×
 • MIZ 85iD
 • MIZ 85iD

MIZ 85iD

 

Softvér potrebný pre prevádzku MIZ-85iD zahŕňa programy Zetec Eddynet, Zetec Acquisition Control (ZAC) a Site Configuration. ZAC je modulom pre zber údajov Eddynet/AQ.
 

 • Prvky a špecifikácie MIZ-85iD:

   

  Prístroj MIZ-85iD
  • Frekvenčný rozsah: 20 Hz až 1,2 Mz
  • Zosilnenie: 23-52 dB v krokoch po 1 dB
  • Vzorkovacia frekvencia: 10 Hz až 40 kHz
  • Budiace napätie: 0-20 Vpp, 0-60 Vpp režim I-sonda
  • Zosilňovače budiča cievok: až do 2 na jeden sondový konektor
  • Vstupné zosilňovače cievok: až do 8 na jeden sondový konektor

   

  Podporovaná technológia sond
  • Štandardné sondy Bobbin a sondy DF Bobbin
  • Sondy MRPC Zetec
  • Motorové jednotky MRPC Zetec
  • X-sonda Zetec a sondy CXB Array
  • Sonda GR-3/4
  • Inteligentná sonda MHI
  • Sondy na francúzskom trhu

   

  Budiace moduly a kapacita kanálov
  • 40 kanálov v nepretržitom režime
  • 512 kanálov v režime multiplex
  • 640 kanálov v režime super-multiplex

   

  Prístrojová sieť MIZ-iD
  • Automatická detekcia prístrojov v sieti
  • Automatická aktualizácia súhrnu
  • Overenie hardvéru/techniky
  • Multiplexor režimu sondy

   

  Prvky integrácie sondážneho systému
  • Analógové servo ovládacie vedenia +/- 0 až 10 VDC)
  • Solenoidové ovládacie vedenia s elektromagnetickou funkciou (24 VDC)
  • Pomocné vstupy pre diferenciálny kódovač (až do 2/sonda)
  • Pomocný vstup pre nadprúdový vypínač (1/sonda)
  • Možnosť externého spúšťača zberu údajov
  • Možnosť sieťovej integrácie zariadenia CAN Bus

   

  Integrovaný webový server
  • Kalibrácia prístrojov

  • Diagnostika systému
  • Konfigurácia siete
  • Aktualizácie firmvéru
  • Údržba

   

  Softvér
  Softvér potrebný pre prevádzku MIZ-85iD zahŕňa programy Zetec Eddynet, Zetec Acquisition Control (ZAC) a Site Configuration. ZAC je modulom pre zber údajov Eddynet/AQ.

   

  Softvérové požiadavky:
  • PC s operačným systémom Microsoft Windows 7 Ultimate alebo Enterprise.
  • Vhodná ochrana softvéru (len licencie) pre vyžadované použitia
  • Sieť TCP/IP medzi zberom údajov a budičom sondy.

 • Hmotnosť (s krytom) 34,5 libry. (15,6 kg)
  Napájanie: 100-240 VAC, 50-60 Hz samočinné spínanie
  Rozpätie prevádzkovej teploty: 32°F až 113°F (0°C až 45°C)
  Rozpätie skladovacej teploty: 4°F až 140°F (-20°C až 60°C)
  Rozmery 11,5"V x 16,25"D x 14"Š

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.

