×

MAGISCOP CEM 2500

 

Stabilný univerzálny horizontálny magnetický defektoskop na kontrolu celistvosti povrchov železničných osí.

Kontrola osi do maximálnej dĺžky 2 500 mm, max. priemeru osi 203 mm a hmotnosti do 1300 kg

max priemer monobloku 1000 mm

manuálny pracovný cyklus

automatický pracovný cyklus

pozdĺžna magnetizácia bez monoblokov – automatické vedenie cievky a postrek pozdĺž celej osi jedným cyklom

3 magnetizačné cykly pri kontrole osí s monoblokmi

4 magnetizačné cykly pri kontrole osí s monoblokmi a brzdami

Automatický cyklus demagnetizácie v pozdĺžnom smere s obdobným počtom cyklov

Priečna magnetizácia a demagnetizácia

 

 • Inšpekčná citlivosť systému - povrchové defekty orientované vo všetkých smeroch s nasledovnými max. rozmermi: Dĺžka - 3mm, Hĺbka - 0,3 mm, Šírka - 0,1 mm
  Napájanie: 3x400V/50hz – 5 vodičová sústava
  Tlak vzduchu pre pneumatické rozvody: max 6 bar, spotreba 10 l pre cyklus uzavretia a otvorenia
  Hmotnosť systému: cca 2500 kg
  Prúdový zdroj 10.000/8.000 DC/AC
  manuálny pracovný cyklus
  automatický pracovný cyklus