×
 • HD-CR 35 NDT
 • HD-CR 35 NDT Slovcert
 • HD-CR 35 NDT
 • HD-CR 35 NDT Slovcert

HD-CR 35 NDT

 

Skenovací systém počítačovej rádiografie s vysokým rozlíšením, určený na skenovanie rôznych typov ohybných IP platní (luminiscenčných platní).

Priemer laserového lúča:  12,5-25-50 μm, technológia TreFoc

SRb (základné priestorové rozlíšenie): 30 μm, BAM certifikát *

Rozlíšenie šedej stupnice: 16 bitov (65 536 úrovní šedej farby)

Min./Max. veľkosť zobrazovacej IP platne: (š x l)2 až 35 cm x 3 až 100 cm

Rozmery (V x Š x H): 40 x 37 x 47 cm  

Hmotnosť: 17,5 kg

Napájanie: 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz, <140 W

Rozsah pracovných teplôt: 10 až 35 ° C (50 až 95 ° F)

Rozhranie: Ethernet (TCP-IP), WLAN

Dotyková obrazovka: 4,3 "TFT, 800 x 480 px

Vnútorná pamäť: SDHC, max. 32 GB

Softvér: DÜRR NDT D-Tect (DICONDE v súlade s ASTM 2339

 • Základný opis
  Prenosný systém počítačovej rádiografie (CR) vhodný pre analýzu kvality zvarových spojov a materiálov. Systém digitálnej rádiografie využíva laserový skener, systém zobrazovacích platní (IP), výkonný počítač, špeciálny software a zobrazovacie zariadenie. Systém je po naskenovaní zobrazovacej platne schopný zobraziť rádiogram kontrolovaného predmetu v digitálnej forme priamo na obrazovke zabudovaného skenera alebo prenesením na externý počítač prostredníctvom Wifi spojenia alebo 32 GB SD pamäťovej karty. Zariadenie je možné okrem sieťového napájania použiť aj s externým batériovým zdrojom.

   

   
  Funkčné parametre
  Ide o kompaktný prenosný CR systém, v štandardnej výbave je zhrnutý pevný kufor CR systému slúžiaci na prenos alebo prevoz CR skenera.

  Systém CR pri skenovaní spracováva súbory v zmysle štandardu DICOM a DICONDE, tzn. uložený naskenovaný súbor nesie informáciu o stave a čase vytvorenia základnej naskenovanej snímky a každej jej ďalšej zmene alebo úprave. Systém umožňuje ukladanie dát vo formáte JPEG, BMP, TIFF.

  CR systém môže pracovať pri rôznej atmosfére - vstavaná mazacia jednotka je zabudovaná a je súčasťou systému.

  Systém je dodávaný s návodom na ovládanie v slovenskom a anglickom jazyku.

  CR zariadenie môže byť vybavené PC pracovnou stanicou alebo notebookom s obrazovkou s vysokým rozlíšením.    
   
  Systém je plne kompatibilný so softvérom D-TECT, ktorý zabezpečí všetky potrebné operácie pre spracovanie, vyhodnotenie a protokolovanie zaznamenaných údajov.

   

  Čo znamená TreFoc technológia a ako to funguje?
   
  TreFoc technológia je názov novej laserovej technológie, jedinečnej v systémoch firmy DÜRR NDT.

   

   


  S TreFoc technológiou je laserový lúč nastavený tak, aby sa dosiahol dokonalý – optimálny obraz a bol čo najvyšší odstup signálu od šumu pri ľubovoľnej aplikácii.
   

  Špeciálna clona vo vnútri laserovej trubice upravuje priemer laserového lúča. Vzhľadom k tomu, že je možné si zvoliť priemer lúča pre každý objekt a typ obrazu, ľahko dosiahneme optimálne výsledky pre každú konkrétnu aplikáciu.
   
  Bez ohľadu na aplikáciu - s vysokým rozlíšením obrazu alebo nízkej expozícii pre korózne meranie – jedinečná TreFoc technológia poskytuje perfektné obrazové výsledky vždy s najlepším SNR.
   
  Princíp zmeny priemeru laserového lúča berie do úvahy maximálne rozlíšenie obrazovej platne, ktorá je k dispozícii.
   
  To znamená, že každú pamäťovú platňu možno čítať pomocou laserového lúča s ohniskom daným pre túto platňu a tak sa vždy dosiahne najlepší obraz s najnižším šumom.

   

 • Ohnisko laserového lúča – TreFoc Technológia: 12,5 – 25 – 50 µm
  Trieda laseru: I (EN 60825-1: 1994-03 + A1: 2002-07 + A2: 2001-03) + CFR 1040.10
  BSR - 40 µm – certifikované fy BAM
  Škála rozlíšenia šedej farby : 16 bit/ 65.536 úrovní šedosti
  Rozsah skenovania záznamových platní (IP) - šírka max. 35,4 cm, dĺžka nie je limitovaná
  Napájanie: 100-240V, 50 - 60 Hz alebo externá Lithium-Ion batéria
  Rozmery: 40 x 37 x 47 cm
  Hmotnosť : 17 kg
  Teplotný rozsah použitia: 10 – 35oC
  Prípojný port: TCP-IP protokol, W-lan
  Zabudovaný displej: 4,3“ TFT, 800x480 px
  Pamäť: SDHC karta, max. 32 GB

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.

