×

Predĺženie pre centrovacie zariadenia 2.1

pre potrubia s priemerom 900 až 1 400 mm

slovcert logo