×
 • IPLEX NX
 • IPLEX NX

IPLEX NX

 

OLYMPUS Iplex NX kombinuje vysoko kvalitné snímky s intuitívnym užívateľským rozhraním, ergonomickým designom a odolnosťou pre efektívne kontroly v ľubovoľnom prostredí. A to vďaka čistým, jasným snímkam a vysokému výkonu svetelného zdroja.

 

 

Bližšie informácie nájdete na stránkach výrobcu OLYMPUS

 

 • Vysoko kvalitné snímky pre jasnú vizualizáciu   
  Tri aspekty vylepšenia – vylepšená technológia CCD s vysokým rozlíšením – osvetlenie laserovou diódou s vysokým jasom – inovatívny procesor PulsarPic, zaisťujú bezkonkurenčnú kvalitu obrazu. Kontrolované ciele sú osvetlené aj v širokých oblastiach.

   

  Ovládanie algoritmu redukcie šumu (NR)
  Obrazový šum sa vyskytuje hlavne u lesklých povrchov. Náhodný šum u snímok s nízkym jasom môže byť prekážkou náročných kontrol. Nový systém PulsarPic využíva najmodernejší algoritmus redukcie šumu (NR), vyladení pre produkt Iplex NX a generuje snímky s nižším objemom šumu pre jednoduchšie rozhodovanie.  

   

  Monitor s veľkou dotykovou obrazovkou
  Monitor s veľkosťou 8,4“ a živými farbami poskytuje čistý a jasný obraz, ktorý je čitateľný na ľubovoľnom svetle. Model Iplex NX disponuje najväčším vstavaním displejom z radov Iplex

   

  Rozšírené schopnosti merania

  Stereoskopické meranie s veľmi širokým zorným poľom

  Stereoskopickým meraním meriame veľkosť alebo hĺbku chýb, napríklad u trhlín. Prepracovaný optický systém a vylepšená technológia dosahujú dramatického zväčšenia kontrolovanej oblasti. Stereoskopické meranie poskytuje informácie o 3D priestore pre konkrétne body na snímke vďaka presnej triangulácii a zaisťuje tak presné meranie dĺžky, hĺbky a tvaru.

  * Podrobnejšie o stereoskopickom meraní pomocou endoskopu v článku TU

  Viacbodové meranie

  Produkt Iplex NX sa vyznačuje jedinečnou funkciou viacbodového merania, ktorá umožňuje meranie vzdialenosti od hrotu videoskopu pre viac bodov na kontrolovanom povrchu v skutočnom čase

   

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.

Cookies

 • Uvedené informácie poskytujú návštevníkovi webovej stránky www.slovcert.sk (ďalej len „webová stránka“) bližší prehľad o využívaných cookies.
 • Prevádzkovateľ webovej stránky si prostredníctvom tohto dokumentu a nastavením webovej stránky plní zákonné povinnosti, ktoré mu vyplývajú z § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • Na tejto webovej stránke dochádza k využívaniu základných a funkčných cookies, zaisťujú najmä výkon základných funkcií webovej stránky a jej samotné fungovanie. Účelom využívania cookies je aj možnosť uskutočniť analýzu návštevnosti webovej stránky a určiť správanie návštevníka.
 • Súbory cookies, ktoré sú na webovej stránke používané nepredstavujú spracúvanie osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
 • Cookies predstavujú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do zvoleného zariadenia návštevníka. Ich uloženie sa realizuje do prehliadača návštevníka webovej stránky. Ich význam spočíva v tom, že pri ďalšej návšteve webovej stránky umožní webový prehliadač znovu načítať súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila.
 • Návštevníkovi je po načítaní webovej stránky oznámené, že táto používa súbory cookies. Prehliadaním webovej stránky návštevník používanie súborov cookies akceptuje a vyjadruje svoje súhlas. Takéto vyjadrenie súhlasu je spĺňa požiadavku udelenia súhlasu prostredníctvom použitia príslušného nastavenia webového prehliadača. Návšteva webovej stránky a poskytnutie informácií o využívaní súborov cookies na webovej stráne bez toho, aby návštevník uskutočnil zmeny vo využívaní cookies v rámci svojho prehliadača, je považované za takéto akceptovanie cookies a vyjadrenie súhlasu s podmienkami ich využívania
 • Návštevník webovej stránky je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu jej prehliadania zmeniť nastavenia využívania cookies a tieto v celom rozsahu alebo v časti zmeniť zablokovať. Takéto opatrenia návštevník webovej stránky realizuje prostredníctvom svojho prehliadača, kde je mu zároveň umožnené získať bližšie informácie o využívaných cookies. Návštevník však v zmysle týchto informácií berie na vedomie, že blokovaním cookies môže dôjsť k zníženiu funkčnosti webovej stránky, čo môže návštevníkovi webovej stránky spôsobiť komplikácie pri prehliadaní webovej stránky. Inštrukcie na zmenu cookies a ich prípadné blokovanie nájdete v časti „pomoc“ každého prehliadača. Pri využívaní rozličných zariadení návštevníka webovej stánky sa odporúča nastaviť každý prehliadač v rámci týchto zariadení osobitne, a tým prispôsobiť prezeranie webových stránok preferenciám návštevníka.
 • Webová stránka obsahuje a/alebo môže obsahovať aj pluginy jednotlivých sietí tretích subjektov. Pokiaľ na logá nekliknete nebudú prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto logá akceptujete komunikáciu so servermi sociálnej siete. Bližšie informácie o následnom využívaní cookies poskytujú tieto tretie subjekty osobitne, a to najmä informácie o účeloch využívania cookies, rozsahu údajov zhromažďovaných prostredníctvom týchto sietí tretích subjektov, ako aj informácie o ich ďalšom spracúvaní a využívaní údajov takouto sieťou tretieho subjektu.
 • Webová stránka využíva cookies potrebné pre zaistenie funkčnosti služieb Google Analytics, ktoré umožňujú získavať štatistické údaje najmä o návštevnosti webovej stránky a správaní návštevníka na webovej stránke. Prostredníctvom služieb Google Analytics nedochádza k spracúvaniu osobných údajov návštevníka webovej stránky. Návštevník môže zamedziť tomu, aby jeho prehliadanie internetových stránok bolo ukladané do analytických súborov cookies. (Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=sk).
 • Cookies využívané na webovej stránke nezhromažďujú o návštevníkovi webovej stránky žiadne informácie, ktoré by mali charakter osobných údajov, a ktoré by sa dali využiť v rámci marketingovej činnosti alebo pre využitie behaviorálnej reklamy. Webová stránka nespracúva a nearchivuje IP adresu návštevníka, prípadne ju nespracúva tak, aby bola umožnená identifikácia návštevníka webovej stránky.
 • Tieto informácie o využívaní súborov cookies je prevádzkovateľ webovej stránky oprávnený kedykoľvek meniť, a to v súvislosti so zmenami prijatými pri používaní cookies.