×

NRS 103

 

Čierna kontrastná látka - 400 ml sprej.

 

 • Detekčný prostriedok na povrchové a podpovrchové trhliny feromagnetických (magnetických) materiálov. Je to suspenzia čierneho magnetického prášku.

  Magnetický prášok suspenzie, za predpokladu správneho magnetovania povrchu, ľahko tvorí dobre viditeľné a ostro vykreslené indikácie povrchových a podpovrchových necelistvostí materiálu (trhliny, praskliny ...).

 • Farba: čierna nie je fluorescenčné
  Priemerná veľkosť zrna: 4,0 µm
  Odporúčaná koncentrácia: 2-4 g / l
  Sedimentácia na 2 g / l: 0,1 ml / 100 ml
  Teplotný rozsah: až do cca 300 ° C.
slovcert logo