×

TRPP 5810 Remote Pulser-Preamplifier

 

TRPP 5810 môže byť použitý vysielač pulzov a / alebo predzosilňovač. Predzosilňovač poskytuje optimálny pomer signálu k šumu pre inšpekcie TOFD prídavnými 40dB. TRPP 5810 podporuje dva UT kanály, ktoré umožňujú súčasnú kontrolu s jedným alebo dvoma pármi TOFD sond. TRPP 5810 je kompatibilný s ručnými skenermi Olympus.

 

• Vysokonapäťový (200 V) impulzný zosilňovač.

• PRF až do 10 kHz pri 100 ns na kanál a až do 20 kHz pri 50 ns pre jeden kanál.

• Výstupy sú chránené pred nesprávnym používaním a nesprávnym pripojením z výstupov prístroja.

 

Predzosilňovač

• 40 dB predzosilňovač.

• Podporuje frekvenčné rozsahy sond od 1 MHz do 15 MHz.

• Bočné vstupy a výstupy predzosilňovača sú chránené pred nesprávnym používaním a nesprávnym pripojením z prístrojových výstupov.