×
 • LYFT Slovcert s.r.o.
 • LYFT
 • LYFT Slovcert s.r.o.
 • LYFT

LYFT

 

Korózia pod izoláciou (CUI) je pravdepodobne najväčším problémom v priemysle. Súčasné metódy na meranie hrúbky steny, bez odstránenia izolácie, majú vážne nedostatky.
 
Prístroj LYFT, predstavuje vysoko výkonné a inovatívne riešenie pulzných vírivých prúdov (PEC). Patentovaný systém je vybavený prenosným prístrojom, s real-time C-scan zobrazovaním, rýchlym zberom dát (až 15 meraní za sekundu) s mapovacím alebo dynamickým skenovacím módom a flexibilným dlhým káblom (20 m). Prístroj umožňuje skenovať hrúbku steny potrubia až do 38 mm cez pevné kovové opláštenie ako je hliník, nerez, ocele a pozinkované ocele a cez izoláciu až do 152 mm. 

 

 • PEC je elektromagnetická metóda pre stanovenie hrúbky steny elektrických vodivých materiálov. PEC sonda je umiestnená na izolovanom potrubí alebo nádoby. Magnetické pole vytvorené prechodom prúdu vo vysielacej cievke sondy preniká ochranným opláštením i izoláciou a magnetizuje steny potrubia. Elektrický prúd vo vysielacej cievke sondy je následne vypnutý, čo spôsobuje náhly pokles magnetického poľa. V dôsledku elektromagnetickej indukcie sa vygenerujú vírivé prúdy v stene potrubia. Vírivé prúdy sa rozširujú smerom dovnútra steny, čím poklesne ich sila. Pokles vírivých prúdov je sledovaný PEC sondou a slúži na určenie hrúbky steny. Čím väčšia je hrúbka, tým dlhšie trvá, kým tok vírivých prúdov klesne na nulu. Aplikované funkčné princípy PEC sa líšia systém od systému. Všeobecne platí, že pre získanie kvantitatívneho údaja hrúbky steny PEC systémy používajú algoritmy, ktoré sa vzťahujú k difúznemu správaniu tokov prúdu v čase, na materiálové vlastnosti a hrúbku stien.

   

   

  PEC určí len priemernú hrúbku steny v danom meranom mieste, vždy zodpovedajúcom účinnej ploche snímača sondy. V dôsledku toho, PEC je vhodná pre meranie rozsahom väčších plôch s úbytkom hrúbky, ale izolované drobné bodové korózie (pitting) nemôžu byť detekované. Táto technika je len základný skríningový testovací nástroj.

   

   

  Technická špecifikácia:

  Prístroj

   

  Rozmery (Š x V x D)

  355 x 288 x 127 mm

  Hmotnosť s batériami

  6,6 kg

  Bez batérií

  5,7 kg

  Objem

  13 l

  Požiadavky na napájanie

  100-240 VAC, 50-60 Hz

  Zdroj napájania

  Priame batérie VAC alebo batérie

  Batérie

  Typ Li-ion

   

  typická životnosť
  6-8 hodín

  Displej

  • 26,4 cm (10.4 in)
  • non-reflexná (AR vrstva)
  • ochrana proti odtlačeniu (oleofóbny povlak)
  • 3 mm (1/8in), chemicky vytvrdzované sklo
  • optická LCD a dotyková obrazovka
  • pasívne vylepšenie podsvietenia

  Video výstup

  HDMI

  Chladenie

  Utesnený kryt , bez ventilátora

  Enkodér

  2 osí, kvadratický

  Pripojiteľnosť

  Gigabit Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, USB 2.0 (x 3)

  Rozlíšenie sondy a nastavenie

  automatické

  Podmienky okolia

   

  Krytie

  Navrhnuté pre IP65

  Prevádzková teplota

  0-40 ° C (32-104 ° F)

  Prevádzková vlhkosť

  95%, nekondenzujúca

  Zhoda s predpismi

  ASME, EN 61010-1, CE, WEEE, FCC časť 15B, ICES-003, AS / NZS CISPR 22, RoHS

  Sondy

   

  Modely sond

  • max. oddialenie od povrchu: 0-152 mm, 0-89mm, 0-25 mm 
  • vstavaný enkodér
  • zabudované tlačidlíá

  • LYFT 27-pinový konektor Fischer
  • vysoko odolný 5 m kábel (16.4 ft)

  Pracovná teplota

  • uhlíkaté ocele: od -150°C do 500°C
  • opláštenie izolácie: max. 70°C

  Príslušenstvo

  • predlžovací kábel, 15 m (50 ft) dlho
  • teleskopická tyč s diaľkovým ovládačom, dĺžka až 4,6 m

  Výkonnosť

   

  Meranie hrúbka steny potrubia

  do 38 mm  [možnosť rozšírenia do 63,5 mm]

  Hrúbka izolácie (liftoff)

  0-152 mm (0-6 in),  [možnosť rozšírenia do 203,2 mm]

  Zber dát

  15 meraní/s

  Dynamická rýchlosť skenovania

  do 75 mm/s

  Rýchlosť skenovania v rozvrhnutej mriežke

  Okamžité, menej ako jedna sekunda (typická kontrola)

  Presnosť merania

  10% (vady väčšie ako stopa sondy)

