×

MIZ-21C

 

 • Ergonomický, ručný vírivoprúdový prístroj
 • Určený na povrchové skúšky, hľadanie trhlín, meranie vodivosti
 • Prvý ručný prístroj s možnosťou merania pomocou ECA
 •  Ľahký prenosný prístroj (Váha pod 1 kg)
 • Jednoduché ovládanie (aj) pomocou touchscreen
 • Možnosť upgrade na diaľku
 • Jednoduché reportovanie cez Wifi/Bluetooth
 • Prvý prenosný prístroj na povrchové skúšky pomocou ECA
 • Výborný SNR (pomer šum-signál) zabezpečujúci až 25% lepšiu detekovateľnosť
 • Kompatibilný so štandardnými sondami a skenermi
 • Rýchlejší a presnejší ako PT a MT, žiadna chémia
 • Kontrola povrchu pomocou ECA znižuje dobu kontroly až o 95% oproti ECT