×
 • CR35
 • Bezpečnostné systémy CR35
 • CR35
 • Bezpečnostné systémy CR35

CR35

 

CR35 + je najmladšia generácia prenosných CR (počítačová rádiografia) zobrazovacích systémov. Systém zahŕňa najnovší digitálny laserový skener so 16 bitovým výkonom pri rozlíšení 50 - 200 um a je schopný skenovať zobrazovacie IP platne až dlhé 130 cm.

CR35 + sa používa predovšetkým pre vojenské a policajné EOD, IEDD a pátracie tímy, väznice a zaistení bezpečnosti budov, pri kontrole podozrivých balíkov. Má aj rad ďalších využití, ako je súdna práca, využitie zbraní a inšpekcie v múzeu, odhaľovaní artefaktov umeleckých diel, ale aj pre priemyselné testovanie.

 • CR35 + má sieťové alebo batériové napájanie, pričom sa dá ľahko ovládať a je nasadený za menej ako 2 minúty jednou osobou.

  Používané pamäťové fólie sú tenké a flexibilné a použiteľné s pulznými RTG zdrojmi/generátormi.


  Kľúčové vlastnosti

  • Prenosný a ľahko ovládateľný, príprava na použitie za menej ako 2 minúty
  • Tenké flexibilné skenovacie platne v rôznych veľkostiach od 18 x 24 cm do 43 x 35 cm
  • Rozlíšenie obrazu 50-100 um a minimálne 10 line pairs
  • Skenovanie a mazanie obrazu z platní opakovane v jednom prechode cez skener
  • Nízke nároky na údržbu skenera, nevyžaduje žiadne prípravky pre uloženie platní počas skenovania
  • Pracuje s väčšinou prenosných zdrojov žiarenia, vrátane XR150, XR200E, XRS-3 a tiež iných stabilných röntgenových zdrojov


  Aplikácie:

  • IED vyhľadávanie 
  • Detekcia kontrabandu
  • Forenzné vyšetrenie
  • Elektronické komponenty
  • Letectvo/automobilová preprava
  • Odliatky
  • Elektronické súčiastky
  • Múzeum/ Umenie 
  • Funkcie spracovania obrazu: CR35 využíva  výkonný ScanView softvér, ktorý ponúka širokú škálu možností pre spracovanie obrazu a umožňuje  získať všetky podrobnosti z vášho RTG snímku. Funkcie zahŕňajú lupu, inverzný obrázok, čierno/biele zobrazenie, pseudo farby, pseudo 3D zobrazenie, zvýšenie kontrastu, filtráciu obrazu, otočenie, meranie rozmerov, zobrazenie a meranie sčernania. Umožní vložiť text, poznámky a zvýraznenie podozrivých oblastí.
  • Funkcie databázy. Databázový softvér ScanView umožňuje ukladať a spravovať obrázky pomocou prehľadných súborov. Získané a uložené snímky je možné ihneď exportovaný emailom alebo cez sieť. 

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.

Cookies

 • Uvedené informácie poskytujú návštevníkovi webovej stránky www.slovcert.sk (ďalej len „webová stránka“) bližší prehľad o využívaných cookies.
 • Prevádzkovateľ webovej stránky si prostredníctvom tohto dokumentu a nastavením webovej stránky plní zákonné povinnosti, ktoré mu vyplývajú z § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • Na tejto webovej stránke dochádza k využívaniu základných a funkčných cookies, zaisťujú najmä výkon základných funkcií webovej stránky a jej samotné fungovanie. Účelom využívania cookies je aj možnosť uskutočniť analýzu návštevnosti webovej stránky a určiť správanie návštevníka.
 • Súbory cookies, ktoré sú na webovej stránke používané nepredstavujú spracúvanie osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
 • Cookies predstavujú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do zvoleného zariadenia návštevníka. Ich uloženie sa realizuje do prehliadača návštevníka webovej stránky. Ich význam spočíva v tom, že pri ďalšej návšteve webovej stránky umožní webový prehliadač znovu načítať súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila.
 • Návštevníkovi je po načítaní webovej stránky oznámené, že táto používa súbory cookies. Prehliadaním webovej stránky návštevník používanie súborov cookies akceptuje a vyjadruje svoje súhlas. Takéto vyjadrenie súhlasu je spĺňa požiadavku udelenia súhlasu prostredníctvom použitia príslušného nastavenia webového prehliadača. Návšteva webovej stránky a poskytnutie informácií o využívaní súborov cookies na webovej stráne bez toho, aby návštevník uskutočnil zmeny vo využívaní cookies v rámci svojho prehliadača, je považované za takéto akceptovanie cookies a vyjadrenie súhlasu s podmienkami ich využívania
 • Návštevník webovej stránky je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu jej prehliadania zmeniť nastavenia využívania cookies a tieto v celom rozsahu alebo v časti zmeniť zablokovať. Takéto opatrenia návštevník webovej stránky realizuje prostredníctvom svojho prehliadača, kde je mu zároveň umožnené získať bližšie informácie o využívaných cookies. Návštevník však v zmysle týchto informácií berie na vedomie, že blokovaním cookies môže dôjsť k zníženiu funkčnosti webovej stránky, čo môže návštevníkovi webovej stránky spôsobiť komplikácie pri prehliadaní webovej stránky. Inštrukcie na zmenu cookies a ich prípadné blokovanie nájdete v časti „pomoc“ každého prehliadača. Pri využívaní rozličných zariadení návštevníka webovej stánky sa odporúča nastaviť každý prehliadač v rámci týchto zariadení osobitne, a tým prispôsobiť prezeranie webových stránok preferenciám návštevníka.
 • Webová stránka obsahuje a/alebo môže obsahovať aj pluginy jednotlivých sietí tretích subjektov. Pokiaľ na logá nekliknete nebudú prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto logá akceptujete komunikáciu so servermi sociálnej siete. Bližšie informácie o následnom využívaní cookies poskytujú tieto tretie subjekty osobitne, a to najmä informácie o účeloch využívania cookies, rozsahu údajov zhromažďovaných prostredníctvom týchto sietí tretích subjektov, ako aj informácie o ich ďalšom spracúvaní a využívaní údajov takouto sieťou tretieho subjektu.
 • Webová stránka využíva cookies potrebné pre zaistenie funkčnosti služieb Google Analytics, ktoré umožňujú získavať štatistické údaje najmä o návštevnosti webovej stránky a správaní návštevníka na webovej stránke. Prostredníctvom služieb Google Analytics nedochádza k spracúvaniu osobných údajov návštevníka webovej stránky. Návštevník môže zamedziť tomu, aby jeho prehliadanie internetových stránok bolo ukladané do analytických súborov cookies. (Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=sk).
 • Cookies využívané na webovej stránke nezhromažďujú o návštevníkovi webovej stránky žiadne informácie, ktoré by mali charakter osobných údajov, a ktoré by sa dali využiť v rámci marketingovej činnosti alebo pre využitie behaviorálnej reklamy. Webová stránka nespracúva a nearchivuje IP adresu návštevníka, prípadne ju nespracúva tak, aby bola umožnená identifikácia návštevníka webovej stránky.
 • Tieto informácie o využívaní súborov cookies je prevádzkovateľ webovej stránky oprávnený kedykoľvek meniť, a to v súvislosti so zmenami prijatými pri používaní cookies.