UNIVERZÁLNY RTG SYSTÉM UX20
-moderný priemyselný dizajn
-s možnosťou rozšírenia na CT, určený pre stredné  a veľké odliatky. 
-jednoduchá obsluha pomocou SW  Yxlon Geminy 
-rýchle výsledky 2D a 3D
-rozmerovo veľký inšpekčný priestor, kompaktný pôdorys

UX20 - RTG kabína

UŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE

Užívateľské rozhranie Geminy umožňuje jednoduchú inšpekciu v 2D aj 3D. Používateľa usmerňujú efektívne automatizované pracovné postupy, s ponukami a predvolbami. Všetky úrovne ovládania sú intuitívne a ovládacie prvky sú vhodné ako pre nováčika, tak aj pre experta.

KVALITA OBRAZU

Operátor robí konzistentné rozhodnutia o inšpekcii s pomocou optimalizovanej databázy obrázkov. Kombináciou výberu parametrov röntgenovej lampy, detektora a spracovania obrazu, získame referenčnú kvalitu obrazu.

TYPICKÉ SÚČIASTKY PRE UX20

- komponenty pre automobilový a letecký priemysel

- odliatky

- zvárané časti

- plasty

- špeciálne zliatiny

- keramika

TYPICKÉ APLIKÁCIE PRE UX20

- zabezpečenie kvality a analýza materiálov

- analýzy chýb, ako sú pórovitosť, trhliny, vmestky

- kontrola kompletnosti po montáži

- merania vnútorných štruktúr

- kontrola malých sériových výrob

- kontrola procesov

PRÍSTUPNOSŤ

Ľahká kontrola je súhrnom mnohých častí. Ovládacia konzola operátora má absolútne všetky nevyhnutné náležitosti na manipuláciu s výrobkom, taktiež aj na prácu v programovom vybavení. Môžete tiež zmeniť výšku ovládacej konzoly, aby sa prispôsobila obsluhe z miesta na sedenie alebo státie.

ÚDRŽBA

Systém sa dá umiestniť do malých priestorov vďaka svojmu kompaktnému pôdorysu a nízkej výške. Vďaka prístupu z dvoch strán je údržba bezproblémová. Dokonca aj chladič a vysokonapäťový generátor sú bezpečne umiestnené vo vnútri, aby sa zabránilo poškodeniu v drsnom prostredí a zlepšila sa doba prevádzkyschopnosti.

 

odkaz na technický prospekt