×

Mobilné magnetizačné zdroje

 

Sú transformátory, umožňujúce transformovať sieťové napätie na hodnoty 4 až 10 V a využívajú striedavý prúd 50 Hz. Prúdy, ktoré je možno odoberať zo sekundárneho vinutia, bývajú rádovo od 1000 do 10000 A. Magnetovací prúd sa z prístrojov vedie silovými káblami na tavné hrotové alebo magnetické elektródy, ktoré sa prikladajú na povrch skúšaného predmetu.

 

Prúdové zdroje umožňujú použitím elektród cirkulárne magnetovanie prechodom prúdu predmetom. Ak sa nahradia elektródy pomocným vodičom, umožňujú cirkulárne magnetovanie prstencových alebo trubkových predmetov, prípadne vnútorných plôch vývrtov. Prúdové zdroje umožňujú tiež cievkové magnetovanie pripojením káblov na pevnú cievku, prípadne ovinutím káblov okolo skúšanej súčiastky.