×

FF85 CT

Počítačový tomografický systém YXLON FF85 CT s duálnou konfiguráciou rtg lampy, je určený na dosiahnutie mimoriadne presných výsledkov inšpekcie v rôznych typoch materiálov a veľkosti jednotlivých vzoriek. Vďaka kombinácii špičkového hardvéru a inovatívneho softvéru podporuje FF85 CT najrozlmanitejšie aplikačné spektá v oblasti RTG a CT.

Dve rtg lampy o výkone 450 kV a 225 kV v kombináci s veľkým plochým detektorom
Všestranný prostredníctvom  presnej manipulácie manipulátora - 7 osí
Teplotná stabilita základne manipuátora zo žuly
Inovatívny a intuitívny dotykový displej pre rýchlu kontrolu
Rozšírená inšpekčná kabína s horizontálnym rozšírením zorného poľa, špirálovými a dvojitými špirálovými mechanizmami na manipulátore.