×
 • IPLEX TX
 • IPLEX TX

IPLEX TX

 

S priemerom len 2,4 mm dosiahne flexibilná sonda dovnútra takmer akejkoľvek úzkej či ťažko dostupnej oblasti, ktorá vyžaduje vizuálnu kontrolu chýb.

 

Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach výrobcu OLYMPUS

 

Máte všetko na vykonanie vizuálnej kontroly ? Navštívte náš e-shop !

 • Videoskop s najmenším priemerom z radu Iplex
   

  Ultra-tenký, 2,4 mm priemer
  S priemerom len 2,4 mm dosiahne flexibilná sonda dovnútra takmer akejkoľvek úzkej či náročnej dostupnej oblasti, ktorý vyžaduje vizuálnu kontrolu závad. IPLEX TX zaisťuje kontrolu bez kompromisov.
   

   

  Rýchle a presné natáčanie
  IPLEX TX je videoskop s najmenším priemerom na svete a disponuje ergonomickou a užívateľsky príjemnou ovládacou rukoväťou, ktorá umožňuje ovládať napríklad natáčanie konca sondy. Táto ovládacia rukoväť, ktorá rýchlo a presne navádza sondu vo vnútri úzkych a zložitých predmetov, má vynikajúcu odozvu.

   

  Robustná konštrukcia, optimálna pre časté používanie
   

  Špičková odolnosť proti oderu
  Sonda IPLEX TX je chránená špeciálnou živicovou trubicou, ktorá disponuje 200-krát vyššiu odolnosť proti oderu než naša konvenčné extra-tenké fibroskopy. Odolná sonda umožňuje spoľahlivé kontroly odliatkov a iných kovových predmetov, ktoré majú drsný povrch.

   

  Zaistená odolnosť proti prachu
  IPLEX TX disponuje konštrukciou v súlade s IP55 a je odolný proti prachu a kvapkajúcej vode. S týmto odolným prístrojom je možné vykonávať spoľahlivé kontroly aj v náročných výrobných podmienkach.

   

  Systém výmenných sond
  IPLEX TX ponúka možnosť veľmi jednoducho meniť sondy.

   

  Veľký pokrok v kvalite obrazu
   

  Výnimočne jasné a čisté snímky
  V porovnaní s konvenčnými fibroskopmi veľmi malého prieme, ponúka IPLEX TX špičkovú kvalitu obrazu. Vierohodný a čistý obraz videoskopu IPLEX TX zvyšuje pravdepodobnosť odhalenia abnormalít a ďalej zlepšuje efektivitu a komfort inšpekcie.

   

  Obraz monitoru cez konvenčný fibroskop  Obraz monitoru na IPLEX TX

  Presná reprodukcia obrazu bez halace
  Jedinečná funkcia spracovania obrazu WiDER™ obmedzuje efekt halace, ktorý sa často vyskytuje pri kontrolách kovových predmetov. WiDER zvýrazňuje detaily v oblastiach tieňov a vytváram oveľa čistejší a ostrejší obraz.

   

   

  Veľký monitor, malé telo
  IPLEX TX disponuje 6,5" monitorom LCD pre jasné zobrazenie nepatrných vád, ako sú otrepy a škrabnutia. Kompaktné a prenosné telo s integrovanou lithium-iónovou batériou umožňuje vykonávať kontroly na ľubovoľných miestach.

   

  Účinná správa snímok
   

  Vysoko kvalitné snímky a video
  Priebeh kontroly je možné zaznamenávať na vymeniteľnom disku USB flash ako vysoko kvalitné snímky JPEG a videa MPEG-4. Na dodávaný 1GB disk USB flash je možné uložiť približne 3400 snímok alebo 30 minútové video.

   

  Funkcia zadávania titulkov
  IPLEX TX umožňuje vkladať dátum a čas aj titulky pre účinnú diagnostiku obrazu a tvorbu zostáv

   

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.

