×
 • RTG systémy Mgi
 • RTG systémy Mgi Slovcert
 • Slovcert RTG systémy Mgi
 • Slovcert RTG systémy
 • RTG systémy Mgi
 • RTG systémy Mgi spoločnosti Slovcert
 • RTG systémy Mgi
 • RTG systémy Mgi Slovcert
 • Slovcert RTG systémy Mgi
 • Slovcert RTG systémy
 • RTG systémy Mgi
 • RTG systémy Mgi spoločnosti Slovcert

RTG systémy Mgi

 

Moduly rady MGi predstavujú novú generáciu jednopólových a dvojpólových stacionárnych röntgenových systémov. S výkonom 2,25 kW a 4,5 kW s rozsahom vysokého napätia od 160 kV do 450 kV je možné moduly použiť na nedeštruktívne skúšanie vysoko absorbčných materiálov, ako je napríklad oceľ, ľahkých odliatkov a tak isto aj plastov a gumy.

 • Komponenty röntgenového systému Mgi

  1. Röntgenová lampa:

  Spektrum rtg lámp sa pohybuje od jednopólových 160 kV a 225 kV metal-keramických lámp  až po dvojpólové 320 kV a 450 kV (viac informácií nájdete v samostatnom technickom liste).

   

  2. Generátory vysokého napätia:

  Moduly jednosmerného napätia s vysokou stabilitou s pracovnou frekvenciou 70 kHz, obsahujúce:

  Vysokonapäťové generátory: 160 kV, 225 kV, 320 kV alebo 450 kV

  Zdroje: 2.25 kW alebo 4.5 kW

  IFC terminál: Vstupná / výstupná svorkovnica

   

  3. Chladiče:

  Rôzne vodné chladiče pre jednopólové systémy a olejové chladiče pre dvojpólové systémy - dostupné možnosti pre teploty prostredia vyššie alebo nižšie ako 35°C

   

  4. Vysokonapäťové káble:

  K dispozícii sú v rôznych dĺžkach od 5 m do 25 m (v závislosti od hodnoty kV) a uhloch pripojenia - priame alebo lomené 90°.

   

  5. Prípojné hadice chladenia:

  K dispozícii v rôznych dĺžkach.

   

  6. Softvér na kontrolu MGi:

  Riadiaci softvér MGi sa používa na riadenie a prevádzku generátora MGi a môže pracovať v operačnom systéme Microsoft Windows. Intuitívny dizajn zaisťuje jednoduché používanie softvéru vďaka jasnému zobrazeniu systémových parametrov.

  Softvér poskytuje informácie o nastavených prevádzkových parametroch, stave systému a aktuálnych  upozorneniach pre systém.

   

  6 Ovládanie dotykovej obrazovky:

  Jednoducho použiteľný panel má ovládanie dotykom a veľký ovládací gombík, obrazovku pre vizualizáciu krivky výkonu prežarovania a stavu systému.

  Ako alternatívu k ovládaciemu softvéru MGi môže byť riadiaca jednotka použitá aj ako ovládacia jednotka.

   

  DOPLNKY:

  Ochranný kryt:

  Kryt zvyšuje triedu ochrany generátora od IP20 do IP54 a preto spoľahlivo chráni generátor pred prachom a vodou.

   

  YXLON EasyConnect

  Možnosť EasyConnect umožňuje jednoduché a rýchlu "plug-and-play" integráciu generátora MGi so zreteľom na všetky aspekty súvisiace s bezpečnosťou.

   

  Výstražné svetlá: napájanie 24 VDC, k dispozícii v červenej, žltej a modrej farbe.

   

  Ostatné príslušenstvo:

  Systém je možné rozšíriť tak, aby zahŕňal špeciálne príslušenstvo založené na všeobecných zákazníckych  požiadavkách (napríklad laserové centrovacie zariadenie, kolimátor a mnoho ďalších)

   

  Technické parametre

  Röntgenový modul   

  Metal-keramická röntgenová lampa *

  Generátor / zdroj

   Chladič

  HV kábel

  Chladiaca hadica

  MGi 160

  160 kV

  MGi 160/2.25 kW

  WL30

   5m

   5m

   

   

  MGi 160/4.5 kW

  WW30

  10m

  10m

   

   

   

  WLK30

  15m

  15m

   

   

   

   

   20m

   20m

   

   

   

   

  25m

  25m

  MGi 225

  225 kV

  MGi 225/2.25 kW

  WL30

   5m

   5m

   

   

  MGi 225/4.5 kW

  WW30

  10m

  10m

   

   

   

  WLK30

  15m

  15m

   

   

   

   

   20m**

   20m

   

   

   

   

  25m**

  25m

  MGi 320

  320 kV

  MGi 320/4.5 kW

  OL45

   5m

   5m

   

   

   

  OW45

  10m

  10m

   

   

   

  OLK55

  15m

  15m

   

   

   

  OLK56

   20m**

   20m

   

   

   

   

  25m**

  25m

  MGi 450

  450 kV

  MGi 450/4.5 kW

  OL45

   5m

   5m

   

   

   

  OW45

  10m

  10m

   

   

   

  OLK55

  15m

  15m

     

   

   

  OLK56

   20m**

   20m

   

   

   

   

  25m**

  25m

  * pozri technický list röntgenových lámp

   

  ** Pre túto triedu kV dĺžka kábla 20 m a 25 m zníži max. odporúčané prežarovacie napätie.

   

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.

