×
 • Séria Nortec 500
 • Séria Nortec 500

Séria Nortec 500

 

Prístroje série Nortec 500 predstavujú najnovšie prístroje na skúšanie metódou vírivých prúdov firmy Olympus NDT. Vyznačujú sa radom nových vlastností ako napr. zabudovanými vyvažovacími cievkami, výstupom VGA pre externý monitor alebo dataprojektor a USB rozhraním pre rýchly prenos dát do PC. Zabudované vyvažovacie cievky umožňujú používať lacné absolútne sondy bez nutnosti externých vyvažovacích adaptérov.

 • Zabudovaný predzosilovač poskytuje extra zosilnenie pre výkonovo náročné aplikácie. Ako voliteľné príslušenstvo sa dodáva adaptér k sonde na diaľkové vynulovanie meracieho systému a zmazanie obrazovky.    

  Séria Nortec 500 tiež obsahuje systém automatickej identifikácie sond PowerLink.

  Malá hmotnosť (1.2 kg) a batériové napájanie pri relatívne veľkom VGA displeji je ďalšou výhodou v podmienkach, kde je hmotnosť kritická.

  Prístroje série Nortec 500 sa dodávajú v troch konfiguráciách navzájom sa líšiacich aplikačnými schopnosťami.

   

  Nortec 500

  Základný prístroj, určený pre jednofrekvenčné skúšanie obsahujúci externé výstupy.

   

  Nortec 500S

  Postavený na základe Nortec 500 s pridanou funkciou digitálneho merania vodivosti a hrúbky nevodivých vrstiev (náterov) na vodivom materiáli. Tento prístroj dovoľuje pracovať aj s rotačnými skenermi pre zisťovanie trhlín v otvoroch.

   

  Nortec 500D

  Obsahuje všetky funkcie ako Nortec 500S, ale navyše umožňuje súčasne pracovať na dvoch frekvenciách a realizovať frekvenčný mix signálov, dovoľujúci potlačiť nežiadúce signály pri meraní.

   

  Vlastnosti:

  • Frekvenčný rozsah  50 Hz – 12 MHz
  • Predzosilovač (0 – 14dB)
  • Lítium iónový akumulátor
  • Nízka hmotnosť (1.2 – 1.7 kg) v závislosti na konfigurácii
  • 6.5 palcová farebná obrazovka s VGA rozlíšením
  • Možnosť rozdelenia obrazovky pri dvojfrekvenčnom skúšaní alebo skúšaní rotačnou sondou
  • Digitálne meranie vodivosti s výsledkom v IACS alebo v MS/m
  • Meranie nevodivých vrstiev na vodivom podklade s výsledkom v palcoch alebo mm
  • Podpora skenerov a zobrazenie Signálu v 3D (tzv. zobrazenie typu „vodopád“)
  • Interné vyvažovacie cievky
  • Dvojfrekvenčné skúšanie (Nortec 500D)
  • VGA výstup
  • Možnosť „zmrazenia“ signálu defektu na obrazovke
  • Automatická identifikácia sond Powerlink
  • Pamäť pre uloženie signálov a nastavení prístroja (120 programov)

   

  Vstupy a výstupy:

  • Napájanie: 2–pin konektor na nabíjanie akumulátorov v prístroji a na prácu cez sieťový adaptér
  • USB port: dovoľuje spojiť prístroj s PC
  • Konektory sond: 16 pin Lemo a BNC
  • Analógové výstupy: Horizontálna a vertikálna zložka signálu na oboch frekvenciách (t.j. štyri výstupy) ± 1V na dielik obrazovky
  • Výstupy alarmu: na rovnakom 15 pin konektore ako analógové výstupy
  • VGA výstup: na 15 konektore   

   

  Všeobecné parametre:

