×
 • ECTANE 2
 • ECTANE 2 Slovcert s.r.o.
 • ECTANE 2
 • ECTANE 2 Slovcert s.r.o.

ECTANE 2

 

Prístroj ECTANE je určený ako multitechnologický systém ECA, RFT/NFT/MFL a UT (len IRIS metóda) pre skúšanie povrchov array sondami a tepelných výmenníkov. V podstate má nahradiť sériu prístrojov TC 5700, TC7700 a MS5800, ktoré využívali aplikácie sond pre kontroly výmenníkov a povrchové skúšky.
 

 • Základné vlastnosti:

  • Plug & Play pripojenie – už nemá BootP server!
  • Ľahký, robustný a prenosný
  • Integrovaný, univerzálny multiplexer (SmartMUX) až do 256 elementov najmä pre ECA aplikácie. Pre 64, 128 alebo 256 prvkových sond ECA
  • Je uzatvorený typ prístroja, bez ventilátora – nehrozí kontaminácia vnútra
  • Kompatibilný so všetkými zariadeniami MS 5800 ™ a TC 5700-7700 ™ a nimi používanými sondami
  • Napájanie z batérie alebo priamo zo siete 230V/50Hz
  • Ovládanie pomocou diaľkového ovládania
  • Má vstavanú technológiu rozpoznávania ET sond pre rýchle a spoľahlivé nastavenie
  • V žiadnom prípade nenahradí prístroje TC 6700 a MIZ85 pre kontrolu parogenerátorových trubiek. To nie je s týmto prístrojom možné, nie je na to určený.
  • Má iba 8 kanálov pre ECT, RFT, MFL, NFT technológie. Sondy X nie je možné použiť!!!
  • Je ovládaný pomocou SW Magnify (ten sa môže použiť aj pri prístrojoch MS5800 a TC 7700). Software číta dáta z ECVision, MultiView a EddyView – nie však SW Eddynet !!! Je pokračovaním SW MultiView 6.2. Ten už nebude podporovaný. 
 • Rozmery (š × v × h): 288 × 175 × 313 mm
  Hmotnosť: 5 kg vrátane batérie (3,5 kg bez batérie)
  Požiadavky na napájanie: 120 - 220 VAC, 50 - 60 Hz / Batéria - Lithium-ion
  Životnosť batérie: 8 hodín
  Chladenie: bez ventilátora
  Počítačové rozhranie: 100BaseT (Fast Ethernet)
  Automatické rozpoznanie sondy : (Chip ID Technology) a priame nastavenie setup
  Prepravné možnosti: rukoväť , háky pre upevnenie remeňa
  Počet vstupov: 8
  Počet frekvencií : 8
  Frekvenčný rozsah: 5 Hz - 4 MHz
  Generátor / Coil Driver : 2
  Generátor výkon / budenie cievky: 20 V, peak-to-peak
  Budiace módy : multiplex, simultánne, kontinuálne
  Počet prijímačov: 8
  Napájanie prijímača: 18 V, peak-to-peak
  Zosilnenie prijímača: 23-59dB
  Rozlíšenie: 16 bitov
  Vzorkovacia frekvencia: 40.000 / sek
  Technológia polí cievok: Počet cievok : 64, 128 alebo 256, Počet kanálov : 64, 128 alebo 256
  Krytie: IP 65
  Rozsah prevádzkových teplôt: -5 ˚ C do 45 ˚ C
  Relatívna vlhkosť : 95% relatívnej vlhkosti, nekondenzujúca

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.