  Priemer rúrky

  do 102 mm

  Ochranné opláštenie izolácie

  • nerezový plech do  1.5mm (0.06in)
  • hliníkový plech do 1,0 mm (0.04in)
  • galvanizovaná oceľ do 0.5mm (0.02in)

  SmartPULSE

  • automatická konfigurácia parametrov pulzov vysielača-prijímača
  • citlivosť v celej hrúbke (OD a ID detekciu chýb)
   • spoľahlivé meranie pri zmenách hrúbky izolácie, prekrytí opláštenia, popruhoch, a korózii vo forme chrasty
  • optimalizácia / opakovateľnosť merania
  • jednobodové kalibrácia (na menovitej stene alebo známej hodnote hrúbky) a auto-nastavenie

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.

Cookies

 • Uvedené informácie poskytujú návštevníkovi webovej stránky www.slovcert.sk (ďalej len „webová stránka“) bližší prehľad o využívaných cookies.
 • Prevádzkovateľ webovej stránky si prostredníctvom tohto dokumentu a nastavením webovej stránky plní zákonné povinnosti, ktoré mu vyplývajú z § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • Na tejto webovej stránke dochádza k využívaniu základných a funkčných cookies, zaisťujú najmä výkon základných funkcií webovej stránky a jej samotné fungovanie. Účelom využívania cookies je aj možnosť uskutočniť analýzu návštevnosti webovej stránky a určiť správanie návštevníka.
 • Súbory cookies, ktoré sú na webovej stránke používané nepredstavujú spracúvanie osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
 • Cookies predstavujú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do zvoleného zariadenia návštevníka. Ich uloženie sa realizuje do prehliadača návštevníka webovej stránky. Ich význam spočíva v tom, že pri ďalšej návšteve webovej stránky umožní webový prehliadač znovu načítať súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila.
 • Návštevníkovi je po načítaní webovej stránky oznámené, že táto používa súbory cookies. Prehliadaním webovej stránky návštevník používanie súborov cookies akceptuje a vyjadruje svoje súhlas. Takéto vyjadrenie súhlasu je spĺňa požiadavku udelenia súhlasu prostredníctvom použitia príslušného nastavenia webového prehliadača. Návšteva webovej stránky a poskytnutie informácií o využívaní súborov cookies na webovej stráne bez toho, aby návštevník uskutočnil zmeny vo využívaní cookies v rámci svojho prehliadača, je považované za takéto akceptovanie cookies a vyjadrenie súhlasu s podmienkami ich využívania
 • Návštevník webovej stránky je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu jej prehliadania zmeniť nastavenia využívania cookies a tieto v celom rozsahu alebo v časti zmeniť zablokovať. Takéto opatrenia návštevník webovej stránky realizuje prostredníctvom svojho prehliadača, kde je mu zároveň umožnené získať bližšie informácie o využívaných cookies. Návštevník však v zmysle týchto informácií berie na vedomie, že blokovaním cookies môže dôjsť k zníženiu funkčnosti webovej stránky, čo môže návštevníkovi webovej stránky spôsobiť komplikácie pri prehliadaní webovej stránky. Inštrukcie na zmenu cookies a ich prípadné blokovanie nájdete v časti „pomoc“ každého prehliadača. Pri využívaní rozličných zariadení návštevníka webovej stánky sa odporúča nastaviť každý prehliadač v rámci týchto zariadení osobitne, a tým prispôsobiť prezeranie webových stránok preferenciám návštevníka.
 • Webová stránka obsahuje a/alebo môže obsahovať aj pluginy jednotlivých sietí tretích subjektov. Pokiaľ na logá nekliknete nebudú prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto logá akceptujete komunikáciu so servermi sociálnej siete. Bližšie informácie o následnom využívaní cookies poskytujú tieto tretie subjekty osobitne, a to najmä informácie o účeloch využívania cookies, rozsahu údajov zhromažďovaných prostredníctvom týchto sietí tretích subjektov, ako aj informácie o ich ďalšom spracúvaní a využívaní údajov takouto sieťou tretieho subjektu.
 • Webová stránka využíva cookies potrebné pre zaistenie funkčnosti služieb Google Analytics, ktoré umožňujú získavať štatistické údaje najmä o návštevnosti webovej stránky a správaní návštevníka na webovej stránke. Prostredníctvom služieb Google Analytics nedochádza k spracúvaniu osobných údajov návštevníka webovej stránky. Návštevník môže zamedziť tomu, aby jeho prehliadanie internetových stránok bolo ukladané do analytických súborov cookies. (Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=sk).
 • Cookies využívané na webovej stránke nezhromažďujú o návštevníkovi webovej stránky žiadne informácie, ktoré by mali charakter osobných údajov, a ktoré by sa dali využiť v rámci marketingovej činnosti alebo pre využitie behaviorálnej reklamy. Webová stránka nespracúva a nearchivuje IP adresu návštevníka, prípadne ju nespracúva tak, aby bola umožnená identifikácia návštevníka webovej stránky.
 • Tieto informácie o využívaní súborov cookies je prevádzkovateľ webovej stránky oprávnený kedykoľvek meniť, a to v súvislosti so zmenami prijatými pri používaní cookies.