  • Rozmery: 216 mm x 140 mm x 61 mm
  • Hmotnosť: 1.2 – 1.7 kg podľa konfigurácie
  • Obrazovka: 133 mm x 99 mm s uhlopriečkou 165 mm; VGA (640 x 480 pixel)
  • Pracovný teplotný rozsah: -10ºC až +55ºC
  • Skladovacia teplota: - 51ºC až +71ºC pri vlhkosti 5 až 95 %
  • Trieda: 2 podľa MIL-PRF-28800F
  • Maximálna pracovná nadmorská výška: 4600 m
  • Napájanie
  • 80 – 240 V pri 50 – 60 Hz. Akumulátor možno dobíjať v prístroji alebo externej nabíjačke. Nabíjanie trvá typicky 4 hod.
  • Akumulátory: 2.4 Ah Li-Ion
  • Doba práce na plne nabitý akumulátor:  3 -8 hod. v závislosti od nastavených parametrov a od aplikácie.

   

  Meranie vodivosti:

  • Frekvenčný rozsah: 60 kHz – 480 kKz
  • Digitálne zobrazenie vodivosti od 0.9% do 110% IACS alebo 0.5 – 64 MS/m.
  • Presnosť ±0.5% IACS pre rozsah vodivosti od 0.9 % do 65% IACS a 1.0% mimo tento rozsah.
  • Rozsah merania nevodivých povlakov: do 0.38 mm s presnosťou ± 0.025 mm

   

  Skenery

  • Kompatibilita so všetkými skenermi Nortec
  • Zobrazenie signálu pri rotačných sondách: typ „vodopád“ so 60 horizontálnymi líniami s možnosťou odčítania vzdialenosti indikácie od počiatočného bodu scanu (iba u PS-5)

   

  Dvojfrekvenčné skúšanie

  • Frekvenčný rozsah F1: 50 Hz – 12 MHz
  • Druhá frekvencia F2: 25Hz až 6 MHz, odvodená od primárnej frekvencie F1 ako  1/2 F1, 1/4 F1, 1/8F1, 1/16 F1, 1/32 F1.
  • Zobrazenie signálov: iba na F1, iba na F2, suma (F1 +F2), rozdiel (F1-F2). Možnosť rozdelenia obrazovky ak treba súčasne zobraziť uvedené kombinácie.
  • Hornopriepustný filter: iba pre frekvenciu F1 
 • Frekvenčný rozsah: 50Hz – 12MHz
  Zosilnenie: 0 – 90 dB s krokom 0.1 dB. Nezávisle nastaviteľné pre horizontálnu a vertikálnu os
  Rotácia signálu: 0 – 359 stupňov s krokom 1 stupeň
  Časová základňa: 0.005 – 4 sek/dielik
  Dolnopriepustný filter: 10 Hz – 500 Hz
  Hornopriepustný filter: vypnutý alebo od 2 do 500 Hz
  Predzosilovač: 14dB
  Budenie sond: 2, 6, 12 V
  Autoclear signálu na obrazovke: 0.1 – 5 sek
  Typy sond: absolútne a diferenciálne v mostíkovom alebo reflexnom zapojení. Prístroj je plne kompatibilný so sondami Nortec Powerlink
  Alarmy: 1 - 3 definovateľné pre obdĺžnikovú alebo kruhovú oblasť impedančnej roviny, ako aj v móde časovej základne a pri meraní vodivosti a hrúbky nevodivých povlakov.
  Pamäť záznamov: možno uložiť až 20 priebehov signálu v trvaní do 60sek. Priebehy sa uložia spolu s dátumom a časom merania.
  Pamäť programov: možno uložiť až 120 prístrojových nastavení spolu s dátumom a časom.
  Print out: Zákazníkom konfigurovateľná hlavička protokolu. Protokol obsahuje snímok obrazovky, parametre sondy vrátane jej sériového čísla (u Powerlink sond)

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.

