×

Testovacie mierky JIS

 

Set testovacích panelov podľa JIS Z 2343

Slúži na určenie citlivosti penetračných systémov a pre porovnanie dvoch penetrantov, kde jeden z nich možno považovať za štandard. Skladá sa z dvoch bronzových testovacích panelov, rozmerov 100х35х2 mm, tie sú pokryté NiCr-vrstvou/povlakom. Na tejto mierke sú vyrobené priečne trhliny, ich hĺbka je rovná hĺbke povrchovej vrstvy NiCr. Vyhotovené sú 4 typy 10, 20, 30 a 50 um. Podiel šírky trhlín voči ich hĺbke sa rovná 1:20. Každý skúšobný panel má certifikát podľa EN 10204.
Testovacie panely s trhlinami hĺbky 10 um, 20 um a 30 um sú určené pre testovanie fluorescenčných penetrantov.
Testovacie panely s trhlinami hĺbky 30 um a 50 um sú určené pre testovanie farebných penetrantov.

 

Skladá sa z 2 skúšobných panelov s hĺbkou trhlín: 10, 20, 30 a 50 um

 

Odkaz na e-shop