Cookies

 • Uvedené informácie poskytujú návštevníkovi webovej stránky www.slovcert.sk (ďalej len „webová stránka“) bližší prehľad o využívaných cookies.
 • Prevádzkovateľ webovej stránky si prostredníctvom tohto dokumentu a nastavením webovej stránky plní zákonné povinnosti, ktoré mu vyplývajú z § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • Na tejto webovej stránke dochádza k využívaniu základných a funkčných cookies, zaisťujú najmä výkon základných funkcií webovej stránky a jej samotné fungovanie. Účelom využívania cookies je aj možnosť uskutočniť analýzu návštevnosti webovej stránky a určiť správanie návštevníka.
 • Súbory cookies, ktoré sú na webovej stránke používané nepredstavujú spracúvanie osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
 • Cookies predstavujú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do zvoleného zariadenia návštevníka. Ich uloženie sa realizuje do prehliadača návštevníka webovej stránky. Ich význam spočíva v tom, že pri ďalšej návšteve webovej stránky umožní webový prehliadač znovu načítať súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila.
 • Návštevníkovi je po načítaní webovej stránky oznámené, že táto používa súbory cookies. Prehliadaním webovej stránky návštevník používanie súborov cookies akceptuje a vyjadruje svoje súhlas. Takéto vyjadrenie súhlasu je spĺňa požiadavku udelenia súhlasu prostredníctvom použitia príslušného nastavenia webového prehliadača. Návšteva webovej stránky a poskytnutie informácií o využívaní súborov cookies na webovej stráne bez toho, aby návštevník uskutočnil zmeny vo využívaní cookies v rámci svojho prehliadača, je považované za takéto akceptovanie cookies a vyjadrenie súhlasu s podmienkami ich využívania
 • Návštevník webovej stránky je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu jej prehliadania zmeniť nastavenia využívania cookies a tieto v celom rozsahu alebo v časti zmeniť zablokovať. Takéto opatrenia návštevník webovej stránky realizuje prostredníctvom svojho prehliadača, kde je mu zároveň umožnené získať bližšie informácie o využívaných cookies. Návštevník však v zmysle týchto informácií berie na vedomie, že blokovaním cookies môže dôjsť k zníženiu funkčnosti webovej stránky, čo môže návštevníkovi webovej stránky spôsobiť komplikácie pri prehliadaní webovej stránky. Inštrukcie na zmenu cookies a ich prípadné blokovanie nájdete v časti „pomoc“ každého prehliadača. Pri využívaní rozličných zariadení návštevníka webovej stánky sa odporúča nastaviť každý prehliadač v rámci týchto zariadení osobitne, a tým prispôsobiť prezeranie webových stránok preferenciám návštevníka.
 • Webová stránka obsahuje a/alebo môže obsahovať aj pluginy jednotlivých sietí tretích subjektov. Pokiaľ na logá nekliknete nebudú prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto logá akceptujete komunikáciu so servermi sociálnej siete. Bližšie informácie o následnom využívaní cookies poskytujú tieto tretie subjekty osobitne, a to najmä informácie o účeloch využívania cookies, rozsahu údajov zhromažďovaných prostredníctvom týchto sietí tretích subjektov, ako aj informácie o ich ďalšom spracúvaní a využívaní údajov takouto sieťou tretieho subjektu.
 • Webová stránka využíva cookies potrebné pre zaistenie funkčnosti služieb Google Analytics, ktoré umožňujú získavať štatistické údaje najmä o návštevnosti webovej stránky a správaní návštevníka na webovej stránke. Prostredníctvom služieb Google Analytics nedochádza k spracúvaniu osobných údajov návštevníka webovej stránky. Návštevník môže zamedziť tomu, aby jeho prehliadanie internetových stránok bolo ukladané do analytických súborov cookies. (Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=sk).
 • Cookies využívané na webovej stránke nezhromažďujú o návštevníkovi webovej stránky žiadne informácie, ktoré by mali charakter osobných údajov, a ktoré by sa dali využiť v rámci marketingovej činnosti alebo pre využitie behaviorálnej reklamy. Webová stránka nespracúva a nearchivuje IP adresu návštevníka, prípadne ju nespracúva tak, aby bola umožnená identifikácia návštevníka webovej stránky.
 • Tieto informácie o využívaní súborov cookies je prevádzkovateľ webovej stránky oprávnený kedykoľvek meniť, a to v súvislosti so zmenami prijatými pri používaní cookies.