Cookies

 • Uvedené informácie poskytujú návštevníkovi webovej stránky www.slovcert.sk (ďalej len „webová stránka“) bližší prehľad o využívaných cookies.
 • Prevádzkovateľ webovej stránky si prostredníctvom tohto dokumentu a nastavením webovej stránky plní zákonné povinnosti, ktoré mu vyplývajú z § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • Na tejto webovej stránke dochádza k využívaniu základných a funkčných cookies, zaisťujú najmä výkon základných funkcií webovej stránky a jej samotné fungovanie. Účelom využívania cookies je aj možnosť uskutočniť analýzu návštevnosti webovej stránky a určiť správanie návštevníka.
 • Súbory cookies, ktoré sú na webovej stránke používané nepredstavujú spracúvanie osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
 • Cookies predstavujú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do zvoleného zariadenia návštevníka. Ich uloženie sa realizuje do prehliadača návštevníka webovej stránky. Ich význam spočíva v tom, že pri ďalšej návšteve webovej stránky umožní webový prehliadač znovu načítať súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila.
 • Návštevníkovi je po načítaní webovej stránky oznámené, že táto používa súbory cookies. Prehliadaním webovej stránky návštevník používanie súborov cookies akceptuje a vyjadruje svoje súhlas. Takéto vyjadrenie súhlasu je spĺňa požiadavku udelenia súhlasu prostredníctvom použitia príslušného nastavenia webového prehliadača. Návšteva webovej stránky a poskytnutie informácií o využívaní súborov cookies na webovej stráne bez toho, aby návštevník uskutočnil zmeny vo využívaní cookies v rámci svojho prehliadača, je považované za takéto akceptovanie cookies a vyjadrenie súhlasu s podmienkami ich využívania
 • Návštevník webovej stránky je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu jej prehliadania zmeniť nastavenia využívania cookies a tieto v celom rozsahu alebo v časti zmeniť zablokovať. Takéto opatrenia návštevník webovej stránky realizuje prostredníctvom svojho prehliadača, kde je mu zároveň umožnené získať bližšie informácie o využívaných cookies. Návštevník však v zmysle týchto informácií berie na vedomie, že blokovaním cookies môže dôjsť k zníženiu funkčnosti webovej stránky, čo môže návštevníkovi webovej stránky spôsobiť komplikácie pri prehliadaní webovej stránky. Inštrukcie na zmenu cookies a ich prípadné blokovanie nájdete v časti „pomoc“ každého prehliadača. Pri využívaní rozličných zariadení návštevníka webovej stánky sa odporúča nastaviť každý prehliadač v rámci týchto zariadení osobitne, a tým prispôsobiť prezeranie webových stránok preferenciám návštevníka.
 • Webová stránka obsahuje a/alebo môže obsahovať aj pluginy jednotlivých sietí tretích subjektov. Pokiaľ na logá nekliknete nebudú prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto logá akceptujete komunikáciu so servermi sociálnej siete. Bližšie informácie o následnom využívaní cookies poskytujú tieto tretie subjekty osobitne, a to najmä informácie o účeloch využívania cookies, rozsahu údajov zhromažďovaných prostredníctvom týchto sietí tretích subjektov, ako aj informácie o ich ďalšom spracúvaní a využívaní údajov takouto sieťou tretieho subjektu.
 • Webová stránka využíva cookies potrebné pre zaistenie funkčnosti služieb Google Analytics, ktoré umožňujú získavať štatistické údaje najmä o návštevnosti webovej stránky a správaní návštevníka na webovej stránke. Prostredníctvom služieb Google Analytics nedochádza k spracúvaniu osobných údajov návštevníka webovej stránky. Návštevník môže zamedziť tomu, aby jeho prehliadanie internetových stránok bolo ukladané do analytických súborov cookies. (Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=sk).
 • Cookies využívané na webovej stránke nezhromažďujú o návštevníkovi webovej stránky žiadne informácie, ktoré by mali charakter osobných údajov, a ktoré by sa dali využiť v rámci marketingovej činnosti alebo pre využitie behaviorálnej reklamy. Webová stránka nespracúva a nearchivuje IP adresu návštevníka, prípadne ju nespracúva tak, aby bola umožnená identifikácia návštevníka webovej stránky.
 • Tieto informácie o využívaní súborov cookies je prevádzkovateľ webovej stránky oprávnený kedykoľvek meniť, a to v súvislosti so zmenami prijatými pri používaní cookies.