Cookies

 • Uvedené informácie poskytujú návštevníkovi webovej stránky www.slovcert.sk (ďalej len „webová stránka“) bližší prehľad o využívaných cookies.
 • Prevádzkovateľ webovej stránky si prostredníctvom tohto dokumentu a nastavením webovej stránky plní zákonné povinnosti, ktoré mu vyplývajú z § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • Na tejto webovej stránke dochádza k využívaniu základných a funkčných cookies, zaisťujú najmä výkon základných funkcií webovej stránky a jej samotné fungovanie. Účelom využívania cookies je aj možnosť uskutočniť analýzu návštevnosti webovej stránky a určiť správanie návštevníka.
 • Súbory cookies, ktoré sú na webovej stránke používané nepredstavujú spracúvanie osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
 • Cookies predstavujú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do zvoleného zariadenia návštevníka. Ich uloženie sa realizuje do prehliadača návštevníka webovej stránky. Ich význam spočíva v tom, že pri ďalšej návšteve webovej stránky umožní webový prehliadač znovu načítať súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila.
 • Návštevníkovi je po načítaní webovej stránky oznámené, že táto používa súbory cookies. Prehliadaním webovej stránky návštevník používanie súborov cookies akceptuje a vyjadruje svoje súhlas. Takéto vyjadrenie súhlasu je spĺňa požiadavku udelenia súhlasu prostredníctvom použitia príslušného nastavenia webového prehliadača. Návšteva webovej stránky a poskytnutie informácií o využívaní súborov cookies na webovej stráne bez toho, aby návštevník uskutočnil zmeny vo využívaní cookies v rámci svojho prehliadača, je považované za takéto akceptovanie cookies a vyjadrenie súhlasu s podmienkami ich využívania
 • Návštevník webovej stránky je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu jej prehliadania zmeniť nastavenia využívania cookies a tieto v celom rozsahu alebo v časti zmeniť zablokovať. Takéto opatrenia návštevník webovej stránky realizuje prostredníctvom svojho prehliadača, kde je mu zároveň umožnené získať bližšie informácie o využívaných cookies. Návštevník však v zmysle týchto informácií berie na vedomie, že blokovaním cookies môže dôjsť k zníženiu funkčnosti webovej stránky, čo môže návštevníkovi webovej stránky spôsobiť komplikácie pri prehliadaní webovej stránky. Inštrukcie na zmenu cookies a ich prípadné blokovanie nájdete v časti „pomoc“ každého prehliadača. Pri využívaní rozličných zariadení návštevníka webovej stánky sa odporúča nastaviť každý prehliadač v rámci týchto zariadení osobitne, a tým prispôsobiť prezeranie webových stránok preferenciám návštevníka.
 • Webová stránka obsahuje a/alebo môže obsahovať aj pluginy jednotlivých sietí tretích subjektov. Pokiaľ na logá nekliknete nebudú prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto logá akceptujete komunikáciu so servermi sociálnej siete. Bližšie informácie o následnom využívaní cookies poskytujú tieto tretie subjekty osobitne, a to najmä informácie o účeloch využívania cookies, rozsahu údajov zhromažďovaných prostredníctvom týchto sietí tretích subjektov, ako aj informácie o ich ďalšom spracúvaní a využívaní údajov takouto sieťou tretieho subjektu.
 • Webová stránka využíva cookies potrebné pre zaistenie funkčnosti služieb Google Analytics, ktoré umožňujú získavať štatistické údaje najmä o návštevnosti webovej stránky a správaní návštevníka na webovej stránke. Prostredníctvom služieb Google Analytics nedochádza k spracúvaniu osobných údajov návštevníka webovej stránky. Návštevník môže zamedziť tomu, aby jeho prehliadanie internetových stránok bolo ukladané do analytických súborov cookies. (Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=sk).
 • Cookies využívané na webovej stránke nezhromažďujú o návštevníkovi webovej stránky žiadne informácie, ktoré by mali charakter osobných údajov, a ktoré by sa dali využiť v rámci marketingovej činnosti alebo pre využitie behaviorálnej reklamy. Webová stránka nespracúva a nearchivuje IP adresu návštevníka, prípadne ju nespracúva tak, aby bola umožnená identifikácia návštevníka webovej stránky.
 • Tieto informácie o využívaní súborov cookies je prevádzkovateľ webovej stránky oprávnený kedykoľvek meniť, a to v súvislosti so zmenami prijatými pri používaní cookies.