×

MU2000-D Wheel

So systémom YXLON MU2000-D sa röntgenová kontrola Al kolies vykonáva efektívne, pri skúškach vzoriek alebo pri automatizovanej kontrole produkcie. Tento systém je ideálny pre kontrolu v blízkosti odlievacích liniek alebo pre výskum a vývoj nových typov výrobkov.

Najvyššia kvalita obrázkov pre spoľahlivé vyhodnotenie HDR (High Dynamic Radioscopy)
Ekonomické riešenie pre malopočetné dávky a testy vzoriek
Vynikajúce výsledky s minimálnymi investíciami vďaka ľahko použiteľnému softvérovému rozhraniu
Malá priestorvá náročnosť vhodná do existujúcich technologických celkov závodu
Presný manipulátor s valcovým držiakom pre pohodlnú manipuláciu s neopracovaným kolesom