Cookies

 • Uvedené informácie poskytujú návštevníkovi webovej stránky www.slovcert.sk (ďalej len „webová stránka“) bližší prehľad o využívaných cookies.
 • Prevádzkovateľ webovej stránky si prostredníctvom tohto dokumentu a nastavením webovej stránky plní zákonné povinnosti, ktoré mu vyplývajú z § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • Na tejto webovej stránke dochádza k využívaniu základných a funkčných cookies, zaisťujú najmä výkon základných funkcií webovej stránky a jej samotné fungovanie. Účelom využívania cookies je aj možnosť uskutočniť analýzu návštevnosti webovej stránky a určiť správanie návštevníka.
 • Súbory cookies, ktoré sú na webovej stránke používané nepredstavujú spracúvanie osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
 • Cookies predstavujú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do zvoleného zariadenia návštevníka. Ich uloženie sa realizuje do prehliadača návštevníka webovej stránky. Ich význam spočíva v tom, že pri ďalšej návšteve webovej stránky umožní webový prehliadač znovu načítať súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila.
 • Návštevníkovi je po načítaní webovej stránky oznámené, že táto používa súbory cookies. Prehliadaním webovej stránky návštevník používanie súborov cookies akceptuje a vyjadruje svoje súhlas. Takéto vyjadrenie súhlasu je spĺňa požiadavku udelenia súhlasu prostredníctvom použitia príslušného nastavenia webového prehliadača. Návšteva webovej stránky a poskytnutie informácií o využívaní súborov cookies na webovej stráne bez toho, aby návštevník uskutočnil zmeny vo využívaní cookies v rámci svojho prehliadača, je považované za takéto akceptovanie cookies a vyjadrenie súhlasu s podmienkami ich využívania
 • Návštevník webovej stránky je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu jej prehliadania zmeniť nastavenia využívania cookies a tieto v celom rozsahu alebo v časti zmeniť zablokovať. Takéto opatrenia návštevník webovej stránky realizuje prostredníctvom svojho prehliadača, kde je mu zároveň umožnené získať bližšie informácie o využívaných cookies. Návštevník však v zmysle týchto informácií berie na vedomie, že blokovaním cookies môže dôjsť k zníženiu funkčnosti webovej stránky, čo môže návštevníkovi webovej stránky spôsobiť komplikácie pri prehliadaní webovej stránky. Inštrukcie na zmenu cookies a ich prípadné blokovanie nájdete v časti „pomoc“ každého prehliadača. Pri využívaní rozličných zariadení návštevníka webovej stánky sa odporúča nastaviť každý prehliadač v rámci týchto zariadení osobitne, a tým prispôsobiť prezeranie webových stránok preferenciám návštevníka.
 • Webová stránka obsahuje a/alebo môže obsahovať aj pluginy jednotlivých sietí tretích subjektov. Pokiaľ na logá nekliknete nebudú prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto logá akceptujete komunikáciu so servermi sociálnej siete. Bližšie informácie o následnom využívaní cookies poskytujú tieto tretie subjekty osobitne, a to najmä informácie o účeloch využívania cookies, rozsahu údajov zhromažďovaných prostredníctvom týchto sietí tretích subjektov, ako aj informácie o ich ďalšom spracúvaní a využívaní údajov takouto sieťou tretieho subjektu.
 • Webová stránka využíva cookies potrebné pre zaistenie funkčnosti služieb Google Analytics, ktoré umožňujú získavať štatistické údaje najmä o návštevnosti webovej stránky a správaní návštevníka na webovej stránke. Prostredníctvom služieb Google Analytics nedochádza k spracúvaniu osobných údajov návštevníka webovej stránky. Návštevník môže zamedziť tomu, aby jeho prehliadanie internetových stránok bolo ukladané do analytických súborov cookies. (Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=sk).
 • Cookies využívané na webovej stránke nezhromažďujú o návštevníkovi webovej stránky žiadne informácie, ktoré by mali charakter osobných údajov, a ktoré by sa dali využiť v rámci marketingovej činnosti alebo pre využitie behaviorálnej reklamy. Webová stránka nespracúva a nearchivuje IP adresu návštevníka, prípadne ju nespracúva tak, aby bola umožnená identifikácia návštevníka webovej stránky.
 • Tieto informácie o využívaní súborov cookies je prevádzkovateľ webovej stránky oprávnený kedykoľvek meniť, a to v súvislosti so zmenami prijatými pri používaní cookies.