×

FF20 CT

 

Systém počítačovej tomografie určený pre aplikácie vo výskume a vývoji pre analýzu chýb. Používa najnovšiu FeinFocus YXLON FXE 190 kV RTG lampu.

  • náhľad do jemných štruktúr a malých komponentov 

  • smart touch ovládanie pre viac užívateľov 

  • plne automatizovaný proces CT s najvyššou kvalitou obrazu

    

  FF20 CT systém je vhodný pre všetky aplikácie počítačovej tomografie, ako náhľad do štruktúry komponentov, hľadanie a posudzovanie defektov, porovnávanie súčiastok, štrukturálna analýza, meranie a reverzné inžinierstvo a skúšanie nových materiálov (kovy, polyméry a kompozitné materiály). Taktiež pomáha pri docielení efektívnejšej výroby. Tento systém je ideálny pre použitie v automobilovom a leteckom priemysle, skúmanie elektronických komponentov a súčiastok (SMD, polovodiče) a taktiež pre zdravotnícke pomôcky. 

   

  Zdrojom je vodou chladená RTG lampa Y.FXT 190.61 s energiou 190 kV. 

  Pre väčšie súčasti sa používa metóda snímania HeliExtend, ktorá zaručuje vysokú kvalitu nasnímaného obrazu.

  Príklady aplikácii systému FF20 CT