Digital

  Self Check

  Nie

  Áno

  Automatická detekcia sond

  Nie

  Áno

  Dynamická hĺbková fokusácia

  (DDF)

  Áno

  Áno

  # Fokusačné zákony

  256

  1024

  Maximálny počet vzoriek

  8.192 max

  Viac než 200.000

  Zosilňovač

  LIN

  LIN

  Enkodér

  2 quadrature-type

  2 quadrature-type

  Softwarové ovládanie

  Áno

  Áno

  Zber dát

  UltraVision® 1

  UltraVision® 3.2 alebo vyšší

  Analýza dát

  UltraVision® 1 & 3

  UltraVision® 3.2 alebo vyšší

  Maximálny dátový súbor

  1 Gb

  20 Gb

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.

Cookies

 • Uvedené informácie poskytujú návštevníkovi webovej stránky www.slovcert.sk (ďalej len „webová stránka“) bližší prehľad o využívaných cookies.
 • Prevádzkovateľ webovej stránky si prostredníctvom tohto dokumentu a nastavením webovej stránky plní zákonné povinnosti, ktoré mu vyplývajú z § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • Na tejto webovej stránke dochádza k využívaniu základných a funkčných cookies, zaisťujú najmä výkon základných funkcií webovej stránky a jej samotné fungovanie. Účelom využívania cookies je aj možnosť uskutočniť analýzu návštevnosti webovej stránky a určiť správanie návštevníka.
 • Súbory cookies, ktoré sú na webovej stránke používané nepredstavujú spracúvanie osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
 • Cookies predstavujú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do zvoleného zariadenia návštevníka. Ich uloženie sa realizuje do prehliadača návštevníka webovej stránky. Ich význam spočíva v tom, že pri ďalšej návšteve webovej stránky umožní webový prehliadač znovu načítať súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila.
 • Návštevníkovi je po načítaní webovej stránky oznámené, že táto používa súbory cookies. Prehliadaním webovej stránky návštevník používanie súborov cookies akceptuje a vyjadruje svoje súhlas. Takéto vyjadrenie súhlasu je spĺňa požiadavku udelenia súhlasu prostredníctvom použitia príslušného nastavenia webového prehliadača. Návšteva webovej stránky a poskytnutie informácií o využívaní súborov cookies na webovej stráne bez toho, aby návštevník uskutočnil zmeny vo využívaní cookies v rámci svojho prehliadača, je považované za takéto akceptovanie cookies a vyjadrenie súhlasu s podmienkami ich využívania
 • Návštevník webovej stránky je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu jej prehliadania zmeniť nastavenia využívania cookies a tieto v celom rozsahu alebo v časti zmeniť zablokovať. Takéto opatrenia návštevník webovej stránky realizuje prostredníctvom svojho prehliadača, kde je mu zároveň umožnené získať bližšie informácie o využívaných cookies. Návštevník však v zmysle týchto informácií berie na vedomie, že blokovaním cookies môže dôjsť k zníženiu funkčnosti webovej stránky, čo môže návštevníkovi webovej stránky spôsobiť komplikácie pri prehliadaní webovej stránky. Inštrukcie na zmenu cookies a ich prípadné blokovanie nájdete v časti „pomoc“ každého prehliadača. Pri využívaní rozličných zariadení návštevníka webovej stánky sa odporúča nastaviť každý prehliadač v rámci týchto zariadení osobitne, a tým prispôsobiť prezeranie webových stránok preferenciám návštevníka.
 • Webová stránka obsahuje a/alebo môže obsahovať aj pluginy jednotlivých sietí tretích subjektov. Pokiaľ na logá nekliknete nebudú prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto logá akceptujete komunikáciu so servermi sociálnej siete. Bližšie informácie o následnom využívaní cookies poskytujú tieto tretie subjekty osobitne, a to najmä informácie o účeloch využívania cookies, rozsahu údajov zhromažďovaných prostredníctvom týchto sietí tretích subjektov, ako aj informácie o ich ďalšom spracúvaní a využívaní údajov takouto sieťou tretieho subjektu.
 • Webová stránka využíva cookies potrebné pre zaistenie funkčnosti služieb Google Analytics, ktoré umožňujú získavať štatistické údaje najmä o návštevnosti webovej stránky a správaní návštevníka na webovej stránke. Prostredníctvom služieb Google Analytics nedochádza k spracúvaniu osobných údajov návštevníka webovej stránky. Návštevník môže zamedziť tomu, aby jeho prehliadanie internetových stránok bolo ukladané do analytických súborov cookies. (Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=sk).
 • Cookies využívané na webovej stránke nezhromažďujú o návštevníkovi webovej stránky žiadne informácie, ktoré by mali charakter osobných údajov, a ktoré by sa dali využiť v rámci marketingovej činnosti alebo pre využitie behaviorálnej reklamy. Webová stránka nespracúva a nearchivuje IP adresu návštevníka, prípadne ju nespracúva tak, aby bola umožnená identifikácia návštevníka webovej stránky.
 • Tieto informácie o využívaní súborov cookies je prevádzkovateľ webovej stránky oprávnený kedykoľvek meniť, a to v súvislosti so zmenami prijatými pri používaní cookies.