×

Z-200

 

Z-200 využíva technológiu LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy) bez vzniku radiácie. Analýza prebieha v prostredí argónu, s ktorým je detekcia 10x presnejšia ako pri použití vzduchu. Argón je dodávaný zo zásobníka, uloženom v rukoväti prístroja. Technológia LIBS aplikuje niekoľko počiatočných pulzov na odstránenie povrchovej vrstvy, a následne sa vykoná analýza. Laserom je odparený nepatrný objem materiálu (10-100 ng). Ten je ďalej zahrievaný, čím sa atómy excitujú a ionizujú. Vzniknutá mikroplazma pri chladnutí vyžaruje žiarenie charakteristické pre zloženie vzorky – emisné spektrum. Využíva sa hlavne na aplikácie triedenia kovového šrotu, analýzu materiálov (zliatin hliníka, medi, niklu, titánu, kobaltu, ocelí; pôdy a nerastov) a NDT/PMI. 
 

Novinka Z -200 C+

 

Novinka - Výhody XRF a LIBS v jednom balení !

 

Z-200 C+ & X-50
Z-200 C+ & X-250