Cookies

 • Uvedené informácie poskytujú návštevníkovi webovej stránky www.slovcert.sk (ďalej len „webová stránka“) bližší prehľad o využívaných cookies.
 • Prevádzkovateľ webovej stránky si prostredníctvom tohto dokumentu a nastavením webovej stránky plní zákonné povinnosti, ktoré mu vyplývajú z § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • Na tejto webovej stránke dochádza k využívaniu základných a funkčných cookies, zaisťujú najmä výkon základných funkcií webovej stránky a jej samotné fungovanie. Účelom využívania cookies je aj možnosť uskutočniť analýzu návštevnosti webovej stránky a určiť správanie návštevníka.
 • Súbory cookies, ktoré sú na webovej stránke používané nepredstavujú spracúvanie osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
 • Cookies predstavujú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do zvoleného zariadenia návštevníka. Ich uloženie sa realizuje do prehliadača návštevníka webovej stránky. Ich význam spočíva v tom, že pri ďalšej návšteve webovej stránky umožní webový prehliadač znovu načítať súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila.
 • Návštevníkovi je po načítaní webovej stránky oznámené, že táto používa súbory cookies. Prehliadaním webovej stránky návštevník používanie súborov cookies akceptuje a vyjadruje svoje súhlas. Takéto vyjadrenie súhlasu je spĺňa požiadavku udelenia súhlasu prostredníctvom použitia príslušného nastavenia webového prehliadača. Návšteva webovej stránky a poskytnutie informácií o využívaní súborov cookies na webovej stráne bez toho, aby návštevník uskutočnil zmeny vo využívaní cookies v rámci svojho prehliadača, je považované za takéto akceptovanie cookies a vyjadrenie súhlasu s podmienkami ich využívania
 • Návštevník webovej stránky je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu jej prehliadania zmeniť nastavenia využívania cookies a tieto v celom rozsahu alebo v časti zmeniť zablokovať. Takéto opatrenia návštevník webovej stránky realizuje prostredníctvom svojho prehliadača, kde je mu zároveň umožnené získať bližšie informácie o využívaných cookies. Návštevník však v zmysle týchto informácií berie na vedomie, že blokovaním cookies môže dôjsť k zníženiu funkčnosti webovej stránky, čo môže návštevníkovi webovej stránky spôsobiť komplikácie pri prehliadaní webovej stránky. Inštrukcie na zmenu cookies a ich prípadné blokovanie nájdete v časti „pomoc“ každého prehliadača. Pri využívaní rozličných zariadení návštevníka webovej stánky sa odporúča nastaviť každý prehliadač v rámci týchto zariadení osobitne, a tým prispôsobiť prezeranie webových stránok preferenciám návštevníka.
 • Webová stránka obsahuje a/alebo môže obsahovať aj pluginy jednotlivých sietí tretích subjektov. Pokiaľ na logá nekliknete nebudú prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto logá akceptujete komunikáciu so servermi sociálnej siete. Bližšie informácie o následnom využívaní cookies poskytujú tieto tretie subjekty osobitne, a to najmä informácie o účeloch využívania cookies, rozsahu údajov zhromažďovaných prostredníctvom týchto sietí tretích subjektov, ako aj informácie o ich ďalšom spracúvaní a využívaní údajov takouto sieťou tretieho subjektu.
 • Webová stránka využíva cookies potrebné pre zaistenie funkčnosti služieb Google Analytics, ktoré umožňujú získavať štatistické údaje najmä o návštevnosti webovej stránky a správaní návštevníka na webovej stránke. Prostredníctvom služieb Google Analytics nedochádza k spracúvaniu osobných údajov návštevníka webovej stránky. Návštevník môže zamedziť tomu, aby jeho prehliadanie internetových stránok bolo ukladané do analytických súborov cookies. (Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=sk).
 • Cookies využívané na webovej stránke nezhromažďujú o návštevníkovi webovej stránky žiadne informácie, ktoré by mali charakter osobných údajov, a ktoré by sa dali využiť v rámci marketingovej činnosti alebo pre využitie behaviorálnej reklamy. Webová stránka nespracúva a nearchivuje IP adresu návštevníka, prípadne ju nespracúva tak, aby bola umožnená identifikácia návštevníka webovej stránky.
 • Tieto informácie o využívaní súborov cookies je prevádzkovateľ webovej stránky oprávnený kedykoľvek meniť, a to v súvislosti so zmenami prijatými pri používaní cookies.