Cookies

 • Uvedené informácie poskytujú návštevníkovi webovej stránky www.slovcert.sk (ďalej len „webová stránka“) bližší prehľad o využívaných cookies.
 • Prevádzkovateľ webovej stránky si prostredníctvom tohto dokumentu a nastavením webovej stránky plní zákonné povinnosti, ktoré mu vyplývajú z § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • Na tejto webovej stránke dochádza k využívaniu základných a funkčných cookies, zaisťujú najmä výkon základných funkcií webovej stránky a jej samotné fungovanie. Účelom využívania cookies je aj možnosť uskutočniť analýzu návštevnosti webovej stránky a určiť správanie návštevníka.
 • Súbory cookies, ktoré sú na webovej stránke používané nepredstavujú spracúvanie osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
 • Cookies predstavujú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do zvoleného zariadenia návštevníka. Ich uloženie sa realizuje do prehliadača návštevníka webovej stránky. Ich význam spočíva v tom, že pri ďalšej návšteve webovej stránky umožní webový prehliadač znovu načítať súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila.
 • Návštevníkovi je po načítaní webovej stránky oznámené, že táto používa súbory cookies. Prehliadaním webovej stránky návštevník používanie súborov cookies akceptuje a vyjadruje svoje súhlas. Takéto vyjadrenie súhlasu je spĺňa požiadavku udelenia súhlasu prostredníctvom použitia príslušného nastavenia webového prehliadača. Návšteva webovej stránky a poskytnutie informácií o využívaní súborov cookies na webovej stráne bez toho, aby návštevník uskutočnil zmeny vo využívaní cookies v rámci svojho prehliadača, je považované za takéto akceptovanie cookies a vyjadrenie súhlasu s podmienkami ich využívania
 • Návštevník webovej stránky je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu jej prehliadania zmeniť nastavenia využívania cookies a tieto v celom rozsahu alebo v časti zmeniť zablokovať. Takéto opatrenia návštevník webovej stránky realizuje prostredníctvom svojho prehliadača, kde je mu zároveň umožnené získať bližšie informácie o využívaných cookies. Návštevník však v zmysle týchto informácií berie na vedomie, že blokovaním cookies môže dôjsť k zníženiu funkčnosti webovej stránky, čo môže návštevníkovi webovej stránky spôsobiť komplikácie pri prehliadaní webovej stránky. Inštrukcie na zmenu cookies a ich prípadné blokovanie nájdete v časti „pomoc“ každého prehliadača. Pri využívaní rozličných zariadení návštevníka webovej stánky sa odporúča nastaviť každý prehliadač v rámci týchto zariadení osobitne, a tým prispôsobiť prezeranie webových stránok preferenciám návštevníka.
 • Webová stránka obsahuje a/alebo môže obsahovať aj pluginy jednotlivých sietí tretích subjektov. Pokiaľ na logá nekliknete nebudú prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto logá akceptujete komunikáciu so servermi sociálnej siete. Bližšie informácie o následnom využívaní cookies poskytujú tieto tretie subjekty osobitne, a to najmä informácie o účeloch využívania cookies, rozsahu údajov zhromažďovaných prostredníctvom týchto sietí tretích subjektov, ako aj informácie o ich ďalšom spracúvaní a využívaní údajov takouto sieťou tretieho subjektu.
 • Webová stránka využíva cookies potrebné pre zaistenie funkčnosti služieb Google Analytics, ktoré umožňujú získavať štatistické údaje najmä o návštevnosti webovej stránky a správaní návštevníka na webovej stránke. Prostredníctvom služieb Google Analytics nedochádza k spracúvaniu osobných údajov návštevníka webovej stránky. Návštevník môže zamedziť tomu, aby jeho prehliadanie internetových stránok bolo ukladané do analytických súborov cookies. (Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=sk).
 • Cookies využívané na webovej stránke nezhromažďujú o návštevníkovi webovej stránky žiadne informácie, ktoré by mali charakter osobných údajov, a ktoré by sa dali využiť v rámci marketingovej činnosti alebo pre využitie behaviorálnej reklamy. Webová stránka nespracúva a nearchivuje IP adresu návštevníka, prípadne ju nespracúva tak, aby bola umožnená identifikácia návštevníka webovej stránky.
 • Tieto informácie o využívaní súborov cookies je prevádzkovateľ webovej stránky oprávnený kedykoľvek meniť, a to v súvislosti so zmenami prijatými pri používaní cookies.