×

Y.CT Compact

 

Automatické vylepšenie obrazu prostredníctvom špecializovaných softvérových algoritmov, významne prispieva ku kvalite obrazu pomocou Y.CT Compact.

  • V jednom teste si môžete vytvoriť viaceré CT rezy, každý s rôznymi parametrami pre rôzne oblasti skúšobných dielov. Týmto spôsobom môžete urýchliť proces testovania pri zachovaní kvality obrazu.

    Zariadenie využíva lineárny detektor (LDA), ktorý ďalej zaručuje homogénnu kvalitu obrazu a poskytuje bezprecedentný pomer signálu k šumu.

    Y.CT Compact používa vysoké energie, ktoré prežiaria Fe komponenty do 65 mm (2,6") hrúbky a hliníkové diely až do 250 mm (9,9") hrúbky.